C-559/18 TDK-Lambda Germany - Ny sag

C-559/18 TDK-Lambda Germany - Ny sag

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Baden-Württemberg (Tyskland) den 4. september 2018 – TDK-Lambda Germany GmbH mod Hauptzollamt Lörrach

Den forelæggende ret

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: TDK-Lambda Germany GmbH

Sagsøgt: Hauptzollamt Lörrach

Præjudicielt spørgsmål

Skal den kombinerede nomenklatur i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1218/2012 af 12. december 2012 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif fortolkes således, at statiske omformere som de omhandlede kun skal tariferes i underposition 8504 4030, når de hovedsagelig anvendes sammen med telekommunikationsapparater, automatiske databehandlingsmaskiner og enheder dertil, eller er det med henblik på opfyldelsen af kriteriet »af den art der anvendes« tilstrækkeligt, at de statiske omformere ud fra deres objektive beskaffenhed foruden andre anvendelsesområder ligeledes kan anvendes sammen med telekommunikationsapparater, automatiske databehandlingsmaskiner og enheder dertil?