Dokumentets metadata

Dokumentets dato:24-04-2012
Offentliggjort:26-04-2012
SKM-nr:SKM2012.235.SR
Journalnr.:11-235952
Referencer.:Aktieavancebeskatningsloven
Dokumenttype:Bindende svar


Opdeling af en aktieklasse i fem aktieklasser med overskudsdeling

Skatterådet fandt, at en vedtægtsændring ikke medførte afståelse af aktierne for aktionærerne. I sagen ville nogle uafhængige partnere i et selskab opdele den eksisterende aktieklasse i 5 nye aktieklaser og hver partner få sin egen aktieklasse. Udlodningen af udbytte i den enkelte aktieklasse vil være afhængig af partnerens drevne virksomhed i selskabet. Skatterådet lagde vægt på, at der var tale om uafhængige parter, der var reelt tale om videreførelse af en overskudsdeling og alle aktionærerne fik samme rettigheder.


Spørgsmål

  C.B.2.1.4.8.

  I den konkrete sag sker der som nævnt en ændring af retten til udbytte, men når der henses til, at der er tale om uafhængige parter, at der er tale om en videreførelse af en overskudsfordeling mellem partnerne og alle aktionærerne får samme rettigheder til udbytte efter vedtægtsændringen, så medfører dette ikke en væsentlig indholdsmæssig ændring.

  Skatteministeriet finder på baggrund af ovenstående, at vedtægtsændringen ikke medfører en afståelsesbeskatning af aktionærerne.

  Indstilling

  Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

  Spørgsmål 2

  Spørgsmålet bortfalder, da der er svaret "Nej" til spørgsmål 2.

  Spørgsmål 3

  Det ønskes bekræftet, at implementering vedtægtsændring i Selskabet ikke medfører tilskudsbeskatning af partnernes personlige holdingselskaber?

  Begrundelse

  Det fremgår besvarelsen af spørgsmål 1, at vedtægtsændringen ikke medfører, at aktierne skal anses for at være afstået.

  Det er Skatteministeriets opfattelse, at før der eventuelt kan være tale om et tilskud til partnernes holdingselskaber, skal vedtægtsændringen have medført afståelses af aktierne. I den konkrete sag, jf. besvarelsen af spm. 1, er dette ikke sket.

  Indstilling

  Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 3 bevares med "Nej".

  Spørgsmål 4

  Det ønskes bekræftet, at implementering af vedtægtsændring i Selskabet ikke medfører skattepligt for de ultimative personlige aktionærer i Selskabet?

  Begrundelse

  Det fremgår besvarelsen af spørgsmål 1, at vedtægtsændringen ikke medfører, at aktierne skal anses for at være afstået.

  Det er Skatteministeriets opfattelse, at før der eventuelt kan ske en beskatning af de ultimative aktionærer, skal vedtægtsændringen have medført afståelses af aktierne. I den konkrete sag, jf. besvarelsen af spm. 1, er dette ikke sket.

  Indstilling

  Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 4 bevares med "Nej".

  Skatterådets afgørelse og begrundelse

  Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.