C-593/14 Masco Denmark og Damixa - Ny sag

C-593/14 Masco Denmark og Damixa - Ny sag

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vestre Landsret (Danmark) den 19. december 2014, Masco Denmark ApS og Damixa ApS mod Skatteministeriet

Den forelæggende ret

Vestre Landsret

Parter

Sagsøger: Masco Denmark ApS og Damixa ApS

Sagsøgte: Skatteministeriet

Præjudicielt spørgsmål

Er EF-Traktatens artikel 43, jf. artikel 48 (nu EUF-Traktatens artikel 49, jf. artikel 54), til hinder for, at en medlemsstat ikke indrømmer et hjemmehørende selskab skattefritagelse for renteindtægter i tilfælde af, at et koncernforbundet selskab, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, ikke har skattemæssigt fradrag for de korresponderende renteudgifter som følge af regler (som de i sagen foreliggende) i den pågældende medlemsstat om rentefradragsbegrænsning i tilfælde af tynd kapitalisering, når medlemsstaten indrømmer et hjemmehørende selskab skattefritagelse for renteindtægter i tilfælde af, at et koncernforbundet selskab, der er hjemmehørende i den samme medlemsstat, ikke har skattemæssigt fradrag for de korresponderende renteudgifter som følge af nationale regler (som de i sagen foreliggende) om rentefradragsbegrænsning i tilfælde af tynd kapitalisering?