Dokumentets metadata

Offentliggjort:11-04-2019
Dokumenttype:Nyhedsbrev til virksomheder


Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/566 offentliggjort i EU-tidende L 99 af 10. april 2019 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse rørfittings (toldtariffens pos. ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 80) med oprindelse i Den Russiske Føderation (RU), Republikken Korea (KR) og Malaysia (MY) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 og om afslutning af undersøgelsen vedrørende importen af samme vare med oprindelse i Republikken Tyrkiet (TR).

For så vidt angår den endelige antidumpingtold og afslutning af undersøgelsen vedr. Tyrkiet henvises til teksten i (EU) 2019/566.

Forordningen træder i kraft den 11. april 2019.