SKM2016.571.SKAT Elafgift - servere - bindende svar

Elafgift - servere - bindende svar

Dokumentets dato 05 dec 2016
Dato for udgivelse 05 dec 2016 13:36
SKM-nummer SKM2016.571.SKAT
Myndighed SKAT
Sagsnummer 16-1692822
Dokument type SKAT-meddelelse
Overordnede emner Afgift
Hjemmel

Elafgiftsloven § 11


Skatterådet fandt med SKM2016.527.SR, at et datacenter ikke kan anses som forbruger efter elafgiftslovens § 11, stk. 1, af den elektricitet, som forbruges af kundernes servere.

Datacenteret kan derfor ikke opnå godtgørelse af elafgift for dette forbrug.

Datacenterets momsregistrerede kunder er i langt de fleste tilfælde selv berettigede til godtgørelse af elafgiften for forbruget i serverne, jf. elafgiftslovens § 11, stk. 1 og 2.

SKAT er bekendt med, at der er afgivet bindende svar, der ikke er i overensstemmelse med Skatterådets bindende svar, eller den praksis der er beskrevet i Den juridiske vejledning.

SKAT skal gøre opmærksom på, at bindende svar alene er bindende for SKAT i den bindingsperiode, der er oplyst i det bindende svar.

Virksomheder, der har et bindende svar, hvor bindingsperioden er udløbet, skal fra den først kommende afgiftsperiode, der ligger efter offentliggørelsen af SKM2016.527.SR, indrette sig efter den praksis, som er fastslået ved Skatterådets afgørelse.