Kendelse af 22-04-2020 - indlagt i TaxCons database den 16-05-2020

Journalnr. 19-0056340

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Klagerens

opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

2015

Forhøjelse af skattepligtig indkomst (kontante midler overført til udlandet)

Forhøjelse af skattepligtig indkomst (indsætninger på bankkonto)

303.519 kr.

52.631 kr.

0 kr.

0 kr.

303.519 kr.

52.631 kr.

2016

Forhøjelse af skattepligtig indkomst (kontante midler overført til udlandet)

Forhøjelse af skattepligtig indkomst (indsætninger på bankkonto)

133.139 kr.

13.300 kr.

0 kr.

0 kr.

133.139 kr.

13.300 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren modtog i indkomstårene 2015 og 2016 førtidspension.

I indkomståret 2015 havde klageren en skattepligtig indkomst på 145.632 kr. Herudover modtog klageren 34.992 kr. i skattefri pensionsydelse.

I indkomståret 2016 havde klageren en skattepligtig indkomst på 147.204 kr. Herudover modtog klageren 35.484 kr. i skattefri pensionsydelse.

Skattestyrelsen har modtaget kontroloplysninger om, at klageren i indkomstårene 2015 og 2016 har overført beløb til udlandet via overførselsvirksomheden [virksomhed1] A/S i [by1].

Klageren foretog i indkomståret 2015 femten pengeoverførsler på i alt 324.519 kr., mens han i indkomståret 2016 foretog ni pengeoverførsler på i alt 146.139 kr.:

Dato

Beløb DKK

16-01-2015

18.976,00

23-02-2015

19.841,00

13-03-2015

21.739,00

10-04-2015

22.134,00

07-05-2015

21.053,00

01-06-2015

21.187,00

15-06-2015

21.739,00

13-07-2015

22.322,00

04-08-2015

22.075,00

25-05-2015

21.505,00

16-09-2015

20.492,00

20-10-2015

30.303,00

17-11-2015

20.619,00

01-12-2015

20.534,00

19-12-2015

20.000,00

02-02-2016

20.080,00

01-03-2016

20.833,00

10-03-2016

23.222,00

30-03-2016

20.000,00

26-04-2016

19.641,00

18-07-2016

11.155,00

29-07-2016

9.940,00

11-08-2016

9.643,00

30-08-2016

11.625,00

Skattestyrelsen bad den 20. august 2018 klageren om dokumentation for de foretagne pengeoverførsler, herunder redegørelse for, hvordan overførslerne blev foretaget samt kontoudskrifter for klagerens bankkonto med kontonummer [...15] i [finans1].

Klageren oplyste ved brev af 10. september 2018, at pengeoverførslerne skyldtes, at klagerens moder var blevet alvorlig syg i 2015 og måtte indlægges på et privathospital i Iran. Klageren oplyste hertil:

”I hele hendes sygdomsperiode sendte jeg og min mors øvrige familie som det er en selvfølge i vores familie - de nødvendige penge til at dække hospitalsopholdet og rekonvalescensen.

Familiemedlemmerne:

[person1] betalte i alt 268.658 kr. i løbet af mere end ti år har jeg sparet lidt

[person2] betalte i alt 70.000 kr.

[person3] betalte i alt 60.000 kr.

[person4] betalte i alt 48.000 kr.

[person5] betalte i alt 24.000 kr.

Alle indbetalte hver måned, hvad de kunne undvære - kontant til mig.

Jeg overførte så de indsamlede beløb til Iran via [virksomhed1], der så vidt jeg ved er et af de få steder, hvor man - på grund af den politiske situation - kan ta overført penge til netop Iran.

Da min mor i løbet af 2016 heldigvis blev rask igen nedtrappede og derefter stoppede vi helt med at overføre. ”

Klageren fremsendte hertil sine kontoudtog for konto [...15] i [finans1] for indkomstårene 2015 og 2016.

I forbindelse med Skattestyrelsens gennemgang af klagerens kontoudtog konstaterede Skattestyrelsen følgende indsætninger:

Dato og år

Posteringstekst

Beløb

06-03-2015

Indbetaling

3.000

18-03-2015

Indbetaling

5.500

01-04-2015

Indbetaling

10.650

07-04-2015

Indbetaling

400

02-06-2015

Indbetaling

581

13-07-2015

Indbetaling

35.000

28-12-2015

Indbetaling

500

05-02-2016

Indbetaling

1.000

21-09-2016

Indbetaling

3.000

27-10-2016

Indbetaling

10.300

Skattestyrelsen bad den 23. oktober 2018 klageren om fremsendelse af yderligere dokumentation for de modtagne kontantbeløb fra hans familie samt en nærmere redegørelse for indsætningerne på hans konto og dokumentation på, at der var tale om beskattede midler.

Klageren fremsendte den 14. november 2018 yderligere redegørelse til Skattestyrelsen:

”Hvert 1. måned hæver jeg alle mine pension løn penge efter regningerne.

