SKM2016.475.SKAT Retningslinjer for sagstilskæring

Retningslinjer for sagstilskæring

Dokumentets dato 17 okt 2016
Dato for udgivelse 17 okt 2016 10:20
SKM-nummer SKM2016.475.SKAT
Myndighed SKAT
Sagsnummer 16-0341788
Dokument type SKAT-meddelelse
Overordnede emner Skat
Hjemmel

Grundloven § 43,
Forvaltningsloven


Formål

SKAT har udarbejdet retningslinjer for sagstilskæring i forbindelse med SKATs indsats- og kontrolarbejde. Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne er at understøtte en korrekt, ensartet og lovlig sagstilskæring.

Sagstilskæring finder sted fra igangsætningen af et indsatsprojekt (planlægningsfasen) og indtil sagen er oplyst i en sådan grad, at der er overvejende sandsynlighed for, at en nærmere gennemgang vil føre til en ændring. Retningslinjerne finder anvendelse for alle sager, der tages op i hele indsatsprojektets løbetid.

Retningslinjerne omfatter beløbsmæssig, tidsmæssig og materiel sagstilskæring.

Retningslinjerne for sagstilskæring er bindende for alle sagsbehandlere i SKAT.

Retningslinierne vil blive revideret senest om 1 år.

Hvor kan jeg finde retningslinjerne?

Der henvises til Retningslinjer for sagstilskæring her.