Dokumentets metadata

Offentliggjort:19-11-2018
Dokumenttype:Nyhedsbrev til virksomheder


Kombinerede nomenklatur (KN) for 2019

Kommissionen har den 11. oktober 2018 vedtaget forordning nr. 2018/1602 vedr. den kombinerede nomenklatur (KN) for 2019.

For at se forordningen, klik her Forordning 2018/1602

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L273 31. oktober 2018 og træder i kraft den 1. januar 2018.

Ændring af varekoder er markeret med stjerne for nye varekoder.

Der sker ændringer i følgende kapitler:

Kapitel 3: KN-koderne 0308 30 10 - Levende, ferske eller kølede lægges under "i andre tilfælde" med ny KN-kode 0308 30 80.

Kapitel 27: KN-koderne 2710 12 51 og 2710 12 59 udgår og erstattes af 2710 12 50.

Supplerende enheder ændrer sig for følgende KN-koder fra 1000 l til i m3 for følgende varekoder: 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 og 2710 12 50.

Kapitel 76: Der er indsat en ny supplerende bestemmelse 2 til kapitel 76, som understøtter de nye KN-koder i kapitel 76. (KN-koderne - 7606 12 11 til 7606 12 19 vedrørende materiale til drikkedåser).

Kapitel 84: KN-koderne 8443 13 31, 8443 13 35 og 8443 13 39 udgår og erstattes af nye KN-koder 8443 13 32, 8443 13 34 og 8443 13 38.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra den 31. december 2018, såfremt den er berørt af ændringerne i KN for 2019.

Venlig hilsen

Tariferingscentret, Told 22