C-465/15 Hüttenwerke Krupp Mannesmann - Ny sag

C-465/15 Hüttenwerke Krupp Mannesmann - Ny sag

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) den 3. september 2015 – Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH mod Hauptzollamt Duisburg

(Sag C-465/15)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Finanzgericht Düsseldorf

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH

Sagsøgt: Hauptzollamt Duisburg

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 2, stk. 4, litra b), tredje led, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet for så vidt angår højovnsprocessen til fremstilling af råjern fortolkes således, at også elektricitet til at drive ventilatoren skal betragtes som elektricitet, der fortrinsvis anvendes til kemisk reduktion?