C.F.8.2.2.19 Artikel 19: Offentligt hverv

Dette afsnit handler om artikel 19 i OECD's modeloverenskomst, der vedrører beskatningen af vederlag for varetagelse af offentlige hverv.

Afsnittet indeholder: