Dokumentets metadata

Offentliggjort:15-01-2019
Dokumenttype:Nyhedsbrev til virksomheder


Toldsystemet (Import og e-Export) - ny tilgang til onlinedelen

Toldsystemet (Import og e-Export) anvender programmet Java for at fungere.

I forbindelse med ændring af licensbetingelserne for Java, sker der også andre ændringer, idet supporten af Java 1.8 ophører med udgangen af januar 2019. Det har betydning for Import og e-Export, idet de nuværende "klienter" anvender Java Web Start, der ikke længere vil være at finde i de nye Java versioner efter version 1.8.

Bemærk venligst, at det alene er online versionen, der bliver berørt heraf. Der er ingen ændringer til filoverførsel. Der er heller ingen ændringer på ICS, Manifest og Transit-systemerne.

I forbindelse med denne ændring har det været nødvendigt at udvikle en ny løsning, kaldet en "tyk klient" til Import og e-Export.

Derfor ændres adgangsmåden til Import og e-Export i to etaper, først på testmiljøet (TFE) og siden på produktionsmiljøet.

Den største ændring er, at filtypen ændres fra ".jnlp" til ".exe" (export-installer.exe, import-installer.exe).

Det er stadig nødvendigt at en version af Java er tilgængelig på de pc'er, der skal starte Import og e-Export (version 1.7 eller højere).

TFE - Test for Erhvervslivet ændres i uge 3

TFE ændres den onsdag den 16. januar 2019 (servicevindue kl. 10:00-11:00).

Gamle genveje og links til TFE-miljøet vil ikke længere virke fra ovenstående tidspunkt.

Efter installation vil Import og e-Export fremover skulle startes via en eksekverbar fil (hhv. import-installer.exe og export-installer.exe) som skal ligge lokalt på brugerens harddisk (c:\) eller på et netværksdrev. Det kan være nødvendigt at afklare internt i virksomheden om der skal ændres eller rettes i firewalls og antivirusprogrammer.

De nye programmer, som bruges til at starte e-Export og Import , hedder hhv. e-Export TFE og Import TFE.

Programmerne vil være tilgængelige her, når udlægningen er vel overstået:

Import: https://tfe-import.skat.dk/import-installer.exe

e-Export: https://tfe-export.skat.dk/export-installer.exe

Der er ingen ændringer i selve funktionaliteten i programmerne. IP-adresser mv. er også uændret.

Når genvejene (ikonerne) er installeret anbefaler vi, at du fremover bruger de installerede genveje til at starte hhv. e-Export og Import. (Man kan godt starte e-Export via hovedmenuen i Toldsystemet som vanligt, men det vil tage længere tid end ved at bruge genvejen e-Export TFE direkte).

Produktionsmiljøet ændres 30. januar 2019

Den nye måde at tilgå programmerne på vil også træde i kraft på produktionsmiljøet, men først den 30. januar 2019. Vi anbefaler, at du kontrollerer det nøjagtige tidspunkt på Driftsstatus.

Information om de nye programmer vil blive gjort tilgængelige på Driftsstatus og siden Tekniske forhold vedrørende toldsystemerne snarest.

Linkene til produktionsmiljøet (kan først bruges efter veloverstået udlægning):

https://import.skat.dk/import-installer.exe

https://export.skat.dk/export-installer.exe

Pdf-udgaveInstallation af klienter til toldsystemet (Import og e-Export).pdf