C-584/16 Green Yellow Hyères Sup - Ny sag

C-584/16 Green Yellow Hyères Sup - Ny sag

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af cour dʼappel de Versailles (Frankrig) den 17. november 2016 – Green Yellow Hyères Sup SNC mod Enedis, SA

Den forelæggende ret

Cour dʼappel de Versailles

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Green Yellow Canet en Roussillon SNC

Sagsøgt: Enedis, SA

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 107, stk. 1, TEUF fortolkes således, at den mekanisme, der består i en forpligtelse til at købe elektricitet produceret i anlæg, der anvender solstrålingsenergi, til en pris, der er højere end markedsprisen, og som finansieres af de endelige elforbrugere, såsom den mekanisme, der er fastsat i ministerielle bekendtgørelser af 10. juli 2006 (JORF nr. 171 af 26.7.2006, s. 11133) og af 12. januar 2010 (JORF nr. 0011 af 14.1.2010, s. 727), der fastsætter betingelser for køb af denne elektricitet, sammenholdt med lov nr. 2000-108 af 10. februar 2000 om modernisering og udvikling af den offentlige elektricitetstjeneste, dekret nr. 2000-1196 af 6. december 2000 og dekret nr. 2001-410 af 10. maj 2001, udgør statsstøtte?

I bekræftende fald, skal artikel 108, stk. 3, TEUF da fortolkes således, at den manglende forudgående anmeldelse til Europa-Kommissionen af denne mekanisme påvirker gyldigheden af de nævnte bekendtgørelser, der gennemfører den omtvistede støtteforanstaltning?