Dokumentets metadata

Offentliggjort:25-04-2018
Journalnr.:18-0138267
Dokumenttype:Nyhedsbrev til virksomheder


Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

ToldtarifVarebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.05.2018
1601 00 1010-90Udgår og erstattes af:
1601 00 10-Varer af lever:
--Fra dyr under position 0101-0104, undtagen vildsvin:
11---Pølser15,4%
19---Andre varer15,4%
--Andre varer:
91---Pølser15,4%
99---Andre varer15,4%
1601 00 9910-90Udgår og erstattes af:
1601 00 99--Andre varer:
---Fra dyr under position 0101-0104, undtagen vildsvin:
11----Pølser1,005 € pr kg
19----Andre varer1,005 € pr kg
---Andre varer:
91----Pølser1,005 € pr kg
99----Andre varer1,005 € pr kg
1602 90 1000Udgår og erstattes af:
1602 90 10--Varer tilberedt af blod fra dyr af enhver art:
15---Af får16,6%
95---Andre varer16,6%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2018) som forventes udsendt ultimo juni 2018.