Nogle gange i løbende af månederne kommer der pludselig regninger, hvor bliver jeg nød til at gå til bank og putte penge i min konto, så jeg ikke får minus, f.eks. 3.000 kr.i den 06-03-2015, 5.500 kr.i den 18-03-2015, 400 kr.i den 07-04-2015, 500 kr.i den 28-12-2015, 1.000 kr.i den 05-02-2016, 3.000 kr.i den 21-09-2016.

De 581 kr.i den 02-06-2015 var samlede mønter.

De 10.650 kr.i den 01-04-2015 var samlede husleje pgå. vandskade i min lejlighed og blev nød til at flytte ud, og efter måneder kommer tilbage, skulle betale husleje til AKB boligselskab.

De 10.300 kr.i den 27-10-2016 jeg kan ikke huske den.

De 35.000 kr.i den 13-07-2015 samlede jeg til min søns 20 års fødselsdag gave for at købe valuta 33.298 kr.så han kunne rejse til USA sammen med hans venner

Hver weekend kommer mine familie besøge mig, da de kom i den tid, gav mig kontanter, små eller storbeløb, altså kom de med 200 kr, 500 kr.eller 1.000 kr, som i løbet af 2 år de har betalt alle pengene.

Desværre fandt jeg ikke et bevis på, at jeg kunne sende dig. ”

Skattestyrelsen sammenholdte herefter kontante hævninger på klagerens bankkonto i indkomstårene 2015 og 2016 med tidspunkterne for pengeoverførslerne til Iran. Skattestyrelsen konstaterede følgende kontanthævninger på klagerens konto:

Dato

Posteringstekst

Beløb

02-01-2015

VD 00037 [finans1] A/S

-6.000,00

19-01-2015

VD 00040 [finans1] A/S

-2.000,00

04-02-2015

VD 00046 [finans1] A/S

-6.000,00

25-02-2015

VD 00053 [finans1] A/S

-2.000,00

04-03-2015

VD 00056 [finans1] A/S

-10.000,00

20-03-2015

VD 00060 [finans1] A/S

-5.000,00

07-05-2015

VD 00069 [finans1] A/S

-8.000,00

01-06-2015

VD 00075 [finans1] A/S

-7.000,00

03-07-2015

VD 00085 [finans1] A/S

-5.000,00

29-07-2015

VD 00095 [finans1] A/S

-2.000,00

06-08-2015

VD 00098 [finans1] A/S

-2.000,00

09-09-2015

VD 00108 [finans1] A/S

-2.000,00

08-10-2015

VD 00114 [finans1] A/S

-5.000,00

30-11-2015

VD Kontanthævning

-6.000,00

29-01-2016

VD Kontanthævning

-4.000,00

01-02-2016

VD Kontanthævning

-2.000,00

02-02-2016

VD Kontanthævning

-2.000,00

16-02-2016

VD Kontanthævning

-6.000,00

17-02-2016

VD Kontanthævning

-11.000,00

04-04-2016

VD Kontanthævning

-7.000,00

03-05-2016

VD Kontanthævning

-5.000,00

09-06-2016

Udbetaling

-5.000,00

05-07-2016

VD Kontanthævning

-5.500,00

11-08-2016

VD Kontanthævning

-5.000,00

05-10-2016

VD Kontanthævning

-5.000,00

28-12-2016

VD Kontanthævning

-6.000,00

På baggrund heraf fandt Skattestyrelsen det for sandsynliggjort, at klageren havde anvendt kontanthævningerne den 7. maj 2015, 1. juni 2015 og 30. november 2015 på i alt 21.000 kr. ved pengeoverførslerne til udlandet i indkomståret 2015. Hertil fandt Skattestyrelsen det for sandsynliggjort, at klageren havde anvendt kontanthævningerne den 29. januar 2016, 1. februar 2016, 2. februar 2016 og 11. august 2016 på i alt 13.000 kr. ved pengeoverførslerne til Iran i indkomståret 2016.

På baggrund af klagerens forklaring fandt Skattestyrelsen det desuden for sandsynliggjort, at indsætningerne den 6. marts 2015 og 5. februar 2016 på hans konto stammer fra skattefrie midler.

Den 5. marts 2019 fremsendte klageren følgende bemærkninger til Skattestyrelsens forslag til afgørelse:

”[...]

I løbe de 15 år har jeg slet ikke købte tøj, tage ud med venner osv. ikke fordi jeg ikke ville, men pga. min sygdom, hvor jeg har ligget hjemme i min seng med smerter uden at kunne bevæge mig. Jeg kan ikke finde ud af den moderne teknologi med MobilePay og apps osv. Det er derfor jeg ikke har det eller bruger det. Siden min barndom til nu, har jeg givet og modtaget via kontant. For 3 år siden, 2015 og 2016 brugte befolkning stadig mange kontanter. Da jeg lå syg i min seng i flere måneder, kom min familie på besøg hver uge for at se til mig og passe på mig. Vi samlede penge sammen til vores syge mor, men de gav kontanter, den ene gav hvad de kunne give, altså 100 eller 500 eller hvor meget de kunne donerer hver uge eller måned. Vi vidste ikke at vores mor ville få det bedre en eller flere måneder. Hvordan skal min familie finder kvitteringen de har udbetalt kontant fra automaten, de er 5 det bliver forvirrende for dem at finde ud af det. De kan erklære at de har været med og betalt, så kan hjælpe vores mor. Jeg har selv sparet gennemsnit 1000 kr.om måneden i løbet af 15 år. De her penge har jeg betalt skat af.

[...] ”

Klageren fremsendte hertil erklæringer fra [person2], [person3], [person4] og [person5] af 1. marts 2019 på, at de har betalt de ovenfor nævnte beløb på henholdsvis 70.000 kr., 60.000 kr., 48.000 kr. og 24.000 kr.

Klageren har til Skatteankestyrelsen fremsendt uddrag fra sine kontoudtog fra [finans2] for indkomstårene 2007 til 2011. Derudover har klageren fremsendt kontoudtog for 2015 og 2016 for [person5], [person2] og [person6].

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med i alt 356.150 kr. for indkomståret 2015 og med i alt 146.439 kr. for indkomståret 2016.

Som begrundelse herfor har Skattestyrelsen anført:

”1.4. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig. Det fremgår af statsskattelovens § 4. Det er told- og skatteforvaltningen, der kontrollerer, at du har afgivet de nødvendige oplysninger til opgørelse af din indkomstskat. Det følger af skattekontrollovens § 1, stk. 1. Du skal selvangive din indkomst. Det fremgår af skattekontrollovens § 2.

Du har, som beskrevet ovenfor, overført 324.519 kr. til udlandet i 2015 og 146.139 kr. i 2016. Beløbene er specificeret i tabellen under punkt 1.1. "De faktiske forhold".

Skattestyrelsen har anmodet dig om at dokumentere, hvorledes du er kommet i besiddelse af de overførte beløb, således at du overfor Skattestyrelsen kan godtgøre, at midlerne er fremskaffet ved beskattede eller skattefrie midler.

Du har oplyst, at pengene til pengeoverførslerne stammer fra kontantbeløb, som du har modtaget fra familiemedlemmer og egne opsparede midler. Du har forklaret, at dine egne midler stammer fra penge, som du har opsparet igennem mere end ti år, samt fra kontanthævninger på din bankkonto med kontonummer [...15] i indkomstårene 2015 og 2016.

Skattestyrelsen har gennemgået dine redegørelser og fremsendte bankkontoudtog og har følgende bemærkninger hertil:

1.4.1: Kontante beløb modtaget fra familiemedlemmer

Det fremgår af din redegørelse af den 10. september 2018, at dine pengeoverførsler til dels er betalt af kontantbeløb udleveret til dig fra dine familiemedlemmer. Du oplyser, at du har fået udleveret i alt 202.000 kr. i kontanter, som du efterfølgende har overført til Iran via pengeoverførselsvirksomheden [virksomhed1] A/S.

Familiemedlemmer, som har udleveret kontanter til dig, og beløb fremgår af nedenstående tabel:

Navn

Beløb

[person2]

70.000 kr.

[person3]

60.000 kr.

[person4]

48.000 kr.

[person5]

24.000 kr.

I alt:

202.000 kr.

Du har endvidere oplyst i din redegørelse af den 14. november 2018, at de kontante midler fra dine familiemedlemmer er blevet udleveret til dig løbende igennem to år i enten små eller store beløb. Dette gentager du i din redegørelse af 5. marts 2019. Samtidig er medsendt erklæring fra dine familiemedlemmer på, at de har betalt små beløb til dig i perioden 2015 til 2016 til overførsel til din mor.

Skattestyrelsen anser erklæringerne fra dine familiemedlemmer for at være udarbejdet i forbindelse med denne sag hos Skattestyrelsen. Det er vores opfattelse, at efterfølgende udarbejdede dokumenter ikke kan anses for at udgøre tilstrækkelig dokumentation for det anførte forhold, når dette ikke samtidig er understøttet af objektive beviser for den faktiske pengestrøm

Skattestyrelsen kan ved gennemgang af dine fremsendte kontoudtog vedrørende kontonummer [...15] konstatere, at der i 2015 og 2016 ikke har været indsætninger fra dine familiemedlemmer på din bankkonto.

Desuden gælder i dansk ret en formodningsregel om, at penge, som er i din besiddelse, tilhører dig. Dette kan udledes af SKM2013.863.ØLR. Den fremsendte dokumentation afkræfter ikke formodningen for, at pengene tilhører dig.

Skattestyrelsen anser det på denne baggrund ikke for hverken dokumenteret eller i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at dine familiemedlemmer har udleveret kontante midler til dig, som du har anvendt til betaling af dine pengeoverførsler i 2015 og 2016.

1.4.2: Beløb opsparet fra egne midler og kontanthævninger på bankkonto med kontonummer [...15]

Du har oplyst i din redegørelse af den 10. september 2018, at du igennem ti år har sparet op af dine egne midler og herefter foretaget kontante hævninger, som du har anvendt til at betale for dine pengeoverførsler. Du har endvidere oplyst, at en del af dine pengeoverførsler fremgår at dine bankkontoudtog.

Skattestyrelsens har foretaget en gennemgang af bevægelserne på dine bankkontoudtog fra 2015 vedrørende konto [...15] og kan konstatere, at der er foretaget 14 kontante hævninger på din konto i 2015, i alt 68.000 kr. Gennemgangen har endvidere vist, at der ikke foretages overførsler fra din bankkonto til [virksomhed1] A/S i indkomståret 2015.

Vi har lavet en tilsvarende gennemgang af bevægelserne på dine bankkontoudtog fra 2016 og kan konstatere, at der er foretaget 12 kontante hævninger på din konto i 2016, i alt 63.500 kr. Gennemgangen har endvidere vist, at der ikke foretages overførsler fra din bankkonto til [virksomhed1] A/S i indkomståret 2016.

Skattestyrelsen har udarbejdet vedlagte Bilag 1, som indeholder en oversigt over alle kontante hævninger på din bankkonto i 2015 og 2016.

Skattestyrelsen har sammenholdt dine kontante hævninger på din bankkonto i 2015 og 2016 med dine pengeoverførsler i samme indkomstår. Vi har gjort dette ved at sammenholde de beløb, du har hævet på din bankkonto og tidspunkterne for hævningerne med de foretagne pengeoverførsler. Vi kan på baggrund af denne gennemgang konstatere følgende:

Ad. 1-6

Skattestyrelsen finder ikke, at der for kontanthævningerne nr. 1 - 6 hverken er tidsmæssig eller beløbsmæssig sammenhæng med dine pengeoverførsler i 2015. Vi finder det derfor ikke sandsynliggjort, at du har anvendt de i alt 31.000 kr. i kontanter til at betale for dine pengeoverførsler.

Ad. 7

Vores gennemgang af dine bankkontoudtog viser, at du har foretaget en kontanthævning den 7. maj 2015 på i alt 8.000 kr. Du har den samme dag foretaget en pengeoverførsel til Iran på 21.053 kr. Skattestyrelsen finder det sandsynligt, at du har anvendt kontantbeløbet på 8.000 kr. til at betale for din pengeoverførsel.

Ad. 8

Vores gennemgang af dine bankkontoudtog viser, at du har foretaget en kontanthævning den 1. juni 2015 på i alt 7.000 kr. Du har den samme dag foretaget en pengeoverførsel til Iran på 21.187 kr. Skattestyrelsen finder det sandsynligt, at du har anvendt kontantbeløbet på 7.000 kr. til at betale for din pengeoverførsel.

Ad. 9 - 13

Skattestyrelsen finder ikke, at der for kontanthævningerne nr. 9 - 13 hverken er tidsmæssig eller beløbsmæssig sammenhæng med dine pengeoverførsler i 2015. Vi finder det derfor ikke sandsynliggjort, at du har anvendt de i alt 16.000 kr. i kontanter til at betale for dine pengeoverførsler.

Ad.14

Vores gennemgang af dine bankkontoudtog viser, at du har foretaget en kontanthævning den 30. november 2015 på i alt 6.000 kr. Du har den 1. december 2015 foretaget en pengeoverførsel til Iran på 20.534 kr. Skattestyrelsen finder det sandsynligt, at du har anvendt kontantbeløbet på 6.000 kr. til at betale for din pengeoverførsel.

Ad. 15 - 17

Vores gennemgang af dine bankkontoudtog viser, at du har foretaget kontanthævninger den 29. januar 2016, den 1. februar 2016 og den 2. februar 2016 på i alt 8.000 kr. Du har den 2. februar 2016 foretaget en pengeoverførsel til Iran på 20.080 kr. Skattestyrelsen finder det sandsynligt, at du har anvendt kontantbeløbet på i alt 8.000 kr. til at betale for din pengeoverførsel.

Ad. 18-23

Skattestyrelsen finder ikke, at der for kontanthævningerne nr. 18 - 23 hverken er tidsmæssig eller beløbsmæssig sammenhæng med dine pengeoverførsler i 2016. Vi finder det derfor ikke sandsynliggjort, at du har anvendt de i alt 39.500 kr. i kontanter til at betale for dine pengeoverførsler.

Ad. 24

Vores gennemgang af dine bankkontoudtog viser, at du har foretaget en kontanthævning den 11. august 2016 på i alt 5.000 kr. Du har den samme dag foretaget en pengeoverførsel til Iran på 9.643 kr. Skattestyrelsen finder det sandsynligt, at du har anvendt kontantbeløbet på 5.000 kr. til at betale for din pengeoverførsel.

Ad. 25-26

Skattestyrelsen finder ikke, at der for kontanthævningerne nr. 25 - 26 hverken er tidsmæssig eller beløbsmæssig sammenhæng med dine pengeoverførsler i 2016. Vi finder det derfor ikke sandsynliggjort, at du har anvendt de i alt 11.000 kr. i kontanter til at betale for dine pengeoverførsler.

På baggrund af ovenstående, anser Skattestyrelsen det for sandsynligt, at du har hævet i alt 34.000 kr. på din bankkonto i 2015 og 2016, som du har anvendt til at betale for dine pengeoverførsler i samme indkomstår.

For dine øvrige kontante hævninger i 2015 og 2016, viser vores gennemgang, at der hverken er tidsmæssig eller beløbsmæssig sammenhæng med de foretagne pengeoverførsler i 2015 og 2016.

På denne baggrund anser Skattestyrelsen det hverken for dokumenteret eller sandsynliggjort, at beløbene på henholdsvis 47.000 kr. og 50.500 kr. hævet i 2015 og 2016 er anvendt til pengeoverførslerne til Iran foretaget via pengeoverførselsvirksomheden [virksomhed1] A/S i indkomstårene 2015 og 2016.

Opsummering

Skattestyrelsen anser ikke efterfølgende udarbejdede dokumenter for at udgøre tilstrækkelig dokumentation for det anførte forhold, når dette ikke samtidig er understøttet af objektive beviser for den faktiske pengestrøm. Da du ikke har fremlagt øvrig dokumentation, anser Skattestyrelsen det på baggrund af ovenstående ikke for dokumenteret, at du har fået udleveret i alt 202.000 kr. i kontanter fra dine familiemedlemmer, som du har anvendt til at betale for dine pengeoverførsler i indkomstårene 2015 og 2016.

Skattestyrelsen anser det på baggrund af ovenstående for sandsynliggjort, at du har hævet kontantbeløb på din bankkonto i 2015 og 2016, som du har anvendt til at betale for dine pengeoverførsler i samme indkomstår, i alt henholdsvis 21.000 kr. i 2015 og 13.000 kr. i 2016.

Der foreligger ingen dokumentation for, hvordan du har betalt de resterende beløb på henholdsvis 303.519 kr. i 2015 og 133.139 kr. i 2016.

Da det ikke er dokumenteret, at betaling af samtlige af dine pengeoverførsler er foretaget med beskattede eller skattefrie midler, forhøjer Skattestyrelsen din indkomst for 2015 med det udokumenterede beløb på 303.519 kr. og for 2016 med det udokumenterede beløb på 133.139 kr.

Beløbet er skattepligtigt i henhold til statsskattelovens § 4, og beskattes som personlig indkomst ifølge personskattelovens § 3. Der skal betales arbejdsmarkedsbidrag ifølge arbejdsmarkedsbidragslovens § 2, stk. 2, nr. 2.

[...]

2.4. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig. Dette fremgår af statsskattelovens§ 4. Det er told- og skatteforvaltningen, der kontrollerer, at du har afgivet de nødvendige oplysninger til opgørelse af din indkomstskat. Det følger af skattekontrollovens § 1, stk. 1. Du skal selvangive din indkomst. Dette fremgår af skattekontrollovens § 2.

Det betyder, at når du har modtaget indbetalinger på din bankkonto, er disse som udgangspunkt skattepligtige, hvis ikke du kan dokumentere eller sandsynliggøre, at indsætningerne er skattefrie eller stammer fra beskattede eller skattefrie midler.

Efter praksis er det den skattepligtige, der skal dokumentere sine formueforhold, herunder for modtagne indbetalinger på bankkonti, hvilket kan udledes af SKM2013.363.BR og SKM2013.274.BR.

Skattestyrelsen har gennemgået dine fremsendte bemærkninger til indsætningerne på Bilag 2 og har følgende kommentarer hertil:

Ad. 1

Af dine bemærkninger fremgår det, at du normal vis hæver kontanter på din bankkonto i starten af måneden, som du efterfølgende indsætter i tilfælde af uventede betalinger, så du kan undgå en negativ saldo på din bankkonto.

Skattestyrelsens gennemgang af dine bankkontoudtog viser, at du hæver 10.000 kr. den 4. marts 2015. Der indsættes 3.000 kr. på din bankkonto den 6. marts 2015, hvorefter der hæves 2.350 kr. den 9. marts med posteringsteksten "BS CENTRALREGISTRET FOR MOTORKØRETØ".

Skattestyrelsen anser det for dokumenteret, at der i dette tilfælde er tale om skattefrie midler og foretager sig af denne årsag ikke yderligere for så vidt angår denne indsætning.

Ad. 2 - 5

Skattestyrelsen kan på baggrund af gennemgangen af dine bankkontoudtog konstatere, at der ikke er hverken beløbsmæssig eller tidsmæssig sammenhæng mellem de kontanthævninger der sker på din bankkonto og de beløb der indsættes.

Det anses således ikke for dokumenteret eller sandsynliggjort, at der vedrørende indsætning nr. 2 - 5 er tale om skattefrie eller allerede beskattede midler. Skattestyrelsen hæver derfor din indkomst med i alt 17.131 kr. i 2015.

Ad. 6

Af dine bemærkninger fremgår det, at indsætningen på din bankkonto på 35.000 kr. stammer fra penge, som du har indsamlet til en fødselsdagsgave til din søn.

Du har ikke fremsendt anden dokumentation vedrørende det indsamlede kontantbeløb. Det anses således ikke for dokumenteret eller sandsynliggjort, at der vedrørende indsætning nr. 6 er tale om skattefrie eller allerede beskattede midler. Skattestyrelsen hæver derfor din indkomst med i alt 35.000 kr. i 2015.

Ad. 7

Skattestyrelsen kan på baggrund af gennemgangen af dine bankkontoudtog konstatere, at der ikke er hverken beløbsmæssig eller tidsmæssig sammenhæng mellem de kontanthævninger der sker på din bankkonto og de beløb der indsættes.

Det anses således ikke for dokumenteret eller sandsynliggjort, at der vedrørende indsætning nr. 7 er tale om skattefrie eller allerede beskattede midler. Skattestyrelsen hæver derfor din indkomst med i alt 500 kr. i 2015.

Ad. 8

Af dine bemærkninger fremgår det, at du normal vis hæver kontanter på din bankkonto i starten af måneden, som du efterfølgende indsætter i tilfælde af uventede betalinger, så du kan undgå en negativ saldo på din bankkonto.

Skattestyrelsens gennemgang af dine bankkontoudtog viser, at du hæver 2.000 kr. den 2. februar 2016. Der indsættes 1.000 kr. på din bankkonto den 5. februar 2016. Forud for denne indsætning er der en negativ saldo på din bankkonto på -746,52 kr.

Skattestyrelsen anser det for dokumenteret, at der i dette tilfælde er tale om skattefrie midler og foretager sig af denne årsag ikke yderligere for så vidt angår denne indsætning.

Ad. 9-10

Skattestyrelsen kan på baggrund af gennemgangen af dine bankkontoudtog konstatere, at der ikke er hverken beløbsmæssig eller tidsmæssig sammenhæng mellem de kontanthævninger der sker på din bankkonto og de beløb der indsættes.

Det anses således ikke for dokumenteret eller sandsynliggjort, at der vedrørende indsætning nr. 9 - 10 er tale om skattefrie eller allerede beskattede midler. Skattestyrelsen hæver derfor din indkomst med i alt 13.300 kr. i 2015.

Opsummering:

Da det ikke er dokumenteret, at samtlige af indsætningerne på din bankkonto, som ikke vedrører udbetaling af løn eller pension, er foretaget med beskattede eller skattefrie midler, forhøjer Skattestyrelsen din indkomst for 2015 med 52.631 kr. og for 2016 med 13.300 kr.

Beløbet er skattepligtigt i henhold til statsskattelovens § 4 og beskattes som personlig indkomst ifølge personskattelovens § 3. Der skal betales arbejdsmarkedsbidrag ifølge arbejdsmarkedsbidragslovens § 2, stk. 1, nr. 2. ”

Skattestyrelsen har til klagen anført:

”Indledende bemærkninger

Forklaringen i klagen er en del af den forklaring, som klager tidligere har oplyst for indkomstårene 2015 og 2016. Med klagen er vedlagt et uddrag af [person1]s kontoudtog fra [finans2] for 2007-2010, skrivelser om misligholdelse af lån fra lånudbydere, udskrift fra [person1]s skattemappe, billede af medicin samt en meddelelse om udbetaling og ændring af førtidspension fra Udbetaling Danmark (del 1).

Endvidere er der fremsendt erklæringer fra [person2], [person3], [person4] og [person5] af 1. marts 2019 på, at klager har fået udleveret 202.000 kr. fra dem. Erklæringerne er tidligere fremsendt til Skattestyrelsen under sagens behandling. Derudover er vedlagt kontoudtog for 2015 og 2016 for [person6], [person2] og [person5], hvor hævninger i pengeautomater er markeret (del 2).

Del 1 og del 2 er, med undtagelse af erklæringerne, nye oplysninger.

De nye oplysninger i klagen medfører ikke, at Skattestyrelsen ændrer opfattelse. Sagen indstilles fastholdt.

Skattestyrelsen anser det ikke for godtgjort, at pengeoverførslerne til udlandet er foretaget med beskattede eller skattefrie midler, samt at indsætningerne på klagers bankkonto vedrører skattefrie eller allerede beskattede midler.

Skattestyrelsen har lagt vægt på:

At pengeoverførslerne ikke er understøttet af objektive beviser for den faktiske pengestrøm.
At de fremsendte erklæringer ikke er støttet af objektive kendsgerninger.

Forklaring i klagen og klagers kontoudtog for 2007-2010, skrivelser om misligholdelse af lån, billede af medicin m.v. (del 1)

Det fremgår af klagen, at klager ikke har haft arbejde, da han er på førtidspension og får stærk medicin. Endvidere fremgår det, at klager har lånt fra bank og finanser, og en lottegevinst, samt at lejlighed og bil er købt for erstatning fra forsikringen. Der er vedlagt et uddrag af [person1]s kontoudtog fra [finans2] for 2007-2010 til dokumentation for indgåelse af lån og gevinst fra [spil], skrivelser om misligholdelse af lån, udskrift fra [person1]s skattemappe, billede af medicin samt en meddelelse om udbetaling og ændring af førtidspension fra Udbetaling Danmark

Skattestyrelsens bemærkninger til klagers kontoudtog for 2007-2010, skrivelser om misligholdelse af lån, billede af medicin m.v. (del 1)

Det er klager, som skal dokumentere sine formueforhold, herunder dokumentere kontantopsparing således, at det kan dokumenteres at pengene til pengeoverførslerne stammer fra beskattede midler. Dette kan udledes af SKM2013.274.BR.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at de fremsendte dokumenter for 2007-2010 ikke dokumenterer, hvor pengene til pengeoverførslerne i 2015 og 2016 kommer fra.

Kontoudtog for 2015 og 2016 for [person6], [person2] og [person5] (del 2)

Der er med klagen fremsendt kontoudtog for 2015 og 2016 for [person6], [person2] og [person5]. Der er også under sagens behandling og med klagen fremsendt erklæringer af 1. marts 2019 fra [person2], [person3], [person4] og [person5] på, at klager har fået udleveret 202.000 kr.

På flere af kontoudtogene er hævninger i pengeautomater blevet markeret.

Skattestyrelsens bemærkninger til kontoudtog for 2015 og 2016 for [person6], [person2] og [person5], og de udarbejdede erklæringer (del 2)

De fremsendte kontoudtog er for [person6], [person2] og [person5]. Det følger af de fremsendte erklæringer og redegørelser under sagens behandling, at [person2], [person3], [person4] og [person5] har udleveret 202.000 kr. til klager. Der er alene fremsendt kontoudtog på to af de fire personer, som klager har oplyst, har udleveret penge til klager.

Ved gennemgang af kontoudtogene kan det konstateres, at der ikke er overført penge fra nogen af kontiene til klager.

Det kan konstateres, at der er foretaget flere mindre kontanthævninger i indkomstårene. Idet der er tale om kontanthævninger, og der ikke er nogen indsætninger på klagers konto, er det ikke muligt at følge pengestrømmen. Der foreligger ikke objektiv dokumentation for, at de hævede beløb er de samme, som klager har overført gennem pengeoverførselsvirksomheden [virksomhed1] A/S. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at kontanthævninger foretaget af de respektive personer ikke dokumenterer, at pengene er udleveret til klager. Dette understøttes ikke af objektive beviser, og det er ikke muligt at følge den faktiske pengestrøm. Skattestyrelsen anser det derfor stadig ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at [person2], [person3], [person4] og [person5] har udleveret 202.000 kr. til klager, som er anvendt til pengeoverførslerne.

Skattestyrelsen anser erklæringerne for at være udarbejdet i forbindelse med sagen. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at efterfølgende udarbejdede dokumenter ikke kan anses for at udgøre tilstrækkelig dokumentation for det anførte forhold, når det ikke samtidig er understøttet af objektive beviser for den faktiske pengestrøm. Dette kan udledes af SKM2016.70BR.

Afsluttende bemærkninger

De øvrige oplysninger i klagen er tidligere oplyst af klager, og Skattestyrelsen har derfor taget stilling til oplysningerne i afgørelsen. ”

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at de kontante overførsler til udlandet ikke er skattepligtige. Hertil har klageren nedlagt påstand om, at indsætningerne på hans konto ikke er skattepligtige.

Til støtte herfor har klageren anført:

”Jeg accepter ikke afgørelsen på ingen måder.

Jeg har på ingen måder arbejdet sorte penge og har slet ikke arbejdet eller haft arbejde.

Jeg tager stærke piller ren morfin og skal altid hvile, jeg er førtidspension.

Jeg har forsøgt at finde en advokat, men det er virkelig dyrt og jeg har ikke penge nok til det,

Derfor tog jeg til [by1] retshjælp sag nr. 81844 og sociale retshjælp, de sagde at de ikke

Kan hjælpe i denne sag.

Jeg har ikke andet valg ind at repræsenterer mig selv. Jeg sagsøger denne anklage og vil på ingen måder godkende dette. Enden tildeler I mig en advokat eller må domstolen afgøre det.

For 117 gang fortæller jeg igen at, disse beløber i anklager mig for er familie relateret support som hver familie medlem har doneret til at hjælpe og sende penge til vores mor, da hun var meget syg, og hendes behandlinger kostede stort.

Med besværlighed har jeg og mine familie medlem fundet kontoudskrift fra banks historiker, hvor jeg og andre har markeret alt, hvor der er sparet og lagt penge til side i årevis og månedsvis med hæve kontanter. Jeg har prøvet gældssanering og eftergivelse.

Jeg har lånt fra bank og finanser, og en lottogevinst som også er markeret. Jeg har fået min bil og min lejlighed erstatninger fra forsikring. ”

Klageren har yderligere oplyst:

”Jeg har ikke været klar over, at jeg flere år tilbage skal kunne dokumentere mine transaktioner. Jeg bruger oftest kontanter og stammer fra en kultur, hvor betalinger bliver foretaget kontakt. Det står uklart for mig som almindelig borger, hvordan jeg ellers skal leve op til de af Skattestyrelsen fastsatte beviskrav, når styrelsen ikke vil godtage de indsendte kontoudtog som dokumentation for, at mine familiemedlemmer har givet mig beløbene kontant.

[virksomhed1] A/S har på intet tidspunkt gjort mig opmærksom på, at jeg skulle sørge for dokumentation af overførslerne.

Det har i øvrigt ikke været muligt at overføre pengene til Iran via en almindelig bank, da ingen banker kunne foretage transaktioner til netop Iran.

Min mors sygdom, indlæggelse og behandling i Iran har nødvendiggjort min og min families økonomiske bidrag til hende.

Jeg er førtidspensionist, og det er ganske udelukket, at jeg kan varetage et arbejde, da jeg dagligt har betydelige smerter i min ryg og i mine ben.

Jeg har tidligere fremsat dokumentation for, at jeg er førtidspensionist og indtager ordineret smertestillende medicin.”

Klageren har til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling og forslag til afgørelse anført:

”Jeg har modtaget jeres brev af 13. januar 2020 og vil gerne have, at min klage skal afgøres

af Landsskatteretten. ”

Landsskatterettens afgørelse

Til den skattepligtige indkomst skal medregnes den skattepligtiges samlede årsindtægter efter bestemmelsen i statsskattelovens § 4.

Beløbet beskattes som personlig indkomst. Det følger af personskattelovens § 3, stk. 1. Derudover skal der betales arbejdsmarkedsbidrag. Det følger af arbejdsmarkedsbidragslovens § 2, stk. 1, nr. 2.

Den skattepligtige har endvidere pligt til at selvangive sine indtægter. Det følger af skattekontrollovens § 1 (dagældende lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med efterfølgende ændringer).

Det er klageren, der har bevisbyrden for, at kontante indsætninger og overførsler stammer fra allerede beskattede midler eller i øvrigt ikke er skattepligtige. Der lægges i den forbindelse vægt på om klagerens forklaring kan underbygges af objektive kendsgerninger. Dette kan udledes af byrettens dom af 28. februar 2017, offentliggjort i SKM2017.233.BR.

Der er på klagerens bankkonto indsat et samlet beløb på 52.631 kr. i indkomståret 2015 og et samlet beløb på 13.300 kr. i indkomståret 2016. Klageren har hertil forklaret, at han hæver kontanter i starten af måneden, som han efterfølgende indsætter i tilfælde af uventede regninger, så hans konto ikke går i minus.

Klageren har i indkomståret 2015 overført 303.519 kr. til Iran via pengeoverførselsvirksomheden [virksomhed1], mens klageren i indkomståret 2016 har overført 133.139 kr. Klageren har forklaret, at pengene stammer fra kontantbeløb, som han har modtaget fra familiemedlemmer samt fra egen kontant opsparing. Klageren har oplyst, at han har modtaget i alt 202.000 kr. fra forskellige familiemedlemmer.

Henset til, at der løbende over en længere periode er indsat beløb på klagerens konto samt i samme periode er overført betragtelige beløb til udlandet sammenholdt med de foreliggende oplysninger om klagerens indtægtsforhold i de pågældende år, påhviler det klageren at godtgøre, at de omhandlede beløb stammer fra beskattede midler.

Landsskatteretten finder ikke, at klageren har godtgjort, at pengeoverførslerne til udlandet er foretaget med allerede beskattede midler, ligesom det ikke findes godtgjort, at indsætningerne på klagerens bankkonto stammer fra allerede beskattede midler eller i øvrigt ikke er skattepligtige. Der er herved lagt vægt på, at der ikke er fremlagt dokumentation for pengestrømmene, således at det er muligt at konstatere, hvor pengene stammer fra.

De af klageren fremlagte erklæringer fra henholdsvis [person2], [person3], [person4] og [person5], der alle er dateret den 1. marts 2019, kan ikke ændre herved. Der henvises i den forbindelse til SKM2016.70.BR, hvoraf kan udledes, at efterfølgende udarbejdede erklæringer til brug for en skattesag ikke kan tillægges selvstændig betydning, når de ikke er bestyrket ved objektiv konstaterbar dokumentation.

Klageren har desuden fremlagt kontoudtog for to af de fire personer, som klageren har oplyst, har udleveret penge til ham. Det fremgår af kontoudtogene, at [person2] og [person5] har foretaget flere mindre kontanthævninger i de omhandlede indkomstår. Eftersom der er tale om kontanthævninger er det ikke muligt at følge pengestrømmen, og der foreligger ikke objektiv dokumentation for, at de hævede beløb er de samme som klageren har overført gennem pengeoverførselsvirksomheden [virksomhed1].

De af klageren fremsendte oplysninger vedrørende bevillingen af førtidspension kan ligeledes ikke føre til en ændret afgørelse. Det er klageren, der skal dokumentere sine formueforhold således, at det kan dokumenteres, at de kontante indsætninger og pengeoverførsler stammer fra beskattede midler. Der kan hertil henvises til SKM2013.247.BR.

Landsskatteretten finder således, at det er med rette, at Skattestyrelsen har beskattet klageren af de overførte beløb til udlandet på 303.519 kr. i indkomståret 2015 og på 133.139 kr. i indkomståret 2016, ligesom det findes med rette, at Skattestyrelsen har beskattet klageren af indsætningerne på hans konto på 52.631 kr. i indkomståret 2015 og på 13.300 kr. i indkomståret 2016.

Landsskatteretten stadfæster således Skattestyrelsens afgørelse.