C-556/15 Fondul Proprietatea - Ny sag

C-556/15 Fondul Proprietatea - Ny sag

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Craiova (Rumænien) den 28. oktober 2015 – Fondul Proprietatea SA mod Societatea Complexul Energetic Oltenia SA (CE Oltenia)

Den forelæggende ret

Curtea de Apel Craiova

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Fondul Proprietatea SA

Sagsøgt: Societatea Complexul Energetic Oltenia SA (CE Oltenia)

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 107 TEUF fortolkes således, at deltagelsen af selskabet Complexul Energetic Oltenia SA i selskabskapitalen i projektselskabet Hidro Tarnița SA, hvis formål er opførelsen og driften af vandkraftanlægget Tarnița-Lăpuștești, udgør statsstøtte til producenter af vind- og solkraft henset til, at projektets erklærede formål er at sikre optimale betingelser for installation af en højere effekt i kraftværk, som producerer disse energiformer? Med andre ord: (i) Er der tale om en foranstaltning, som er finansieret af staten eller ved hjælp af statsmidler, (ii) har selektiv karakter og (iii) kan påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne?Såfremt spørgsmålet besvares bekræftende, var denne statsstøtte da anmeldelsespligtig i medfør af artikel 108, stk. 3, TEUF?