SKM2016.311.SKAT Brændværdi for metan i biogas

Brændværdi for metan i biogas

Dokumentets dato 06 Jul 2016
Dato for udgivelse 07 Jul 2016 11:18
SKM-nummer SKM2016.311.SKAT
Myndighed SKAT
Sagsnummer 15-2907097
Dokument type SKAT-meddelelse
Overordnede emner Afgift
Hjemmel

Gasafgiftsloven, CO2-afgiftsloven og NOx-afgiftsloven


1. Generelt

Spørgsmålet om nedre brændværdi for metan kan opstå i forbindelse med dokumentation af den afgiftspligtige mængde biogas efter gasafgiftsloven, NOx-afgiftsloven og CO2-afgiftsloven (afgift på metan).

2. Brændværdi for metan

Energiindholdet for biogas til brug for afgiftsbetaling efter henholdsvis gasafgiftsloven, NOx-afgiftsloven og CO2-afgiftsloven kan bl.a. dokumenteres ved måling. Ved en sådan måling kan der ske en måling af henholdsvis mængden af biogas opgjort i Nm3 (normalkubikmeter) og af det procentvise indhold af metan. Ved at gange den målte mængde biogas med koncentrationen af biogas, kan mængden af ren metan (Nm3) beregnes. Herefter kan det samlede energiindhold beregnes.

35,9 MJ/Nm3 er den nedre brændværdi for ren metan. Ved denne meddelelse fastsættes det, at brændværdien på 35,9 MJ/Nm3 anvendes ved beregning af energiindholdet, når der sker en måling af mængden af biogas og metanindholdet.

Flere steder i afgiftslovgivningen, fx gasafgiftslovens § 8, stk. 2, kan anvendes en brændværdi for biogas på 23,3 MJ/Nm3. Denne brændværdi er beregnet ved et forventet indhold af metan i biogas på 65 pct. og skal derfor ikke anvendes ved fastsættelse af brændværdien for biogas, når der sker måling af det procentvise indhold af metan og mængden af biogas.

3. Eksempel

Nedenstående eksempel viser dokumentation af energiindholdet og beregning af afgiftsbetalingen for biogas efter gasafgiftsloven.

Mængde af biogas

1.000

Nm3

Indhold af metan i biogas

54,2

pct.

Brændværdi metan

35,9

MJ/Nm3

Energiindhold metan (0,542*1000 Nm3*35,9 MJ/Nm3)

19.457,8

MJ

Afgiftssats

9,8

øre/Nm3 ved en nedre brændværdi på 39,6 MJ/Nm3

Afgiftsbetaling (0,098 kr./Nm3*19.457,8 MJ/39,6 MJ/Nm3)

48,2

kr.