C.C.8 Arbejdsmarkedsbidrag for selvstændigt erhvervsdrivende

Dette afsnit handler om bidragspligten og om opgørelsen af bidragsgrundlaget for selvstændigt erhvervsdrivende efter arbejdsmarkedsbidragsloven.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit C.A.12 om arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere mv.