Kendelse af 09-02-2020 - indlagt i TaxCons database den 19-03-2020

Journalnr. 15-2293191

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens

afgørelse

Indkomståret 2011

Fradrag for erhvervsmæssige kørsel

5.079 kr.

10.342 kr.

5.079 kr.

Indkomståret 2012

Fradrag for erhvervsmæssige kørsel

6.574 kr.

15.223 kr.

6.574 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren ejer ejerlejligheden beliggende [adresse1], [by1].

Ifølge oplysninger fra BBR er der tale om en 1-værelses lejlighed på 45 m2.

Lejligheden blev i de påklagede indkomstår lejet ud til klagerens datter.

Af den fremlagte lejekontrakt gældende pr. 1. maj 2005 fremgår det, at den årlige leje var aftalt til 48.000 kr., svarende til 4.000 kr. om måneden, og at der herudover skulle betales 400 kr. i a conto varmebidrag, 64 kr. i a conto vandbidrag og 50 kr. i antennebidrag om måneden.

Det fremgår desuden af lejekontraktens § 11 ”Særlige vilkår”, at der ikke måtte opsættes/indsættes søm/skruer i vægge, skabe og paneler uden samråd med og medvirken af ejer, og at maling ikke måtte foretages uden samråd med ejer.

Det fremgår af resultatopgørelserne for indkomstårene 2011 og 2012, at udlejningsvirksomheden havde følgende resultater:

2011

2012

Lejeindtægt

48.000 kr.

48.000 kr.

Forbrugsafgifter

6.168 kr.

6.168 kr.

Indtægter i alt

54.168 kr.

54.168 kr.

Elafgifter

2.380 kr.

2.426 kr.

Vedligeholdelse

1.459 kr.

6.946 kr.

Ejerforening

18.542 kr.

19.407 kr.

Ejendomsafgifter

1.428 kr.

1.490 kr.

Telefon/porto

900 kr.

900 kr.

Befordring/ ejendoms adm.

10.342 kr.

15.223 kr.

Overskud ved udlejning

19.117 kr.

7.776 kr.

Ifølge oplysninger fra SKAT udgjorde afstanden mellem klagerens bopæl i [by2] og den udlejede lejlighed i [by1] 173 km.

Klageren har tidligere oplyst følgende overfor SKAT vedr. opgørelsen af kørslen:

”...

Jeg vil henvise til lejekontraktens §11.

Her står der:

"Der må ikke opsættes/indsættes søm/skruer i væg, skabe, paneler uden samråd og medvirken af ejer."

og

"Maling må ikke foretages uden samråd med ejer"

2011

Jeg har i 2011 købt materiale 5 gange i [by1] og 1 stk. i [by3] og 1 stk. i [by2]

Alt sammen er brugt til vedligeholdelse af lejligheden. Dette er 7 gange kørsel og en gang til generalforsamling 24/3 2011, altså 8 gange.

Der er mere end kørsel til lejligheden, materialet skal også købes!

Kopi af købt materiale og kopi af kørebogskopi.

2012

Jeg har i 2012 købt det mest anvendte materiale i [by1], dog 3 gange i [by2].

Der er kørt en gang til generalforsamling i Ejerforeningen.

Ejerforeningen har stillet maling til rådighed for udvendig maling og ellers er der brugt at et tidligere års lager og tapet.

Kopi af købt materiale i 2012 vedlagt, samt kopi af kørebogskopi.

...

Jeg omtalte her hvorfor lejer ikke må foretage vedligeholdelse m.v., da hun ikke har nogen ide om håndværksmæssigt arbejde.

Lejligheden skal også fremstå i en god vedligeholdelsesstand ved et senere salg. ”

Som dokumentation for udgifterne til vedligeholdelse afholdt i 2011 har klageren fremlagt følgende:

Dato

Beløb

Specifikation jf. faktura

12-02-2011

990,00 kr.

Købt hos [virksomhed1].

Køb af bl.a. dør, skabsstel, ben, hylde.

23-02-2011

101,20 kr.

Købt hos [virksomhed2].

Køb af antennekabel og fejeblad.

14-03-2011

37,95 kr.

Købt hos [virksomhed3].

Køb af unbraco nøgle og eddikesyre.

