C.B.2.3.7 Skift af skattemæssig status

Dette afsnit beskriver reglerne for skift af skattemæssig status for et selskabs aktier.

Afsnittet indeholder:

Regel

Der foreligger skift af skattemæssig status, når aktier overgår fra en status, hvor gevinst og tab medregnes til den skattepligtige indkomst, til en status, hvor gevinst og tab ikke medregnes til den skattepligtige indkomst, eller omvendt, jf. nedenfor. Se ABL § 33 A.

Ved skift af skattemæssig status anses aktier for afstået og anskaffet igen til handelsværdien på tidspunktet for skift af skattemæssig status. Se ABL § 33 A, stk. 1.

Hvornår foreligger der skift af skattemæssig status?

Der foreligger skift af skattemæssig status, når gevinst og tab overgår fra at være omfattet af:

og dermed skattefri til at være omfattet af:

og dermed skattepligtig.

Der foreligger også skift af skattemæssig status, når gevinst og tab overgår fra at være omfattet af:

og dermed skattepligtig til at være omfattet af

og dermed skattefri.

Reglerne finder tilsvarende anvendelse, når aktier som led i en skattefri transaktion ombyttes med aktier i samme eller et andet selskab, når aktierne har en anden skattemæssig status end de ombyttede aktier. Se ABL § 33 A, stk. 3.

Når der er sket et statusskifte efter ABL § 33 A, hvor aktierne anses for afstået og genanskaffet, således at der er fastsat en ny anskaffelsessum, skal der ved anvendelse af reglen i ABL § 5 A om tabsfradragsbegræsning efter SKAT's opfattelse kun tages hensyn til skattefri udbytter, der er modtaget efter statusskiftet. Se ABL § 5 A og afsnit C.B.2.1.7.4.

Reglerne i ABL § 33 A gælder ikke i de tilfælde, der er omfattet af ABL § 33 (om skift af skattemæssig status for investeringsbeviser). Se ABL § 33 A, stk. 4, og afsnit C.B.4.7.

Reglerne i ABL § 33 A gælder heller ikke ved overgang for aktier, hvor der er valgt beskatning efter realisationsprincippet, til skattefri porteføljeaktier den 1. januar 2013 som følge af reglerne om skattefri porteføljeaktier, der er indsat ved lov nr. 1255 af 18. december 2012. Se § 7, stk. 2, i lov nr. 1255 af 18. december 2012.