C-30/17 Kompania Piwowarska - Ny sag

C-30/17 Kompania Piwowarska - Ny sag

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 20. januar 2017 – Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu mod Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu

Den forelæggende ret

Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu

Sagsøgt: Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu

Præjudicielt spørgsmål

Skal man i lyset af artikel 3, stk. 1, i Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer og dette direktivs formål ved fastsættelsen af beskatningsgrundlaget for aromatiseret øl ved hjælp af Plato-skalaen medregne den ekstrakt, der stammer fra de aromastoffer, der blev tilsat efter gæringens afslutning, i den faktiske restekstrakt i det færdige produktet, eller skal ekstrakt, der hidrører fra de tilsatte stoffer, lades ude af betragtning?