C.B.2.1.1.13 Forklaring af køberetter

En køberet er en ret, men ikke en pligt til at købe et antal aktier til en på forhånd fastsat pris på et fremtidigt tidspunkt eller i en fremtidig periode.

Ejeren af aktierne har tilsvarende en pligt til at sælge aktierne.

Der skal være tale om eksisterende aktier.