SKM2016.429.BR Syn og skøn - overflødig bevisførelse

Syn og skøn - overflødig bevisførelse

Dokumentets dato 18 apr 2016
Dato for udgivelse 27 sep 2016 12:42
SKM-nummer SKM2016.429.BR
Myndighed Byret
Sagsnummer BS 7-377/2015
Dokument type Kendelse
Overordnede emner Skat

DOMMEN

Parter

A

Og

B

Mod

SKAT

Afsagt af byretsdommer

Jeanette Thørholm Andersen

Kendelse

Parterne har under sagen været enige om, at der kan afholdes syn og skøn efter skatteforvaltningslovens § 47, jf. retsplejelovens § 343. Parterne har endvidere været enige om, at institutleder ZH, Institut for ... kan anvendes som skønsmand.

Skønsmanden har afgivet erklæring den 23. januar 2016.

SKAT har den 24. februar 2016 formuleret supplerende spørgsmål til skønsmanden og har i forbindelse med det supplerende spørgsmål SS IC i relation til det oprindelige spørgsmål 10 anmodet om, at der indhentes en udtalelse fra brancheforeningen G1 om, hvad driftsherrelønnen i 2010, 2011 og 2012 bør udgøre i en maskinstation som G2.

Ved spørgsmål 10 blev skønsmanden bedt om at vurdere, om driften af G2 i 2010, 2011 og 2012 havde udsigt til på sigt at give et overskud efter driftsmæssige afskrivninger og efter renter og driftsherreløn. Skønsmanden har imidlertid besvaret spørgsmålet med en angivelse af situationen før renter og driftsherreløn.

Retten finder, at de nærmere oplysninger om driftsherrelønnen, som SKAT ønsker skal tilgå sagen, må kunne fremskaffes ved supplerende spørgsmål til den skønsmand, som parterne fra starten har været enige om at anvende, i relation til de spørgsmål, som parterne fra starten har været enige om, og at det ikke kan anses at være af betydning for sagens afgørelse, at der også indhentes en udtalelse fra G2.

SKAT´s anmodning om tilladelse hertil tages derfor ikke til følge, jf. herved retsplejelovens § 341.

Herefter

bestemmes

Det tillades ikke SKAT at indhente en udtalelse fra brancheforeningen G2.

Parterne underrettes om rettens afgørelse ved tilsendelse af en retsbogsudskrift.

Der fastsættes en frist for SKAT til indlevering af en ændret formulering af spørgsmål SS IC til den 2. maj 2016.

Sagen udsat.

Retten hævet.