C-596/17 Japan Tobacco International og Japan Tobacco International France - Ny sag

C-596/17 Japan Tobacco International og Japan Tobacco International France - Ny sag

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 16. oktober 2017 – Japan Tobacco International SA og Japan Tobacco International France SAS mod Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics og Ministre des Solidarités et de la Santé

Den forelæggende ret

Conseil d’État

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Japan Tobacco International SA og Japan Tobacco International France SAS

Sagsøgte: Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics og Ministre des Solidarités et de la Santé

Præjudicielle spørgsmål

Skal direktiv 2011/64/EU af 21. juni 2011 fortolkes således, at det henset til definitionerne af tobaksvarer i dets artikel 2, 3 og 4 ligeledes regulerer prisen på tobaksvarer i emballage?

Såfremt det foregående spørgsmål besvares bekræftende, skal artikel 15 i direktivet af 21. juni 2011 da, for så vidt som den fastsætter princippet om fri prisfastsættelse på tobaksvarer, fortolkes således, at den forbyder en regel om prisfastsættelse af disse varer pr. 1 000 vareenheder eller pr. 1 000 gram, som bevirker, at det ikke er tilladt fabrikanterne af tobaksvarer at differentiere deres priser på grundlag af eventuelle forskelle i prisen på disse varers emballage?