31-07-2011

74,90 kr.

Købt hos [virksomhed4] i [by1].

Køb af pære krone og energisparepære.

30-09-2011

134,90 kr.

Købt hos [virksomhed4] i [by1].

Køb af havesæk, solcelle cylinder, tøjklemmer, spand og skurebørste.

14-10-2011

119,85 kr.

Købt hos [virksomhed4] i [by1].

Køb af pensler.

I alt

1.458,80 kr.

SKAT har godkendt fradrag for de afholdte vedligeholdelsesudgifter på i alt 1.459 kr.

Klageren har opgjort antallet af kørte erhvervsmæssige km i indkomståret 2011 således:

Måned

Antal km.

Februar

360

Marts

345

Marts

365

Juli

375

September

354

Oktober

349

November

345

December

355

I alt

2.818

Klageren har ikke fremlagt et nærmere specificeret kørselsregnskab.

Klageren har i resultatopgørelsen for 2011 opgjort fradraget for den erhvervsmæssige kørsel til 10.342 kr., opgjort efter Skatterådets takster.

SKAT har anset de opgjorte kørte km som kørsel fra klagerens bopæl til den udlejede lejlighed, med en afstand på 173 km og har beregnet, at der i 2011 blev foretaget 8 returkørsler. SKAT har godkendt fradrag for fire erhvervsmæssigt begrundede returkørsler på i alt 1.384 km, svarende til et beløb på 5.079 kr. og SKAT har dermed forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med 5.263 kr. vedr. ikke godkendt fradrag for kørsel.

Som dokumentation for udgifterne til vedligeholdelse afholdt i 2012 har klageren fremlagt følgende:

Dato

Beløb

Specifikation jf. faktura

-

1.657,50 kr.

Købt hos [virksomhed5].

Køb af Plus 10 og Plus 40.

-

136,80 kr.

Købt hos [virksomhed4] i [by1].

Køb af pensler.

26-03-2012

229,95 kr.

Købt hos [virksomhed4] i [by1].

Køb af fugespidser og armatur.

26-03-2012

44,95 kr.

Købt hos [virksomhed3].

Køb af rodalon.

27-04-2012

177,95 kr.

Købt hos [virksomhed4] i [by1].

Køb af skærekasse, nedstrygerklinge og knivblad.

27-04-2012

712,95 kr.

Købt hos [virksomhed4] i [by1].

Køb af bundventil, roset, omløber,

gummipakning og eddikesyre.

12-06-2012

74,90 kr.

Købt hos [virksomhed6].

Køb af søm.

12-06-2012

161,10 kr.

Købt hos [virksomhed2].

Køb af køkkenarmatur krom.

12-06-2012

499,00 kr.

Købt hos [virksomhed7].

Køb af Dombås N Gar 14 multipack.

03-08-2012

487,75 kr.

Købt hos [virksomhed4] i [by1].

Køb af valse, malerrullesæt, rodalon,

skruekrog og bygge- og sanitetssilikone.

03-08-2012

84,95 kr.

Købt hos [virksomhed6].

Køb af skruetrækker.

03-08-2012

498,60 kr.

Købt hos [virksomhed6].

Køb af slibeark og plade.

03-08-2012

203,85 kr.

Købt hos [virksomhed8].

Køb af kulholder, dykker varmforzink og afdækning.

03-08-2012

84,95 kr.

Købt hos [virksomhed8].

Køb af spånskrue outdoor.

06-11-2012

708,30 kr.

Købt hos [virksomhed9] i [by2].

Køb af maling.

17-11-2012

363,95 kr.

Købt hos [virksomhed10] i [by2].

Køb af Denver DVB-T boks og scartkabel.

24-11-2012

453,95 kr.

Købt hos [virksomhed4] i [by1].

Køb af maleruller, pensler, malertape og valse.

24-11-2012

151,80 kr.

Købt hos [virksomhed4] i [by1].

Køb af valse, glidemiddel knivblad og malerrullesæt.

25-11-2012

212,90 kr.

Købt hos [virksomhed4] i [by1].

Køb af omløber og håndvaskarmatur.

I alt

6.946,10

SKAT har godkendt fradrag for de afholdte vedligeholdelsesudgifter på i alt 6.946 kr.

