C.F.8.2.2.17 Artikel 17: Entertainere og sportsudÝvere

Dette afsnit handler om artikel 17 i OECD's modeloverenskomst, der vedrÝrer beskatning af entertainere og sportsfolk.

Afsnittet indeholder: