C-276/16 Prequ' Italia - Ny sag

C-276/16 Prequ' Italia - Ny sag

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Corte suprema di cassazione

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Prequ' Italia Srl

Sagsøgt: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Præjudicielt spørgsmål

Er den omhandlede italienske skattelovgivning i strid med det almindelige EU-retlige processuelle kontradiktionsprincip for så vidt som lovgivningen ikke fastsætter mulighed, til fordel for en afgiftspligtig, som ikke er blevet hørt inden toldmyndighedernes vedtagelse af den skattemæssige foranstaltning, for udsættelse af denne foranstaltning som en normal konsekvens af indgivelse af klage?