Klageren har opgjort antallet af kørte erhvervsmæssige km i indkomståret 2012 således:

Måned

Antal km.

Januar

351

Marts

349

Marts

377

April

363

Juni

366

Juli

347

Juli

346

August

417

September

375

November

348

November

367

I alt

4.006

Klageren har ikke fremlagt et nærmere specificeret kørselsregnskab.

Klageren har i regnskabet for 2012 opgjort fradraget for den erhvervsmæssige kørsel til 15.223 kr., opgjort efter Skatterådets takster.

SKAT har anset de opgjorte kørte km som kørsel fra klagerens bopæl til den udlejede lejlighed, med en afstand på 173 km og har beregnet, at der i 2012 blev foretaget 11 returkørsler. SKAT har godkendt fradrag for fem erhvervsmæssigt begrundede ture på i alt 1.730 km, svarede til et beløb på 6.574 kr. og har dermed forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med et beløb på 8.649 kr. vedr. ikke godkendt fradrag for kørsel.

Klageren har i forbindelse med klagesagens behandling fremlagt et tilbud på 31.250 kr., inkl. moms, fra [virksomhed11] ApS vedr. malerarbejde på lejligheden [adresse1]. Klageren har forklaret, at tilbuddet omfatter mailing af lejligheden indvendig og udvendig, og omfatter alt hvad der er foretaget på lejligheden i indkomstårene 2011 og 2012, men at de selv har udført arbejdet for at holde omkostningerne nede.

SKATs afgørelse

SKAT har ikke godkendt fradrag for udgifter til kørsel på henholdsvis 5.263 kr. og 8.649 kr. i indkomstårene 2011 og 2012.

Som begrundelse for afgørelsen har SKAT anført følgende:

”...

1.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

Lejligheden [adresse1] er udlejet. Overskuddet ved udlejning er skattepligtig i henhold til statsskatteloven § 4.

Omkring udgifter skal der skelnes mellem private udgifter og udgifter, der er tilgået for at sikre og vedligeholde indkomsten i henhold til statsskatteloven § 6.

I det lejligheden bebos af din datter, er der efter SKATs opfattelse ikke tale om, at kørslen er ikke foretaget til rent erhvervsmæssige formål men ligeledes private formål.

I regnskabet fratrækkes der 4006 km. Ifølge krak er der 173 km fra [by2] til [by1]. Det betyder, der i 2012 er kørt ca. 11 gange til lejligheden.

Da SKAT mener, der er tale om en blandet udgift er der foretaget en fordeling, så SKAT godkender 5 erhvervsmæssige ture i 2012. I 2011 er der ca. kørt 8 ture. SKAT godkender her de 4 af turene som erhvervsmæssige.

I indsigelse af 23/4 2015 henviser du til lejekontrakten § 11, hvor der blandt andet står, at der må ikke opsættes/ indsættes søm/skruer i væg, skabe, paneler uden samråd og medvirken af ejer.

SKAT har kigget de indsendte bilag igennem, og skønner som tidligere, at kørslen ikke kun er foretaget til rent erhvervsmæssige formål. SKAT fastholder derfor forslaget omkring godkendelse af halvdelen af kørslen.

Befordring kan herefter godkendes med

2011

((173 x 2) x 4)) x 3,67 =

5.079 kr.

2012

((173 x 2) x 5)) x 3,8 =

6.574 kr.

...”

Klagerens opfattelse

Klageren har fremsat påstand om, at der i henhold til det selvangivne godkendes yderligere fradrag for erhvervsmæssig kørsel på henholdsvis 5.263 kr. og på 8.649 kr. i indkomstårene 2011 og 2012

Som begrundelse for påstanden har klageren anført følgende:

”...

Nærværende sag drejer sig om, hvordan man skal opgøre den skattepligtige indkomst vedrørende overskud af udlejningslejligheden beliggende [adresse1], [by1].

PÅSTAND;

Der nedlægges påstand om, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte den lejekontrakt, der er indgået mellem ejer og lejer. Lejekontrakten ligger til grund for ansøgning om støtte til betaling af leje.

SAGSFREMSTILLING:

For en nærmere belysning af de faktiske omstændigheder i sagen henvises i første omgang til sagsfremstilling indeholdt i SKATs afgørelse, som vedlagt.

