Dokumentets metadata

Offentliggjort:12-04-2019
Dokumenttype:Nyhedsbrev til virksomheder


Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/576 offentliggjort i EU-tidende L 100 af 11. april 2019 indført en midlertidig antidumpingtold på importen af blandinger af urinstof og ammoniumnitrat (toldtariffens pos. 3102 80 00 00) med oprindelse i Rusland (RU), Trinidad og Tobago (TT) samt Amerikas Forenede Stater (US).

For så vidt angår den midlertidige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2019/576.

Forordningen træder i kraft den 12. april 2019.