C-297/13 Data I mod O - Ny sag

C-297/13 Data I mod O - Ny sag

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht München (Tyskland) den 29. maj 2013 – Data I/O GmbH mod Hauptzollamt München

Den forelæggende ret

Finanzgericht München

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Data I/O GmbH

Sagsøgt: Hauptzollamt München

Præjudicielt spørgsmål

Skal bestemmelse 2 a) til afsnit XVI fortolkes således, at en vare, der opfylder betingelserne såvel for tarifering som del i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i pos. 8473 i den kombinerede nomenklatur (herefter »KN«) som for tarifering som selvstændig vare i en anden position i kapitel 84 i KN eller en position i kapitel 85 i KN, skal tariferes i den anden position, fordi pos. 8473 i KN ikke har forrang for de andre positioner i kapitel 84 og positionerne i kapitel 85 i KN?