Kendelse af 21-01-2019 - indlagt i TaxCons database den 24-02-2019

Journalnr. 15-2156371

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens

afgørelse

Indkomståret 2011

Skattepligtig indkomst

Fradrag for udgifter til leasing og forsikring vedrørende en Ferrari F 430

Fradrag for tab ved afståelse af Ferrari F 430

Fradrag for repræsentationsudgifter

0 kr.

0 kr.

0 kr.

326.441 kr.

184.308 kr.

5.917 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

Indkomståret 2012

Skattepligtig indkomst

Fradrag for udgifter til leasing og forsikring vedrørende en Ferrari F 430

Fradrag for repræsentationsudgifter

0 kr.

0 kr.

501.763 kr.

10.961 kr.

0 kr.

0 kr.

Indkomståret 2013

Skattepligtig indkomst

Fradrag for udgifter til leasing og forsikring vedrørende en Ferrari F 430 og en Ferrari 599

0 kr.

56.871 kr.

0 kr.

Generelle oplysninger

Selskabet er ejet af [virksomhed1] ApS, der er ejet af [person1]. Ifølge selskabets årsregnskab er selskabets aktivitet at drive virksomhed inden for bygge- og konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet aktivitet.

Udgifter til leasing og forsikring

Faktiske oplysninger

Af faktura dateret den 30. september 2009 fremgår, at [virksomhed2] ApS købte en Ferrari 430, Scuderia Spider (stelnr. [...]) med leveringsdato 20. oktober 2009 for 2.391478 kr. inkl. moms og ekskl. afgifter. Bilen blev købt hos [virksomhed3] A/S. Bilen blev indregistreret første gang den 1. april 2010.

Selskabet solgte bilen for 1.562.500 kr. inkl. moms og ekskl. afgifter til [finans1] ved faktura dateret den 27. juni 2011.

Bilen var ikke indregistreret i selskabets ejertid på ca. 1 år og 9 måneder.

Efter salget af Ferrari’en leasede selskabet samme Ferrari 430 Scuderia Spider fra august 2011 af [finans1].

Bilen var indregistreret i perioden 5. august 2011 – 5. september 2011.

I indkomståret 2011 afholdt selskabet udgifter vedrørende Ferrari 430’eren til leasing med i alt 296.725 kr. og udgifter til forsikringer med i alt 50.521 kr.

Udgifter til leasing fremgår af konto 5060 ”Leasing”:

DatoBilagTekstBeløb

05.08.11155Kontrakt leasing 345401.250,00 kr.

12.08.11148Leasing aug. 201116.595,00 kr.

05.09.11149Leasing sept. 201116.595,00 kr.

03.10.11150Leasing okt. 201116.595,00 kr.

01.11.11151Leasing nov. 201116.595,00 kr.

01.12.11152Leasing dec. 2011 16.595,00 kr.

I alt inkl. moms 484.225,00 kr.

- efterpostering (depositum leasing Ferrari) 187.500,00 kr.

I alt inkl. moms 296.725,00 kr.

Udgifter til forsikringer fremgår af konto 5030 ”Forsikringer”:

DatoBilagTekstBeløb

12.03.11139Auto Motor Club 50.521,00 kr.

I alt inkl. moms 50.521,00 kr.

Af faktura dateret den 12. marts 2011 fra [virksomhed4] GmbH på i alt 50.521,00 kr. fremgår, at selskabet har forsikret en personbil af mærket Ferrari F 430 (stelnr. [...]). Forsikringen omfattede perioden 1. januar 2011 til 1. januar 2012.

I indkomståret 2012 afholdt selskabet udgifter vedrørende Ferrari 430’eren til leasing med i alt 536.477 kr. og udgifter til reparation og vedligeholdelse med i alt 60.000 kr.

Bilen var indregistreret i perioderne 1. maj 2012 – 2. juli 2012 og 2. august 2012 – 1. september 2012, i alt 3 måneder i indkomståret 2012. I den resterende periode på i alt 9 måneder var bilen ikke indregistreret.

Udgifter til leasing i 2012 fremgår af konto 5060 ”Leasing”:

”DatoBilagTekstBeløb

02.01.12169Leasing jan. 201216.595,00 kr.

01.02.12173Leasing feb. 201216.595,00 kr.

01.03.12172Leasing marts 201216.595,00 kr.

23.03.12223Splitleasing BMW36.905,00 kr.

02.04.12171Leasing april 201216.595,00 kr.

01.05.12193[finans1] leasing* 404.406,00 kr.

01.05.12233Udligning- 234.376,00 kr.

01.06.12168Leasing juni 201240.968,75 kr.

02.06.12197[finans1] leasing(depositum)- 210.938,00 kr.

02.07.12167Leasing juli 201240.968,75 kr.

02.08.12198[finans1] leasing*341.058,00 kr.

03.09.12189Leasing sept. 201212.776,25 kr.

01.10.12192Leasing okt. 201212.776,25 kr.

01.11.12194Leasing nov. 201212.776,25 kr.

03.12.12189Leasing dec. 2012 12.776,25 kr.

I alt inkl. moms 536.477,25 kr.

* Af faktura 193 fremgår det, at leasingydelsen for maj udgør 32.775 kr. + moms – i alt kr. 40.968,75 kr.

* Af faktura 198 fremgår det, at leasingydelsen for august 2012 udgør 10.221 kr. + moms – i alt kr. 12.776,25 kr.”

Ved en gennemgang af konto 5060 ”Leasing” har SKAT konstateret, at bilag 233 ”Udligning” vedrører tilbagebetaling af depositum i forbindelse med leasing af Ferrari for indkomståret 2011 på 187.500 kr. + moms, i alt 234.375 kr. Depositummet er tilbageført i indkomståret 2011 (efterposteret af revisor), hvorfor det ikke skal ”indtægtsføres” igen i indkomståret 2012.

Udgifter til reparation og vedligeholdelse i 2012 fremgår af konto 5040 ”Rep. og vedligeholdelse”:

”DatoBilagTekstBeløb

30.12.12235[virksomhed3] 60.000,00 kr.

I alt inkl. moms 60.000,00 kr.

Af faktura dateret den 30. december 2012 fra [virksomhed3] på i alt 60.000,00 kr. fremgår, at der blev foretaget en renovering/udskiftning af 4 fælge til Ferrari.

I indkomståret 2013 fratrak selskabet udgifter til leasing på i alt 53.534 kr. og vægtafgifter på 3.337 kr. Udgifterne vedrørte både Ferrari 430’eren samt en Ferrari 599 GTO (stel.nr. [...]).

Ferrari 430’eren var ikke indregistreret i indkomståret 2013.

[virksomhed5] ApS, som er ejet af [person1] og [person2], købte oprindeligt Ferrari 599’eren af [virksomhed3] den 12. august 2010 for 2.593.241,60 kr. ekskl. moms.

Den 10. marts 2012 blev samme bil solgt af [virksomhed6] ApS, som også er ejet af [person1] og [person2], til [finans1] for det samme beløb, 2.593.242 kr. ekskl. moms.

[virksomhed5] ApS afholdt leasingudgifter vedrørende Ferrari 599’eren i 2012.

Selskabet afholdt udgifterne til leasing i 2013.

Bilen var indregistreret i perioderne 1. juni 2013 – 30. juni 2013 og 9. august 2013 – 8. september 2013. Det vil sige i alt 2 måneder i indkomståret 2013. I de resterende måneder var bilen ikke indregistreret.

Udgifter til leasing i 2013 fremgår af konto 5060 ”Leasing”:

”DatoBilagTekstBeløb

02.02.131Leasing jan. 201312.776,25 kr.

01.02.132Leasing feb. 201312.776,25 kr.

01.03.1216Leasing marts 201312.776,25 kr.

26.08.1320[finans1] f. 114500 - sep. 201316.374,40 kr.

25.09.1331[finans1] f. 114771 - okt. 201320.468,75 kr.

29.10.1330[finans1] f. 115029 - nov. 201320.468,75 kr.

27.11.1336[finans1] f. 115268 - dec. 201320.468,75 kr.

18.12.1335[finans1] f. 115475 - jan. 2014- 20.468,75 kr.

I alt inkl. moms 95.640,65 kr.

Ifølge årsregnskabet er det alene fratrukket udgifter til leasingydelse på i alt 53.534,00 kr. Der er således en difference på 42.106,65 kr. i forhold til udgifterne ifølge konto 5060 ”Leasing”. Der er ikke fremsendt efterposteringsbilag.

Der foreligger to leasingkontrakter, hvoraf det fremgår, at selskabet er leasingtager.

Der er fremlagt en leasingkontrakt vedrørende påbegyndt leasing den 1. maj 2012 af Ferrari 430’eren. Heraf fremgår, at bilen er indregistreret til den 30. juni 2012. Den er ikke indregistreret i perioden 30. juni til 1. august 2012. I sidstnævnte periode blev bilen ifølge aftalen opbevaret hos leasinggiver eller efter dennes anvisninger. [virksomhed2] ApS er angivet som leasingtager.

Der foreligger en leasingkontrakt vedrørende påbegyndt leasing den 1. juni 2013 vedrørende Ferrari 599’eren. Heraf fremgår, at bilen blev indregistreret fra den 1. juni til den 30. juni 2013. Den var ikke indregistreret i perioden 30. juni til 1. august 2013.

Klagerens repræsentant har oplyst, at der ikke foreligger et kilometerregnskab, da bilen udelukkende blev benyttet erhvervsmæssigt. Der blev udelukkende kørt til og fra racerbanen i Sverige samt til diverse events.

Det er desuden oplyst, at når bilen ikke var indregistreret, stod den hos [finans1] i en garage.

SKATs afgørelse

SKAT har ikke godkendt fradrag for udgifter til leasing og forsikring m.m. vedrørende en Ferrari 430 og en Ferrari 599 i indkomstårene 2011-2013.

SKAT har bl.a. anført følgende vedrørende indkomståret 2011:

”Det er SKATs vurdering, at de afholdte omkostninger vedrørende leasing og forsikringer til Ferrari 430 Scuderia Spider ikke er medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets skattepligtige indkomst, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Bilen har i hele selskabets ejer perioden på ca. 1 år og 9 måneder været uindregistreret og kun været indregistreret i én måned i leasingperioden (fra 5. august – 5. september) og har derfor hovedsageligt kun kunne anvendes med prøveplader, der stort set kun giver ret til kørsel i forbindelse med reparation eller salg og demonstration eller ved kørsel på baner som er godkendt af politiet. Bilen har derfor ikke kunne anvendes i selskabets drift.

Det er således SKATs vurdering, at den pågældende Ferrari 430 Scuderia Spider, der er en eksklusiv sportsvogn, har været stillet til rådighed for [person1] som den ultimative hovedanpartshaver i selskabet [virksomhed2] ApS, til privat benyttelse. Det er SKATs vurdering, at der ikke er en erhvervsmæssig begrundelse for at eje/ lease den pågældende personbil af mærket Ferrari F 430, som er en dyr og eksklusiv bil, som endvidere er velegnet til privat kørsel på trods af det beskedne antal sæder. SKAT finder det endvidere ikke godtgjort, at anskaffelsen / leasing af sportsvognen har været markedsføringsmæssigt eller driftsmæssigt begrundet i selskabets forhold. Bilen ses således ikke at være anskaffet/ leaset til erhvervsmæssigt formål. Der er herved henset til, at bilen i hele selskabets ejer tid har været uindregistreret og kun har været indregistreret i én måned i leasingperioden og dermed ikke har kunnet anvendes i selskabets drift, samt at der er tale om en meget dyr bil, hvis ”anskaffelse” ikke kan antages at have været begrundet i selskabets forhold, hverken markedsføringsmæssige eller driftsmæssig henseende.

Bilen anses på den baggrund alene at være eller i det væsentligste at være anskaffet for at tilgodese hovedanpartshaverens personlige interesse for biler, hvorfor omkostningerne relateret til bilen, der er afholdte af selskabet domineret af hovedanpartshaveren anses for maskeret udlodning til hovedanpartshaveren, jf. ligningslovens § 16A, stk. 1.

Der kan derfor ikke godkendes fradrag for de afholdte omkostninger – leasingudgifter og forsikringer – vedrørende Ferrarien på i alt kr. 326.441, jf. nedenstående opgørelse, i den perioder (i alt 11 måneder) bilen har været uindregistreret, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, da den ikke ser at indgå i selskabets drift.

Afholdt leasingudgifter i alt, jf. ovenstående296.725 kr.

- leasing for perioden 5. august – 5. september- 16.595 kr. 280.130 kr.

Forsikringer; kr. 50.521 x 11 md./12 md. 46.311 kr.

I alt – inkl. moms326.441 kr.

For så vidt angår de afholdte udgifter i indkomståret 2012 har SKAT anført:

”Det er SKATs vurdering, at de afholdte omkostninger vedrørende leasing og reparation & vedligeholdelse af Ferrari 430 Scuderia Spider ikke er medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets skattepligtige indkomst, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Bilen har i hovedparten af leasingperioden været uindregistreret. Den har kun været indregistreret i alt 3 måneder i indkomståret 2012 og har derfor hovedsageligt kun kunne anvendes med prøveplader, der stort set kun giver ret til kørsel i forbindelse med reparation eller salg og demonstration eller ved kørsel på baner som er godkendt af politiet. Bilen har derfor ikke kunne anvendes i selskabets drift.

Det er således SKATs vurdering, at den pågældende Ferrari 430 Scuderia Spider, der er en eksklusiv sportsvogn, har været stillet til rådighed for [person1] som den ultimative hovedanpartshaver i selskabet [virksomhed2] ApS, til privat benyttelse. Det er SKATs vurdering, at der ikke er en erhvervsmæssig begrundelse for at lease den pågældende personbil af mærket Ferrari F 430, som er en dyr og eksklusiv bil, som endvidere er velegnet til privat kørsel på trods af det beskedne antal sæder. SKAT finder det endvidere ikke godtgjort, at leasingen af sportsvognen har været markedsføringsmæssigt eller driftsmæssigt begrundet i selskabets forhold. Bilen ses således ikke at være leaset til erhvervsmæssigt formål. Der er herved henset til, at bilen i leasingperioden kun har været indregistreret i 3 måneder i indkomståret 2012 og dermed i overvejende grad ikke har kunnet anvendes i selskabets drift, samt at der er tale om en meget dyr bil, hvis ”anskaffelse” ikke kan antages at have været begrundet i selskabets forhold, hverken markedsføringsmæssige eller driftsmæssig henseende.

Bilen anses på den baggrund alene at være eller i det væsentligste at være anskaffet for at tilgodese hovedanpartshaverens personlige interesse for biler, hvorfor omkostningerne relateret til bilen, der er afholdte af selskabet domineret af hovedanpartshaveren anses for maskeret udlodning til hovedanpartshaveren, jf. ligningslovens § 16A, stk. 1.

Der kan derfor ikke godkendes fradrag for de afholdte omkostninger – leasingudgifter og reparation & vedligeholdelse – vedrørende Ferrarien på i alt kr. 501.763, jf. nedenstående opgørelse, i den periode på i alt 9 måneder hvor bilen har været uindregistreret, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, da den ikke ser at indgå i selskabets drift.

Afholdt leasingudgifter i alt, jf. ovenstående536.477,00 kr.

- leasingydelse (1. maj 2012 – 2. juli 2012);

2 x kr. 40.968,7581.937,50 kr.

- leasingydelse (2. august 2012 – 1. september 2012)12.776,25 kr.441.763,25 kr.

Reparation & vedligeholdelse 60.000,00 kr.

I alt – inkl. moms501.763,25 kr.

Vedrørende indkomståret 2013 har SKAT anført følgende:

”Det er SKATs vurdering, at de fratrukne omkostninger vedrørende leasing af Ferrariérne ikke er medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets skattepligtige indkomst, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Ferrari 599 GTO har i hovedparten af leasingperioden været uindregistreret. Den har kun været indregistreret i 2 måneder i indkomståret 2013 og har derfor hovedsageligt kun kunne anvendes med prøveplader, der stort set kun giver ret til kørsel i forbindelse med reparation eller salg og demonstration eller ved kørsel på baner som er godkendt af politiet. Bilen har derfor ikke kunne anvendes i selskabets drift. Den anden Ferrari 430 Scuderia Spider har ikke været indregistreret i ejerperioden i 2013.

Det er således SKATs vurdering, at de pågældende Ferrari’ere der er eksklusive sportsvogne, har været stillet til rådighed for [person1] som den ultimative hovedanpartshaver i selskabet [virksomhed2] ApS, til privat benyttelse. Det er SKATs vurdering, at der ikke er en erhvervsmæssig begrundelse for at lease de pågældende personbiler af mærket Ferrari, som er dyre og eksklusiv biler, som endvidere er velegnet til privat kørsel på trods af det beskedne antal sæder. SKAT finder det endvidere ikke godtgjort, at leasingen af sportsvognene har været markedsføringsmæssigt eller driftsmæssigt begrundet i selskabets forhold. Bilerne ses således ikke at være leaset til erhvervsmæssigt formål. Der er herved henset til, at bilerne i leasingperioden kun har været indregistreret i 2 måneder i indkomståret 2013 og dermed i overvejende grad ikke har kunnet anvendes i selskabets drift, samt at der er tale om meget dyr biler, hvis ”anskaffelse” ikke kan antages at have været begrundet i selskabets forhold, hverken markedsføringsmæssige eller driftsmæssig henseende.

Bilerne anses på den baggrund alene at være eller i det væsentligste at være leaset for at tilgodese hovedanpartshaverens personlige interesse for biler, hvorfor omkostningerne relateret til bilerne, der er afholdte af selskabet domineret af hovedanpartshaveren anses for maskeret udlodning til hovedanpartshaveren, jf. ligningslovens § 16A, stk. 1.

Der kan derfor ikke godkendes fradrag for de afholdte omkostninger – leasingudgifter og vægtafgift på henholdsvis kr. 53.534 og kr. 3.337 – i alt kr. 56.871 inkl. moms – i de måneder bilerne har været uindregistreret, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, da de ikke ser at indgå i selskabets drift.

Der ses ikke at være fratrukket leasingudgifter i de 2 perioden – 1. juni 2013 – 30. juni 2013 og 9. august 2013 – 8. september 2013 – hvor Ferrari 599 GTO (stel.nr. [...]) har været indregistreret.”

Klagerens opfattelse

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at der skal godkendes fradrag for udgifter til leasing og forsikring i indkomstårene 2011-2013.

Repræsentanten har anført følgende:

”SKAT har underkendt fradrag for udgifter til Ferrari med begrundelse i, at udgiften ikke er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets skattepligtige indkomst, bl.a. begrundet i, at den er uindregistreret det meste af tiden.

Til gengæld mener SKAT, at den er erhvervsmæssig i den periode, hvor den er indregistreret, da hovedanpartshaveren kan anvende bilen.

Som oplyst anvendes bilen i selskabets markedsføring, herunder til kørsel på bane (godkendt af politiet) med kunder og til velgørenhedsarrangementer. Dette er muligt, selvom bilen ikke er indregistreret. Bilen kan derfor, i uindregistreret stand, anvendes i virksomhedens drift. Selskabets ledelse er overbevist om, at udgifterne til Ferrari har mere end tjent sig hjem, på opgaver fra nye såvel som eksisterende kunder. Vi har svært ved at vurdere, hvorledes SKAT kan konkludere, at det ikke er en erhvervsmæssig udgift, alene ud fra, at det er en dyr bil. Vi mener, at det skal vurderes ud fra brugen af bilen.

Vi kan ikke se, hvorledes en uindregistreret bil, kan have nogen som helst privat anvendelse. Hvorfor vi står uforstående overfor, at SKAT mener, at det er en privat udgift. i den periode, hvor bilen er uindregistreret.

SKAT's indstilling er umiddelbart ikke baseret på en virksomhedsvurdering, men tager alene udgangspunkt i, at det er en dyr bil, som SKAT ikke mener kan have sin berettigelse i en virksomhed.

Vores indstilling er som følge af ovenstående, at udgifter til Ferrari er med til at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets skattepligtige indkomst, hvorfor selskabet har fradrag for udgifterne.”

Landsskatterettens afgørelse

Udgifter, der er afholdt med henblik på at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten, kan fratrækkes, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

De afholdte udgifter vedrører henholdsvis en Ferrari 430 Scuderia Spider, som har været ejet og leaset af selskabet, og en Ferrari 599 GTO, som har været ejet af henholdsvis [virksomhed5] ApS og [virksomhed6] ApS, selskabets søsterselskaber, og herefter leaset af selskabet i 2013.

Det er hverken dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at bilerne blev anvendt i selskabets drift. På det foreliggende grundlag kan det ikke fastslås, at anvendelse af bilerne ved banekørsel til events m.v. har vedrørt selskabets indkomsterhvervelse.

Da udgifterne ikke anses at vedrøre selskabets drift, kan der ikke godkendes fradrag for de afholdte udgifter vedrørende de to Ferrari’er, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse for så vidt angår dette klagepunkt.

Fradrag for tab ved afståelse

Faktiske oplysninger

Selskabet købte en Ferrari 430 Scuderia Spider den 30. september 2009, der blev indregistreret første gang den 1. april 2010, for 2.391.478 kr. inkl. moms.

Den 27. juni 2011 solgte selskabet Ferrari 430’eren for 1.562.500 kr. inkl. moms og ekskl. afgifter til [finans1].

Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst i indkomståret 2011 fratrak selskabet et tab ved salg af driftsmidler på i alt 184.308 kr.

SKATs afgørelse

SKAT har ikke godkendt et fradrag på tab med 184.308 kr. i 2011.

SKAT har bl.a. anført følgende:

”Det følger af afskrivningslovens § 5A, hvis den skattepligtige har solgt et driftsmiddel, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, for en beløb, der er mindre end anskaffelsessummen med fradrag af samtlige foretagne afskrivninger, kan tabet fradrages i det indkomstår, hvori driftsmidler er solgt.

Da Ferrarien i selskabets ejertid på ca. 1 år og 9 måneder har været uindregistreret, kan bilen ikke anses at indgå i selskabets drift.

Det er SKATs vurdering, at der ikke er en erhvervsmæssig begrundelse for at eje den pågældende personbil af mærket Ferrari 430 Scuderia Spider, som er en dyr og eksklusiv bil. SKAT finder det ikke godtgjort, at anskaffelsen af sportsvognen har været markedsføringsmæssigt eller driftsmæssigt begrundet i selskabets forhold. Bilen ses således ikke at være anskaffet til erhvervsmæssigt formål. Der er herved henset til, at bilen i hele selskabets ejer tid har været uindregistreret og dermed ikke har kunnet anvendes i selskabets drift, samt at der er tale om en meget dyr bil, hvis anskaffelse ikke kan antages at have været begrundet i selskabets forhold, hverken markedsføringsmæssige eller driftsmæssig henseende.

Bilen anses på den baggrund alene at være eller i det væsentligste at være anskaffet for at tilgodese hovedanpartshaverens personlige interesse for biler, hvorfor omkostningerne relateret til bilen, der er afholdte af selskabet domineret af hovedanpartshaveren anses for maskeret udlodning til hovedanpartshaveren, jf. ligningslovens § 16A, stk. 1.

