C-566/17 Związek Gmin Zagłębia Miedziowego - Ny sag

C-566/17 Związek Gmin Zagłębia Miedziowego - Ny sag

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polen) den 26. september 2017 – Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach mod Szef Krajowej Administracji Skarbowej

(Sag C-566/17)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach

Sagsøgt: Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Præjudicielt spørgsmål

Er artikel 168, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem og princippet om momsens neutralitet til hinder for en national praksis, hvorefter der indrømmes fuld fradragsret i forbindelse med erhvervelse af varer og tjenesteydelser, som både anvendes til den afgiftspligtige persons transaktioner, som er omfattet af momsens anvendelsesområde (afgiftsbelagte og fritagne), og til transaktioner, som ikke er omfattet af momsens anvendelsesområde, og dette i betragtning af, at der i den nationale lov ikke er fastsat metoder eller kriterier for opdeling af den indgående moms i de nævnte transaktionstyper?