C-696/18 Radiotelevisión del Principado de Asturias - Ny sag

C-696/18 Radiotelevisión del Principado de Asturias - Ny sag

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid (Spanien) den 7. november 2018 – Radiotelevisión del Principado de Asturias S.A.U. mod Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

Den forelæggende ret

Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid

Parter i hovedsagen

Klagende part: Radiotelevisión del Principado de Asturias S.A.U.

Indklaget part: Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

Præjudicielle spørgsmål

Kan enheder som de beskrevne, sammen med de offentligretlige organer, der har stiftet dem, anses for én enkelt afgiftspligtig person i momsmæssig henseende i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 11 i direktiv 2006/112/EF ?

Såfremt det foregående spørgsmål besvares bekræftende, kan den finansiering, som disse enheder modtager fra de offentligretlige organer, der har stiftet dem, da i intet tilfælde kvalificeres som en modydelse for levering af momspligtige tjenesteydelser?

For så vidt angår fradraget for de af disse enheder afholdte momsbidrag er det da den enkelte afgiftspligtige person, der som sådan skal fastsætte det beløb, der kan fradrages, på grundlag af den virksomhed, som denne udøver, og under anvendelse af bestemmelserne i artikel 168 i direktiv 2006/112/EF?

Navnlig for så vidt angår radio- og tv-virksomhed, og i betragtning af, at disse enheder kan have en tosidet karakter, og ligeledes i betragtning af, at de sammen med de offentligretlige organer, som er hovedaktionærer heri, anses for én enkelt afgiftspligtig person, er det da alene muligt at fradrage den del af den indgående moms, som kan anses for at være tilknyttet deres økonomiske virksomhed?