C-268/18 Onlineshop - Ny sag

C-268/18 Onlineshop - Ny sag

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Bacău (Rumænien) den 18. april 2018 – SC Onlineshop SRL mod Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) og Direcţia Generală a Vămilor

Den forelæggende ret

Curtea de Apel Bacău

Parter i hovedsagen

Sagsøger: SC Onlineshop SRL

Sagsøgte: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) og Direcţia Generală a Vămilor

Præjudicielle spørgsmål

Skal den kombinerede nomenklatur, der er indeholdt i Bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1821 af 6. oktober 2016, fortolkes således, at apparater som de GPS-navigeringssystemer PNI S 506, der udgør tvistens genstand, skal tariferes i KN-underposition 8526 91, underposition 8526 91 20, eller i KN-position 8528, underposition 8528 59 00?

Er de versioner af den kombinerede nomenklatur, der successivt følger af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 698/2012 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 459/2014 , relevante med henblik på fastsættelse af den korrekte tarifering af apparater som de navigeringssystemer, der udgør tvistens genstand, således at de kan anvendes analogt på produkter, som ligner det omhandlede navigeringssystem, og kan analog anvendelse af disse bestemmelser understøtte den af toldmyndigheden anlagte fortolkning af den kombinerede nomenklatur?