C.F.8.2.2.13 Artikel 13: Kapitalgevinster

Dette afsnit handler om artikel 13 i OECD's modeloverenskomst, der vedrÝrer beskatning af kapitalgevinster.

Afsnittet indeholder: