Kendelse af 29-03-2017 - indlagt i TaxCons database den 28-04-2017

Journalnr. 15-2719697

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

2009

Anden udenlandsk personlig indkomst

1.494.713 kr.

0 kr.

0 kr.

2011

Anden udenlandsk personlig indkomst

519.540 kr.

0 kr.

519.540 kr.

2011

Lempelse jf. ligningslovens § 33A

Ikke grundlag for lempelse

Grundlag for lempelse

Hjemvisning til SKAT til fornyet behandling vedrørende lempelse

Faktiske oplysninger

Klageren har siden den 15. marts 1999 haft bopæl i Danmark.

Af klagerens adressehistorik fremgår, at klageren i perioden i flere perioder har været udrejst til De Forenede Arabiske Emirater:

Adresse

Gældende fra

Gældende til

Status

De Forenede Arabiske Emirater

11. oktober 2005

5. april 2009

Udrejst/Indrejst

De Forenede Arabiske Emirater

6. januar 2010

7. juni 2010

Udrejst/Indrejst

De Forenede Arabiske Emirater

12. januar 2011

Udrejst

Det er mellem klageren og SKAT ubestridt, at klageren under udrejse-perioderne arbejdede for selskabet [virksomhed1] Limited i Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

Ligeledes ubestridt er, at klageren under udrejseperioderne fortsat havde rådighed over adressen [adresse1], [by1], der fortsat blev beboet af klagerens ægtefælle.

Klagerens ægtefælle er født i Danmark og er dansk statsborger. Klagerens ægtefælle har ifølge registrerede bopælsoplysninger været udrejst i følgende perioder:

Adresse

Gældende fra

Gældende til

Status

Saudi Arabien

1. november 1983

2. juli 1985

Udrejst/Indrejst

Saudi Arabien

15. november 1985

4. august 1986

Udrejst/Indrejst

De Forenede Arabiske Emirater

1. oktober 1989

25. juni 1996

Udrejst/Indrejst

De Forenede Arabiske Emirater

9. oktober 2013

Udrejst

Klagerens ægtefælle har i øvrige perioder haft registreret bopæl i Danmark.

Klageren har tre børn, hvoraf ingen var mindreårige eller hjemmeboende under klagerens udrejseperiode i 2011. Klagerens tre børn, født hhv. 1976, 1978 og 1985, havde under klagerens udrejseperiode registreret bopæl i Danmark. Klagerens ældste barn er pr. 2. juni 2013 registreret som udrejst til USA.

[virksomhed1] Limited blev registreret som selskab i [...] i Dubai, De Forenede Arabiske Emirater, den 19. juni 2004, med selskabsregistreringsnummer [...1].

Af selskabsoplysninger udstedt af registreringsmyndigheden i Dubai fremgår:

”The present officials of the company are as follows:

Directors Nationality

[person1] India

[person2] Denmark

Secretary Nationality

[person2] Denmark

Shareholder Nationality Share Held

[person1] India1000

The Register Agent of the company:

[virksomhed2]

Total Share Capital

AED 1000

Each Share value

AED 1

This Certificate has been issued on 30/04/2015 and it is valid for 6 months

[person3]

VP – Licensing Services”

[virksomhed1] Limited drev virksomhed med handel, udlejning og administration af ejendomme, og havde herudover agentur på salg af produkter i Mellemøsten på vegne af [virksomhed3] A/S.

Af korrespondance mellem [virksomhed3] og [virksomhed1] Limited, dateret den 1. juni 2007 fremgår:

“[virksomhed1] LIMITED

Att: Mr. [person2]

PO Box ...

Dubai

United Arab Emirates

[by2] 1st June 2007

Dear Sir,

Sub.: Agency Agreement dated 20-1-1997

This is to confirm

- that the above Agency has been transferred to [virksomhed1] LIMITED, Dubai, UAE, upon your request. The transfer does not affect or amend in any way the contents of the Agreement.
- that effective 15 June 2004, Sales Commission payable to your self on all sales to Iran have been increased to 5 % of ex works invoice amount.

Yours Sincerely

[virksomhed3] A/S

[person4]

Sales Director”

Af email-korrespondance mellem [virksomhed4] og [virksomhed1] Limited dateret den 13. August 2011 fremgår:

“To: [virksomhed1] Limited Company

Attn: Sales Department

SUB: P/I No: Pak [...]

Referring to your email for increasing the price of butter Alu Foil under P/I No. Pak [...], we hereby inform you our cancellation to import this order. So please arrange to return the transferred amount EUR 55965 to [virksomhed5] which is one of our customers as below Bank Account, We will be negotiated with [virksomhed5] further.

Thank you for your kind cooperation.

-Bank Name: [finans1]

-Account No: [...15]

-IBAN: DE [...46]

-Swift code: [...]

-Beneficiary name: [virksomhed5]

-Beneficiary Address: [adresse2], [...]

-Tarrif Code: 39201020”

Af ansættelseskontrakt dateret den 15. december 2014, indgået mellem [virksomhed1] Limited og [person2] fremgår:

Confirmation of Appointment as Managing Director w.e.f. 1st January 2015.

This is to reconfirm your appointment as Managing Director and General Power Of Attorney.

Salary: AED 600,000 per annum (Six hundred thousand only) payable monthly.

Car Allowance: AED 10,000 per quarter

Salary Bonus: 15 % of Net profit from Real Estate Trading in U.A.E, payable after full realization only.

Notice period: Mutual notice of min. 6 months is applicable.

This Appointment is open-ended, however to be reviewed in December 2020.

Special terms: All new business lines, representations and agencies achieved during your employment must be included in the [virksomhed1] Limited portfolio and the entire benefit of such business must be to the company’s account, inkl. [virksomhed3] A/S, Denmark and [virksomhed6] A/S, Denmark.

[person1]

Proprietor”

Af erklæring dateret den 20. november 2015 fremgår:

To Whom It May Concern

Upon request from [person2], for use in a tax case in Denmark,

I, [person1], indian national and resident of Dubai, U.A.E, do hereby solemnly declare

THAT I am the sole owner of [virksomhed1] Limited, incorporated under the laws of [...], Dubai, having the Registration no. 351, and have been the real sole owner since the incorporation of the company.

THAT [person2], Danish national and resident of Dubai, U.A.E. has been employed by [virksomhed1] Limited during 2004 – 2008 and again since 2011.

THAT All payments made to [person2] are salary and bonus, whether paid in Dubai or transferred to his bank accounts in Denmark.

THAT payments of salary have been made in instalments for salary and bonus earned for longer periodes of time

THAT payment for 2008 have been made in 3 instalments during 2009 due to cash flow in the company”

Af “Certificate of Good Standing” udstedt den 30. april 2015 af registreringsmyndigheden i Dubai fremgår:

”The [...] Authority hereby certifies that [virksomhed1] Limited company was formed pursuant to [...] Authority Offshore Companies Regulations 2003 with limited liability on 19-June-2004 under Registration No [...1].

According to the documents on the file of the said Offshore Company in the custody of the Registrar of Offshore, the said Offshore Company has been in Continuous and unbroken existence since the date of its formation.

No action is currently been taken by the Registrar of Companies for striking the Company off the register and dissolving it as defunct, and as far as the Registrar is aware:-

a) The said Offshore Company is not in liquidation or subject to an administrative order and

b)No receiver or manager of Offshore companies property has been appointed

Issued by undersigned on Thursday, April 30 2015

[person3]

VP – Licensing Services”

Klageren stiftede den 28. august 2008 selskabet [virksomhed1] Limited ApS.

[virksomhed1] Limited ApS blev stiftet med hjemsted på adressen [adresse1], [by1]. Klageren havde på dette tidspunkt adresse i Dubai, i De Forenede Arabiske Emirater, klagerens ægtefælle havde på dette tidspunkt bopæl sammenfaldende med [virksomhed1] Limited ApS’ adresse. Selskabets direktion bestod af klageren selv, samt [person5], der er klagerens datter.

SKAT har den 20. januar 2015 fremsendt ændringsforslag.

Klageren har i email til SKAT, dateret den 17. marts 2015, redegjort for stiftelsen af [virksomhed1] Limited ApS:

”[virksomhed1] Limited ApS blev stiftet i hast for at overkomme evt. problemer

[virksomhed1] Limited maatte have i deres handel med [virksomhed3] produkter i mellemoesten, paa grund af '[person6] krisen'.

Min datter indvilligede i at blive uloennet direktoer, idet jeg ikke selv var bosat i DK paa tidspunktet.

Selskabets totale aktivitet har ligget paa et meget utilfredsstillende niveau, som det kan ses af regnskaberne.

Set i bakspejlet giver ledelsesberetningen ingen mening, idet Agenturet for [virksomhed3] i Mellemoesten forlaengst var overdraget til [virksomhed1] Limited,som det kan ses af vedlagt dokument udstedt af [virksomhed3] i Juni 2007, men egentlig gaeldende fra 2005.

Agenturet blev overdraget til [virksomhed1] som led i en aftale med [person1] om min ansaettelse i hendes virksomhed. Agenturet havde ikke indtjeningspotentiale til baade at daekke rejse og virke omkostninger samt netto bidrage til en indtaegt. Derfor beslutning om overdragelse til [virksomhed1] Limited.

Paa [virksomhed3] hjemmeside anfoeres [virksomhed1] Limited som deres handelsagent og jeg som kontaktpersonen.”

Af kontooversigt for [virksomhed1] Limited, udskrevet af Emirates NBD, dateret den 28. september 2016, fremgår:

Re: Signatory confirmation.

This is to certify that M/s [virksomhed1] Limited maintain the below mentioned accounts with our Bank

[...04] (Old Ac No. [...20])

[...05] (New)

[...03] (Old Ac No. [...11])

and the authorized signatories to operate the account are:-

1. Ms. [person1]

2. Mr. [person2]

This certificate is issued at your specific request with no responsibility on the part of the bank or it's officer(s)”

Klageren har i 2009 modtaget bankoverførsler på sin private bankkonto [...06], [finans2], som følger:

Dato

Udbetaler

Modtager

Posteringstekst

Beløb

Referencenr .

23. januar 2009

[...95]

[person2]

[person2]

[...06]

[person2]

PO BOX [...]

DUBAI

”/RFB/SALARY TRANSFER/”

50.000 eur

[...75]

26. marts

2009

[...11]

[virksomhed1] LIMITED

[...06]

PO BOX [...]

DUBAI

“/RFB/SALARY BONUS 2008”

75.905 eur

[...91]

3. juli

2009

[virksomhed1] LIMITED

P.O

[...] DUBAI UAE

[...22]

[person2]

[adresse1]

Copenhagen Denmark

“FINAL BALANCE SALARY FO 2008”

75.000 eur

[...36]

Klageren har i 2011 modtaget bankoverførsler på sin private bankkonto [...22], [finans2], som følger:

Dato

Udbetaler

Modtager

Posteringstekst

Beløb

Referencenr.

13. juli

2011

[virksomhed1] LIMITED

[...22]

[person2]

P.O. BOX [...]

[...]

[...]

Dubai

”[virksomhed1] SALARY”

69.924 eur

[...68]

14. juli

2011

[virksomhed7] LLC

[...22]

[person2]

P.O. BOX [...]

[...]

[...]

Dubai

”[virksomhed1] Limited ApS”

55.884 eur

[...16]

14.

december

2011

[virksomhed5]

[adresse2]

[Belgien]

[person2]

PO Box [...]

[...] AE

”[virksomhed4]”

55.884 eur

[...51]

Klageren har i 2011 foretaget overførsler fra sin private bankkonto [...22], [finans2], som følger:

Dato

Udbetaler

Modtager

Posteringstekst

Beløb

12. september 2011

[person2]

P.O. BOX [...]

[...]

[...]

Dubai

[...14]

[virksomhed5]

[adresse2]

”Paa vegne af [virksomhed4] co.”

55.884 eur

15. december 2011

[person2]

[...]

PO Box [...]

[...]

[virksomhed1] Limited ApS

C/O [person2]

[adresse1]

[by1]

”Betaling fra [virksomhed4] – iht. mailaftale”

55.879 eur

[virksomhed1] Limited ApS har i 2011 modtaget betalinger på konto [...77], [finans2], som følger:

Dato

Udbetaler

Modtager

Posteringstekst

Beløb

15.

december

2011

[...22]

[person2]

P.O. BOX [...]

[...]

[...]

Dubai [...]

[...77]

[virksomhed1] Limited ApS

”Betaling fra [virksomhed4] – iht. mailaftale”

55.879 eur

[virksomhed1] Limited ApS har i 2011 foretaget overførsler fra konto [...77], [finans2], som følger:

Dato

Udbetaler

Modtager

Posteringstekst

Beløb

30.

december 2011

[virksomhed1] Limited ApS

[...03]

[virksomhed1] Limited

P.O. Box [...]

“Propayment by [virksomhed4] for Your Invoice [...]”

55.879 eur

Klageren har i indsigelse til forslag til afgørelse den 17. marts 2015 redegjort for overførslerne som følger:

”Beloebene overfoert i 2009 fra [virksomhed1] Limited til DK, er loen og bonus for 2008, afregnet til mig i 2009.

Grundet finanskrisen og den store nedgang Dubai's ejendomsmarked, trak [person1] alle investeringer tilbage fra markedet.

Salg af emballage fra [virksomhed3] var naesten paa nul-niveau, grundet iranske kunders manglende mulighed for at aabne remburser eller formidle betalinger igennem det normale international bankvaesen.

Jeg var faktisk slet ikke paa [virksomhed1] Limited's 'loenningsliste' i 2009 og 2010 grundet den totale mangel paa aktiviteter: ejendomshandel og emballage salg.

Jeg har ikke adgang til alle mine papirer her I Dubai,og skal derfor bede om yderligere tid til at redegoere for overfoerslerne d.3/7-2011og 13/7-2011 paa hhv EUR 75.000 og EUR 69.924,64.

Overfoerslen fra [virksomhed8] 13/7-2011 til [virksomhed1] Limited ApS blev videresendt til [virksomhed5], Holland idet ordren fra [virksomhed4] ([virksomhed8] er deres betalings agent) blev afvist af [virksomhed3] pga. vareprisen.

Grundet den omfattende boycott, kunne vi ikke sende pengene tilbage til Iran, men maatte paa kundens anmodning, videresende dem til [virksomhed5], som var [virksomhed4]'s fast leverandoer af andre varer.

I den efterfoelgende tid, blev [virksomhed3] og [virksomhed4] enige om en mindre maengde, og betalingen blev paany sendt til [virksomhed1] Limited ApS, denne gang fra [virksomhed5]. Betalingen blev senere videre formidlet til [virksomhed3] for deres forsendlese til Iran.

[virksomhed1] Limited ApS har aflagt regnskab for alle aktiviteterne siden stiftelsen. Ingen af de anfoerte beloeb er vedkommende for min skattepligtig indkomst.”

Klageren har den 10. juli 2015 kontaktet SKAT og meddelt, at han ikke har modtaget den påklagede afgørelse af 10. juni 2015, men kun modtaget den ændrede årsopgørelse.

Klageren har, under besøg i Danmark mellem den 13. juli 2015 og den 17. juli 2015, fået udleveret afgørelsen af SKAT ved personligt fremmøde.

Klagerens repræsentant har den 14. september 2016 kontaktet [finans2]:

”Jeg bistår [person2] i en skattesag, hvor det er af relevans at kunne dokumentere, hvorfra fire betalingsoverførsler til [person2]s [finans2] konto hidrører.

I den forbindelse har jeg modtaget [finans2]s e-mail af 5. september 2016 til [person2], hvori de fire overførsler er angivet med henvisning til bankens sagsnumre samt med angivelse af fra hvilke konti overførelserne hidrører. E-mailen er vedhæftet som bilag 11 i vedhæftede pdf fil.

Disse sagsnumre kan ikke identificeres i de kontoudskrifter, der er fremlagt i sagen. I den vedhæftede pdf fil har jeg vedhæftet sagens bilag 5 og 6, hvor jeg har sat numrene 1-4 ud for de fire overførsler, der er tale om, og jeg anmoder banken om at bekræfte, at det er disse fire betalingsoverførsler, der er angivet med de fire sagsnumre.

[person2] er cc på denne e-mail, og jeg beder ham bekræfte over for banken, at banken kan besvare nærværende, samt at eventuelle gebyrer herfor trækkes på hans konto.”

Repræsentanten har til email af den 14. september 2016 vedhæftet udskrift, med angivelse af sagsnumre (referencenr.) for fire overførsler, disse er markeret med kuglepen af repræsentanten med numre fra 1-4, med øverste sagsnr. markeret som nr. 1. Til anmodningen er vedlagt fire betalings adviser der tilsvarende er markeret med numre fra 1 til 4.

”SAG:

[...07]

Kommer fra

50 K 01 01

/[...78]

50 K 03 01

[person2]

50 K 03 02

PO BOX [...] DUBAI

[...91]

50 K 01 01

/[...11]

50 K 03 01

[virksomhed1] LIMITED

50 K 03 02

PO BOX [...]

50 K 03 03

DUBAI UAE

[...36]

50 K 01 01

/[...03]

50 K 03 01

[virksomhed1] LIMITED

50 K 03 02

P.O.BOX [...] DUBAI UAE

[...68]

50 K 01 01

/[...03]

50 K 03 01

[virksomhed1] LIMITED

50 K 03 02

[...] [...]

50 K 03 03

P.B. [...] DUBAI UAE”

[person7] fra [finans2]s afdeling [...] har den 22. september 2016 besvaret repræsentantens email af 14. september 2016, og bekræftet at de nummererede referencenumre svarer til de nummererede overførsler på kontoudskrifterne.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet klagerens personlige indkomst for indkomståret 2009 med 1.494.713 kr. og forhøjet klagerens personlige indkomst for indkomståret 2011 med 519.540 kr.

SKAT har som begrundelse herfor anført:

”Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 26 stk. 5, at fristerne efter stk. 1 og 2 først udløber i det sjette år efter indkomstårets udløb for skattepligtige omfattet af skattekontrollovens § 3 B for så vidt angår de kontrollerede transaktioner.

Ifølge skattekontrollovens § 3B stk. 1 er skattepligtige der udøver bestemmende indflydelse over juridiske personer eller omvendt samt skattepligtige der har et fast driftssted beliggende i udlandet omfattet af denne paragraf.

Ifølge statsskattelovens § 4 skal løn, bonus og honorar medregnes til den skattepligtige indkomst, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke.

Det fremgår dog af ligningslovens § 33 A, at personer der er fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens § 1 kan få nedsat skatten af lønindkomst erhvervet ved personligt arbejde i tjenesteforhold, optjent i udlandet, når personen opholder sig i udlandet i mindst 6 måneder og opholdet i udlandet ikke afbrydes af ophold her i landet af en sammenlagt varighed på højst 42 dag inden for 6-måneders perioden.

Af Ligningslovens § 33 stk. 1 fremgår det, at ved indkomst erhvervet i udlandet, skal der i skatteberegningen gives et nedslag på den i udlandet betalte skat, dog ikke mere end hvad det andet land har krav på jf. den dobbeltbeskatningsoverenskomst der er indgået med det pågældende land.

Under henvisning til din indsigelse på SKATs forslag af 20. januar 2015 har SKAT anset, at du har dokumenteret, at indsætningen den 13/7 2011 55.884 EUR fra [virksomhed7] og indsætningen den 14/12 2014 55.879 EUR fra [virksomhed5], ikke kan anses for skattepligtig indkomst for dig, da der er tale om betaling/udlæg i forbindelse [virksomhed1] Limiteds aktiviteter.

Angående de øvrige indsætninger i 2009 og 2011 har SKAT ikke anset, at du har løftet bevisbyrden for, at der er tale om arbejde udført i et tjenesteforhold, herunder at de 6.000 EUR af den samlede indsætningen på 75.902 EUR den 26/3 2009 samt indsætningen den 3/7 2009 75.000 EUR skal beskattes i 2008 og ikke i 2009.

SKAT har ved afgørelsen lagt vægt på, at beløbene 6000 EUR og 75.000 EUR er udbetalt i 2009 sammenholdt med, at du ikke har dokumenteret, at du har været ansat ved [virksomhed1] Limited eller ved en anden arbejdsgiver i perioden 2008 - 2011, ligesom der ikke er modtaget ansættelseskontrakt, lønsedler eller anden form specifikation/opgørelse af optjent løn og eller bonus.

Der er desuden henset til, at SKAT ikke har modtaget dokumentation for, hvem der ejer virksomheden [virksomhed1] Limited, men kun har fået oplyst, at [person1] og hendes familie har bestemmende indflydelse i virksomheden og at virksomheden/selskabet er registreret i Free Zone.

SKAT har jf. ovenstående forhøjet din skattepligtige vedrørende indkomståret 2009 med kr. 1.494.713 og vedrørende indkomståret 2011 med kr. 519.540 jf. statsskattelovens § 4.

Beløbet skal medregnes i den personlige indkomst og der skal betales arbejdsmarkedsbidrag efter daværende arbejdsmarkedsbidragslov § 7.

Under henvisning til, at SKAT ikke har modtaget dokumentation for, at indkomsten er erhvervet for arbejde i tjenesteforhold, kan der ikke ske lempelse efter ligningslovens § 33 A. Derimod kan der ske lempelse efter ligningslovens § 33, hvis du har betalt skat i Dubai af de beløb, som SKAT har til hensigt at forhøje din indkomst med. Da SKAT ingen oplysninger har om, at du har betalt skat i udlandet, foretages der ikke nedslag i din skatteberegning.”

SKAT har i høringssvar den 28. oktober 2015 afgivet bemærkninger som følger:

”Angående klagefristen er SKAT enig i, at klagen er modtaget inden for fristen.

I klageskriveisen anfører revisor, at [person2] ikke er medejer af selskabet [virksomhed1] limited, der er stiftet den 19. juni 2004. SKAT har som dokumentation modtaget "Certificate of Good Standing, " hvoraf det fremgår, at [person2] er direktør og ikke er medejer af selskab [virksomhed1] limited med registreringsnummeret [...1].

Under henvisning til ovenstående er SKAT enig i, at løn modtaget fra selskabet [virksomhed1] limited [...1] ikke kan anses for kontrollerende transaktioner og dermed ikke omfattet af skatteforvaltningslovens § 26 stk. 5 samt at ligningslovens § 33 a kan anvendes vedrørende evt. lønindtægt for indkomståret 2011.

SKAT anser dog ikke, at klager har løftet bevisbyrden for, at de omtalte indsætninger på hans danske konti rent faktisk stammer fra [virksomhed1] limited [...1], idet der ikke er modtaget dokumentation for, hvem der ejer den bankkonto, som beløbene er overført fra.”

SKAT har den 7. februar 2017 afgivet udtalelse til supplerende materiale:

”[person2]s revisor anfører i skrivelse af 8/10 2016, at alle indsætningerne på klagers bankkonti, der danner grundlag for SKATs afgørelse af 10/6 2015, skal betragtes som løn fra selskabet [virksomhed1] Limited Dubai.

Som dokumentation har klagers revisor vedlagt en erklæring "bilag 9" fra [person1], der ejer [virksomhed1] Limited. I erklæringen anfører [person1], at hun ejer [virksomhed1] Limited Dubai og at klager har været ansat i selskabet i perioden 2004 - 2008 og igen i 2011 og frem. Desuden anfører hun, at alle beløb, der er udbetalt fra selskabet er løn og/eller bonus uanset om beløbene er udbetalt i Dubai eller er overført til klagers konto i Danmark. Endelig fremgår det af erklæringen, at lønnen for 2008 er udbetalt af 3 omgange i 2009.

Ifølge "bilag 10" er der vedlagt en meddelelse fra Emirates NBD om hvilke bankkonti [virksomhed1] Limited, Dubai er i besiddelse af og hvad kontiene har heddet tidligere.

Ifølge "bilag 11" er der vedlagt en mail fra [finans2], hvori banken har bekræftet alle indsætningerne, der danner grundlag for SKATs afgørelse stammer fra selskabet [virksomhed1] Limited, Dubai med undtagelse af indsætningen den 23/1 2009. Denne indsætning anfører klagers revisorer stammer fra en check fra [virksomhed1] Limited, som klager har vekslet og efterfølgende har overført til sin danske konto.

Under henvisning til ovenstående anser SKAT, at klager har sandsynliggjort, at indsætningerne på hans [finans2]konti er overført fra [virksomhed1] Limited, Dubai, med undtagelse af indsætningen den 23/1 2009 og at klager har været i et ansættelsesforhold med [person1]. SKAT indstiller således, at klager får medhold.”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har principalt nedlagt påstand om nedsættelse af klagerens personlige indkomst for skatteansættelsen med 1.494.713 kr. for indkomståret 2009, og med 519.540 kr. for indkomståret 2011.

Repræsentanten har til støtte anført:

Anbringender

(...)

Det fremgår af bilag 7, at [person2] ikke har noget ejerskab til [virksomhed1] Limited. Overførslerne fra [virksomhed1] Limited til [person2] er derfor ikke en kontrolleret transaktion, jf. skattekontrollovens § 3 B. I konsekvens heraf skal en ændring af skatteansættelsen for 2009 være udsendt senest 1. maj 2013. Dette er ikke sket, og allerede som følge heraf skal afgørelsen for 2009 ophæves.

(...)

Det fremgår af bilag 7, at [person2] er direktør i [virksomhed1] Limited. Der er derfor en formodning for, at betalinger fra selskabet til ham er vederlag i hans ansættelsesforhold som direktør i selskabet.

De foretagne overførsler angiver at være løn.

Der henvises endvidere til det anførte, om [person2] arbejde herunder, at han er undergivet ejerens instruktionsbeføjelser, og aflønnes med EUR 10.000 om måneden.

Det kan heroverfor ikke være afgørende, at parterne ikke har oprettet en egentlig ansættelseskontrakt, og at [person2] har givet henstand, således at lønnen er blevet udbetalt i nogle portioner, og i nogle perioder accepteret ikke at have et lønkrav svarende til ansættelsesforholdet.

Ovennævnte understøttes af, at ansættelsesforholdet stadig består, og nu er formaliseret i en egentlig ansættelseskontrakt.

Overførslerne er således løn og dermed omfattet af kildeskattelovens § 33 A.

(...)

Det gøres endelig gældende,

at hvis beløbet ikke er løn (der beskattes efter udbetalingstidspunktet), så er rets erhvervelsen beskatnings tidspunktet, og

at beskatning skal derfor ske i 2008.

Skatteansættelse for 2009, skal derfor også af denne grund ophæves.”

Klagerens repræsentant har i bemærkninger af den 3. oktober 2016 til SKATs høringssvar anført:

”SKAT har efter modtagelsen af min klage i SKATs brev af 28. oktober 2015 anført,

at SKAT er enig i, at løn modtaget fra [virksomhed1] Limited, Dubai, ikke kan anses for en kontrolleret aktion. men fastholdt, at de af klagen omfattede fire indsættelser ikke stammer fra [virksomhed1] Limited, Dubai, idet der ikke er modtaget dokumentation for, hvem der ejer den bankkonto, som de fire indsættelser er overført fra.

Som bilag 9 fremlægges erklæring fra ejeren af [virksomhed1] Limited, Dubai, [person1], hvori hun erklærer,

at hun er eneejer af [virksomhed1] Limited, Dubai,

at [person2] har været ansat af [virksomhed1] Limited, Dubai, i perioden 2004-2008 og igen i 2011, samt

atalle betalinger til [person2] er løn eller bonus, herunder løn for 2008, er blevet ydet via tre betalinger gennemført i 2009 på grund af likviditetsforholdene i selskabet.

