Dokumentets metadata

Offentliggjort:19-11-2018
Dokumenttype:Nyhedsbrev til virksomheder


Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/1722 offentliggjort i EU-tidende L 287 af 15. november 2018 ændret gennemførelsesforordning (EU) nr. 999/2014 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af ammoniumnitrat (toldtariffens pos. 3102 30 90 00, 3102 40 90 00, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 og ex 3105 90 20) med oprindelse i Rusland (RU) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2018/1722.

Forordningen trådte i kraft den 16. november 2018.