Dokumentets metadata

Offentliggjort:11-04-2019
Dokumenttype:Nyhedsbrev til virksomheder


Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Europa-Kommissionen har ved meddelelse (2019/C 133/04) offentliggjort i EU-tidende C 133 af 10. april 2019 ændret navnet på en virksomhed vedrørende importen af visse kornorienterede fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål (toldtariffens pos. 7225 11 00 11, 7225 11 00 15, 7225 11 00 19, 7226 11 00 12, 7226 11 00 14, 7226 11 00 16, 7226 11 00 92, 7226 11 00 94 og 7226 11 00 96) med oprindelse i Japan.

For så vidt angår ændring af navnet på en virksomhed henvises til teksten i (2019/C 133/04).