C-357/13 Drukarnia Multipress - Ny sag

C-357/13 Drukarnia Multipress - Ny sag

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Polen) den 27. juni 2013 – Drukarnia Multipress Sp. z o.o., Krakow mod Minister Finansów

Den forelæggende ret

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Drukarnia Multipress Sp. z o.o., Krakow

Sagsøgt: Minister Finansów

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 2, stk. 1, litra b) og c), i Rådets direktiv 2008/7/EF af 12. februar 2008 om kapitaltilførselsafgifter fortolkes således, at et kommanditaktieselskab skal anses for et kapitalselskab som omhandlet i disse bestemmelser, selv om det følger af dette selskab