C.C.1.2 Selvstændigt erhvervsdrivende i modsætning til lønmodtager og honorarmodtager

Dette afsnit beskriver afgrænsningen mellem selvstændigt erhvervsdrivende og lønmodtagere og honorarmodtagere.

I afsnittet beskrives også de retningslinjer, der gælder for, hvornår der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed, og hvornår der er tale om lønmodtagerforhold eller honorarforhold.

Afsnittet indeholder:

Se også