Som bilag l0 fremlægger jeg meddelelse fra Emirates NBD, om hvilke bankkonti [virksomhed1] Limited, Dubai, er i besiddelse af. Det fremgår heraf, at kontonummer A [...01] [...03] (understreget af mig) indehaves af [virksomhed1] Limited, Dubai. Det fremgår heraf at denne konto tidligere hed [...11].

Jeg fremlægger som bilag 11 e-mail fra [finans2] til min klient vedhæftet angivelse af fra hvilke konti de i sagen fire omdiskuterede overførsler hidrører. Jeg har med håndskrift på bilaget angivet, hvor man kan finde referencen i bilag 5 og 6. Jeg vedlægger som bilag 12 min e-mail til [finans2], hvori jeg har anmodet banken om at bekræfte, at der ved denne udskrift er svaret på de anførte fire overførsler og bankens bekræftelse herpå.”

Repræsentanten har under møde med Skatteankestyrelsens sagsbehandler forklaret, at indbetalingen af 23. januar 2009, hvor klageren selv er anført som indbetaler, er sket ved indløsning af check til indsættelse på klagerens [finans2]konto.

Repræsentanten har fremhævet, at SKAT ikke har begrundet genoptagelsen af klagerens skatteansættelse for indkomståret 2009 i reglerne om suspension af den ordinære ligningsfrist, men alene i reglerne om forlænget ordinær ligningsfrist for kontrollerede transaktioner jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens § 3 B.

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2009

Varsling af ændring af skatteansættelsen for et indkomstår, jf. skatteforvaltningslovens § 20, stk. 1, kan ikke foretages senere end 1. maj i det fjerde år efter udløbet af pågældende indkomstår, med undtagelse af forhold hvor der er særlig hjemmel tilstede for suspension af den ordinære ansættelsesfrist, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1.

Den ordinære ansættelsesfrist, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, udløber først i det sjette år efter indkomstårets udløb, i det omfang den ændrede ansættelse vedrører en kontrolleret transaktion, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5 og skattekontrollovens § 3 B.

Af skattekontrollovens § 3 B fremgår:

”Skattepligtige,

1. hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse,
2. der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer,
3. der er koncernforbundet med en juridisk person,
4. der har et fast driftssted beliggende i udlandet,
5. der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark, eller
6. der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med kulbrintetilknyttet virksomhed omfattet af kulbrinteskattelovens § 21, stk. 1 eller 4,

skal i selvangivelsen afgive oplysninger om art og omfang af handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med ovennævnte parter i nr. 1-6 (kontrollerede transaktioner). Med juridiske personer i nr. 1 og stk. 3 sidestilles selskaber og foreninger m.v., der efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller en foreningsvedtægt. § 1, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.”

Klageren har den 23. januar 2009 indsat 50.000 euro på sin [finans2]konto. Klageren har oplyst, at indsættelsen er sket ved indløsning af en check, og overførslen er i posteringsmeddelelse angivet med posteringsteksten ”salary transfer”.

Klageren har den 29. marts 2009 modtaget en pengeoverførsel på 75.905 euro fra [virksomhed1] Limiteds konto til klageren private konto, og overførslen er i posteringsmeddelelse angivet med posteringsteksten ”salary bonus 2008”.

Klageren har den 3. juli 2009 modtaget en pengeoverførsel på 75.000 euro fra [virksomhed1] Limiteds konto til klageren private konto, og overførslen er i posteringsmeddelelse angivet med posteringsteksten ”final balance salary fo 2008”.

SKAT har forhøjet klagerens personlige indkomst for indkomståret 2009 under henvisning til disse transaktioner, ved afgørelse den 10. juni 2015.

Af registerudskrift vedrørende [virksomhed1] Limited, indhentet ved registreringsmyndighederne i Dubai, fremgår, at selskabets eneaktionær er [person1]. Hverken klageren selv eller [virksomhed1] Limited ApS, har ifølge det oplyste rådet over ejerandele eller haft stemmeret i [virksomhed1] Limited.

Idet hverken klageren eller [virksomhed1] Limited ApS har rådet over ejerandele eller haft stemmeret i [virksomhed1] Limited, er der ikke grundlag for anvendelse af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5.

Uanset om det lægges til grund, at indbetalingerne i 2009 stammer fra betalinger fra [virksomhed1] Limited eller ej, findes SKAT ikke at have godtgjort, at indbetalingerne er undtaget den ordinære ansættelsesfrist.

Der ses endvidere ikke at være omstændigheder i øvrigt, som godtgør, at der er grundlag for en opretholdelse af beskatningen af 1.494.713 kr.

Forhøjelsen af klagerens personlige indkomst for indkomståret 2009 er derfor ugyldig, da SKATs forslag er udsendt senere end den 1. maj i det fjerde år efter udløbet af det ændrede indkomstår jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1.

SKATs ansættelse af klagerens skattepligtige personlige indkomst for indkomståret 2009 nedsættes med 1.494.713 kr.

Indkomståret 2011

Efter statsskattelovens § 4 betragtes som skattepligtig indkomst den skattepligtiges samlede årsindtægt, herunder arbejdsindkomst, uanset om indtægten hidrører her fra landet eller fra udlandet og som udgangspunkt uanset fremtrædelsesformen.

Af kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 fremgår, at personer der har fast bopæl her i landet er skattepligtige til Danmark. Hvor en person med fast bopæl i Danmark tager ophold udenfor Danmark, anses vedkommende fortsat for fuldt skattepligtig, i det omfang vedkommende opretholder rådighed over en bolig egnet til helårsbeboelse, beliggende i Danmark.

Af ligningslovens § 33A, stk. 1 og 3, fremgår:

“Stk. 1. Har en person, der er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, under ophold uden for riget i mindst 6 måneder uden andre afbrydelser af opholdet end nødvendigt arbejde her i riget i direkte forbindelse med udlandsopholdet, ferie eller lignende af en sammenlagt varighed på højst 42 dage, erhvervet lønindkomst ved personligt arbejde i tjenesteforhold, nedsættes den samlede indkomstskat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst. Nedsættelsen omfatter ikke den del af lønindkomsten, der kan henføres til arbejde her i landet. (...)

Stk. 3. Har en dobbeltbeskatningsoverenskomst for en person, der ikke er udsendt af den danske stat eller en anden offentlig myndighed, tillagt Danmark beskatningsretten til indkomsten, nedsættes den samlede indkomstskat med halvdelen af det beløb, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst. (...)”

Det er en betingelse for anvendelse af ligningslovens § 33 A, stk. 1, at der er tale om lønindkomst ved personligt arbejde i tjenesteforhold.

Som udgangspunkt anses en person herefter for lønmodtager, hvis vedkommende modtager vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold efter hvervgiverens anvisninger og for dennes regning og risiko. Selvstændig erhvervsvirksomhed er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et overskud.

SKAT har alene taget stilling til, at klageren ikke findes at have godtgjort, at betalingerne modtaget fra [virksomhed1] Limited er ydet som vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold. Som følge heraf er der ikke ved skatteberegningen givet lempelse efter ligningslovens § 33 A, stk. 1.

Klageren har den 13. juli 2011 modtaget en pengeoverførsel på 70.000 euro fra [virksomhed1] Limiteds konto til klageren private konto, overførslen er i posteringsmeddelelse angivet som ”[virksomhed1] Salary”.

Den af klageren modtagne overførsel er benævnt ”[virksomhed1] salary”, og dækker ifølge posteringstekst klagerens løntilgodehavende for indkomståret 2011.

SKAT har forhøjet klagerens personlige indkomst for indkomståret 2011 under henvisning til denne transaktion, ved afgørelse den 10. juni 2015.

[person1] har ved erklæring af den 20. november 2015 erklæret, at der i perioden 2004 til 2008, og igen i perioden fra og med 2011, har bestået et ansættelsesforhold mellem klageren og [virksomhed1] Limited.

Klageren har den 15. december 2014 modtaget en skriftlig ansættelseskontrakt, hvor klagerens ansættelse som administrerende direktør, og klagerens bemyndigelse som generalfuldmagtshaver, bekræftes af [virksomhed1] Limited, med angivelse af grundlæggende ansættelsesvilkår.

Klageren er i dokumentet ”Certificate of Incumbency”, udstedt den 30. april 2015 af registreringsmyndigheden i Dubai, benævnt under punkterne ”directors” og ”secretary”.

Det findes samlet set ikke, at klageren har handlet for egen regning og risiko, og klagerens udførelse af opgaver for [virksomhed1] Limited findes at være sket som led i en aftale om personligt arbejde i tjenesteforhold.

Landsskatteretten anser derfor klagerens indkomst fra [virksomhed1] Limited som vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold.

Pengeoverførslen den 13. juli 2011 på 70.000 euro benævnt som ”[virksomhed1] salary” anses for skattepligtig jf. statsskattelovens § 4.

SKATs ansættelse af klagerens skattepligtige personlige indkomst for indkomståret 2011 hjemvises til fornyet behandling i SKAT med henblik på efterprøvelse af om de øvrige betingelser for lempelse efter ligningslovens § 33 A, stk. 1 er opfyldte.

Landsskatteretten ændrer derfor SKATs afgørelse.