ANBRINGENDE:

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at

1. Aktiviteten, der udføres i lejligheden sker kun for overholdelse af lejekontraktens § 11.

Her står der:

”Der må ikke opsættes/indsættes søm/skruer i væg, skabe, paneler uden samråd og

medvirken af ejer.” og

”Maling må ikke foretages uden samråd med ejer”

2. For 2011 og 2012 har der været ekstraordinært meget arbejde med maling indvendig og udvendig. Der er gået 6 og 7 år efter overtagelsen.

3. I 2011 er der kørt 8 gange a’ 346 km + 50 km til indkøb af materialer

4. I 2011 er der kørt 11 gange a’ 346 + 200 km til indkøb af materialer.

5. Omkostninger til kørsel skal vurderes med et indhentet tilbud fra en autoriseret malefor retning i området.

6. For sammenligning er der foretaget 7 turer i 2008 og 2009. I 2010 er tallet 5 turer.

7. For at tilbagevise det af SKAT’s påstand om at halvdelen ikke er arbejdsdage af erhvervsmæssig formål, men privat, skal ses i sammenhæng med, at de 8 hhv. 11 arbejdsdage udgør en lille del af årets 52 uger.

...”

Klageren er ved skrivelse af 17. april 2017 kommet med følgende bemærkninger:

” ...

Jeg vil her anføre den dårlige sagsbehandling jeg blev udsat for af [person1].

Det drejer sig om lejeindtægt på [adresse2], som sagsbehandleren ville indtægtsføre uden fradrag for udlejningsprovision til [virksomhed12].

Min andel udgjorde 10.993 kr. og 9.818 kr. i hhv. 2011 og 2012.

Dette forhold blev først ændret i forslag fra skat af 1. april 2015. pkt. 2.4 side 6

"Omkring provision har der været kontakt til Skatteankestyrelsen, som aftalt pr. telefon. Skatteankestyrelsen og Skat accepterer, at provision skat fragå i lejeindtægten."

Udlejningsprovisionen vedrørte alle ejere på [adresse2]. Alle jeg var i kontakt med.

Jeg føler, at dette forhold gjorde sig udslag i, at vi nok skal "finde noget" på dig"

...”

Klageren er 20. december 2019 kommet med følgende bemærkninger til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling og forslag til afgørelse:

”Jeg har modtaget Skatteankestyrelsens sagsfremstilling og forslag til afgørelse!

Der er nogle ikke forståelige punkter, såsom:

Klageren har ikke fremlagt et nærmere specificeret kørselsregnskab.

Jeg og Skat er enig om at der er 173 km.

Kravet om specificeret kørselsregnskab er et gammel argument for at

en sagsbehandler kan afvise de kørte km!

Der kan også godkendes en anden andel end 50 %.

Hvordan kan de kørte km godkendes af skat uden et specificeret kørselsregnskab?

Et tilbud fra et autoriseret malerfirma er indhentet på det udførte arbejde.

Kopi af dette tilbud er sendt til Skatteankestyrelsen herfra 5. august 2015.

Dette er ikke medtaget i Skatteankestyrelsens sagsbehandling.

Tilbuddet skal sammenlignes med de omkostninger jeg har afholdt.

Jeg finder det meget kritisabel, at det ikke er medtaget i sagsfremstillingen

...”

Landsskatterettens afgørelse

Udgifter afholdt i årets løb for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten er fradragsberettigede i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der skal foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Det kræver dels, at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift, som er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Bevisbyrden for afholdelsen og størrelsen af en udgift, og for at udgiften er fradragsberettiget, påhviler som udgangspunkt den skattepligtige. Det følger af Højesterets dom af 19. marts 2004, offentliggjort i SKM2004.162.HR.

Den selvstændigt erhvervsdrivende kan i stedet for fradrag for de faktiske udgifter vælge at fratrække de erhvervsmæssige kørselsudgifter med Skatterådets satser, jf. www.SKAT.dk. Det fremgår heraf, at indsigelser vedrørende Skatteforvaltningens sagsbehandling skal rettes til Administrations- og Servicestyrelsen, [adresse3], [...] [by4] eller mailboks klage-sagsbehandling@adst.dk.