D.B.2 Lønsumsafgiftspligtige virksomheder LAL § 1 og § 2 a

Dette afsnit handler om, hvilke aktiviteter virksomheden skal betale lønsumsafgift af.

Afsnittet indeholder: