Dokumentets metadata

Offentliggjort:06-12-2018
Dokumenttype:Nyhedsbrev til virksomheder


Momsrefusion før, under og efter brexit

Kort fortalt anbefaler vi i Skattestyrelsen, at danske virksomheder er opmærksomme på at

Søg refusion for køb fra 2018 i god tid - og senest den 29. marts 2019

Vi ved i øjeblikket ikke, om der vil kunne kommunikeres digitalt mellem det danske og det britiske momssystem efter den 29. marts 2019. Derfor anbefaler vi at søge om refusion for køb fra 2018 i god tid - og senest den 29. marts 2019.

Man søger elektronisk via TastSelv Erhverv efter EU-ordningen til og med 29. marts 2019, og disse ansøgninger vil Skattestyrelsen sende videre til behandling under EU-ordningen (2008/9).

Vi håber, at vi vil kunne kommunikere digitalt med det britiske refusionssystem efter den 29. marts 2019. Derfor vælger vi at beholde landekoden GB og valutaen GBP 30. marts 2019 i TastSelv Erhverv. Vi fjerner først landekoden og valutaen for Storbritannien efter 30. september 2019, hvor fristen for at søge om momsrefusion for køb foretaget i 2018 normalt ville ligge (i henhold til article 15 of Directive 2008/9/EC).

Momsrefusion for køb efter den 29. marts 2019

Fra og med 30. marts 2019 skal man søge momsrefusion for køb i Storbritannien efter ikke-EU-ordningen (Thirteenth Council Directive 86/560/EEC of 17 November 1986).

Vi regner med, at Storbritannien udarbejder en ansøgningsblanket, som sandsynligvis vil være at finde på gov.uk/vat-returns. Hvis det bliver vanskeligt at finde blanketten, anbefaler vi at man kontakter den britiske ambassade i København.

Refusion for køb fra perioden 1. januar - 29. marts 2019

Reglerne dikterer, at en ansøgning om momsrefusion skal dække en periode på mindst 3 måneder, op til et år eller resten af et kalenderår (article 15 of Directive 2008/9/EC). Det betyder, at der er en række usikkerheder i forbindelse med refusion af moms for køb i perioden 1. januar - 29. marts. EU-Kommissionen har tidligere oplyst at perioden ikke falder under nogen af disse kategorier, men er ikke kommet med svar på, hvordan perioden skal håndteres.

Vi ved ikke, om Storbritannien vil afvise ansøgninger, der ikke er et helt kvartal, ligesom vi heller ikke er klar over, om beløbsgrænsen kan blive et problem.

Vi anbefaler, at virksomhederne søger om momsrefusion for denne periode senest den 29. marts 2019, så vidt det overhovedet er muligt.

Refusion for køb, der strækker sig over begge sider af Storbritanniens udtrædelse af EU

Det er uklart, hvad der skal ske i forhold til momsrefusion af køb, der strækker ind over begge sider af Storbritanniens udtræden af EU. Virksomheder kan fx have fakturaer fra samme rejse, hvor nogle køb er fra før 30. marts og andre køb efter 30. marts 2019.

Virksomhederne skal dele udgifter op, så de relaterer sig til enten EU-ordningen eller ikke-EU-ordningen.

I den forbindelse kan der også opstå en udfordring med minimumsbeløbet. Det er heller ikke nogen afklaring i forhold til denne problematik.

Vil du vide mere?

Som det fremgår af dette nyhedsbrev, er der endnu mange uafklarede spørgsmål i forbindelse med Storbritanniens udtrædelse af EU. Det er muligt at orientere sig løbende om udviklingen her:

  1. EU-Kommission har udfærdiget en notits om moms og Brexit. Pkt. 2.1 er særlig relevant.

  2. Den britiske regerings hjemmeside med info til deres virksomheder

  3. Skat.dk/brexit

Ansøgning om momsrefusion, når Storbritannien bliver et 3. land, vil højst sandsynligt foregå via en blanketløsning. Hold øje med Den britiske ambassades hjemmeside

Har du spørgsmål til Skattestyrelsen, er du velkommen til at kontakte refusionsafdelingen på tlf. 72 38 04 40.