C.F.8.2.2.5 Artikel 5: Fast driftssted

Dette afsnit handler om artikel 5 i OECD's modeloverenskomst, der vedrÝrer fast driftssted.

Afsnittet indeholder: