Dokumentets metadata

Offentliggjort:23-04-2018
Journalnr.:09-075438
Dokumenttype:Nyhedsbrev til virksomheder


Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som blev udvidet til at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra Marokko og Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande, efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/607 offentliggjort i EU-tidende L 101 af 20. april 2018 indført en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål (toldtariffens pos. ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 og ex 7312 10 98) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), som blev udvidet til at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra Marokko (MA) og Republikken Korea (KR), uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande, efter en udløbsundersøgelse.

Der er fejl i den danske oversættelse: ordene "eller ej" mangler i overskriften og i artikel 1, stk. 3. For korrekt tekst henvises til den engelske udgave (EU) 2018/607.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2018/607.

Forordningen trådte i kraft den 21. april 2018.