C.F.8.2.2.15 Artikel 15: Indkomst fra personligt arbejde i ansættelsesforhold

Dette afsnit handler om artikel 15 i OECD's modeloverenskomst, der vedrører beskatning af personligt arbejde i private ansættelsesforhold.

Afsnittet indeholder: