C.F.8.2.2.3.1.6 Begrebet statsborger

Modeloverenskomsten fastslår, at en fysisk person er statsborger i et land, når han eller hun har indfødsret i landet. Se modeloverenskomstens artikel 3, stk. 1, litra a, punkt i.

Bemærk

På engelsk anvendes der to forskellige begreber: "citizenship" og "nationality". Nogle lande foretrækker det ene ord, andre det andet. Definitionen skal sikre, at de to ord betyder det samme. Se pkt. 8 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 3.

Juridiske personer, interessentskaber og sammenslutninger

Overenskomsten fastslår, at en juridisk person, et interessentskab eller en sammenslutning er statsborger i et land, hvis den/det består i kraft af gældende lovgivning i det pågældende land. Se modeloverenskomstens artikel 3, stk. 1, litra a, punkt ii.

Bemærk

Ordet "sammenslutning" er ikke anvendt konsekvent på dansk ved oversættelse af begreber i modeloverenskomsten og DBO'erne. Ordet kan betyde:

Der er dog ingen eksempler på, at det har haft praktisk betydning, at det danske ordvalg er uklart.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.3.1.3 (artikel 3) om begreberne person og selskab.