C-552/17 Alpenchalets Resorts - Ny sag

C-552/17 Alpenchalets Resorts - Ny sag

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 21. september 2017 – Alpenchalets Resorts GmbH mod Finanzamt München Abteilung Körperschaften

Den forelæggende ret

Bundesfinanzhof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Alpenchalets Resorts GmbH

Sagsøgt: Finanzamt München Abteilung Körperschaften

Præjudicielle spørgsmål

1) Er en ydelse, som i det væsentlige består i at stille en feriebolig til rådighed, og hvor ekstra ydelsesbestanddele kun skal anses for sekundære ydelser til hovedydelsen, i overensstemmelse med Den Europæiske Unions Domstols dom Van Ginkel af 12. november 1992, C-163/91 (EU:C:1992:435) omfattet af særordningen for rejsebureauer i henhold til artikel 306 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem ?

2) Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende: Kan denne ydelse foruden særordningen for rejsebureauer i henhold til artikel 306 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem desuden også være omfattet af de nedsatte satser for ferieophold som omhandlet i artikel 98, stk. 2, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem sammenholdt med bilag III, nr. 12)?