C-31/17 Sucrerie de Toury - Ny sag

C-31/17 Sucrerie de Toury - Ny sag

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 23. januar 2017 – Sucrerie de Toury SA mod Ministre de l'économie et des finances

Den forelæggende ret

Conseil d’État

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Sucrerie de Toury SA

Sagsøgt: Ministre de l'économie et des finances

Præjudicielt spørgsmål

Er de energiprodukter, der anvendes til kraft-varme-produktion, udelukkende omfattet af den mulighed for fritagelse, der er indført med artikel 15, stk. 1, litra c), i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 , eller er de for så vidt angår den del af disse produkter, hvis forbrug svarer til produktionen af elektricitet, ligeledes omfattet af anvendelsesområdet for den i dette direktivs artikel 14, stk. 1, litra a), omhandlede forpligtelse til afgiftsfritagelse?