C.A.3.5 Fratrædelsesgodtgørelser

Dette afsnit handler om fratrædelsesgodtgørelser, jubilæumsgratialer mv.

Afsnittet indeholder: