Dokumentets metadata

Offentliggjort:26-04-2018
Journalnr.:18-0196848
Dokumenttype:Nyhedsbrev til virksomheder


Rettelse til Toldtariffen - tillægstold

Ændring af Rådets forordning (EU) 673/2005 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forende Stater.


Kommissionen har ved delegerede forordning (EU) 2018/632 offentliggjort i EU-tidende L 105 af 25. april 2018 ændret Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (US).

For så vidt angår ændring henvises til teksten i (EU) 2018/632.

Forordningen trådte i kraft den 25. april 2018 og anvendes fra den 1. maj 2018.