Eftersom SKATs har vurderet, at der ikke er en erhvervsmæssig begrundelse for selskabet at eje den pågældende personbil af mærket Ferrari F 430, kan det tab som er opstået på i alt kr. 184.308 i forbindelse med salg af bilen ikke godkendes fradragsberettiget i selskabet, jf. afskrivningslovens § 5 A.

Det tab, der opstår ved salg af bilen, udtrykker en udgift, der er afholdt i hovedanpartshaverens interesse og dermed ikke fradragsberettigede i selskabet, men derimod skattepligtige hos hovedanpartshaveren som maskeret udlodning. jf. ligningslovens § 16A, stk. 1.”

Klagerens opfattelse

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at der skal godkendes fradrag for tab ved afståelse af Ferrari 430’eren i 2011.

Repræsentanten har anført følgende:

”Ferrari F 430 er som sagt udelukkende blevet anvendt erhvervsmæssigt også selvom den ikke er indregistreret, hvorfor der er fradrag for tab ved salg af denne.

Vi forstår som sagt ikke SKAT's konklusion om, at det ikke kan være en erhvervsmæssig udgift, da det er en dyr og eksklusiv bil.

Så længe bilen er med til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, kan hverken SKAT eller revisor bestemme, om det skal være en Ferrari eller en Fiat Punto.”

Landsskatterettens afgørelse

Maskiner, inventar og andre driftsmidler kan afskrives efter reglerne i afskrivningslovens kapitel 2, såfremt de udelukkende eller delvis benyttes erhvervsmæssigt, jf. afskrivningslovens § 2.

Afskrivningslovens § 5 A fastslår, at tab i forbindelse med salg af et driftsmiddel kan fratrækkes i det indkomstår, hvori driftsmidlet er solgt. Hvis tabet fratrækkes kan der ikke afskrives på det pågældende aktiv i salgsåret.

Det er hverken dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at Ferrari 430’eren har været anvendt helt eller delvist erhvervsmæssigt, jf. afskrivningslovens § 2. Der kan derfor ikke godkendes fradrag for et tab i forbindelse med selskabets salg af Ferrari 430’eren, jf. afskrivningslovens § 5 A.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse for så vidt angår dette klagepunkt.

Repræsentationsudgifter

Faktiske oplysninger

I indkomståret 2011 afholdt selskabet udgifter til repræsentation med i alt 23.667 kr. De 75 % af beløbet blev tilbageført ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst.

Der er fremlagt 4 bilag vedrørende udgiften. Heraf fremgår, at der blev købt vin hos [virksomhed7] A/S og [virksomhed8] A/S.

Ifølge bilag 114 fra [virksomhed7] A/S med bogføringsdato den 23. maj blev der købt i alt 12 flasker vin a 149 kr. pr. stk., 6 flasker a 299 kr. pr. stk., 12 flasker a 149 kr. pr. stk. og 12 flasker a 129 kr. pr. stk. samt afholdt en udgift til fragt på 120 kr., i alt 6.918 kr. inkl. moms.

Ifølge bilag 117 fra [virksomhed8] A/S med bogføringsdato den 29. juni 2011 blev der købt i alt 12 flasker rødvin a 120,62 kr. pr. stk., 3 flasker rødvin a 1.437,49 kr. pr. stk. og 12 flasker rødvin a 236,34 kr. pr. stk., i alt 8.594,83 kr. inkl. moms.

Ifølge bilag 134 fra [virksomhed7] A/S med bogføringsdato den 23. august 2011 blev der købt i alt købt 30 flasker vin a 200 kr. pr. stk., i alt 6.000 kr. inkl. moms.

Ifølge bilag 133 fra [virksomhed7] A/S med bogføringsdato den 14. september 2011 blev der købt 6 vingaver a 359,10 kr. pr. stk., i alt 2.154,60 kr. inkl. moms.

I 2012 blev der afholdt udgifter til repræsentation med i alt 43.846 kr. Ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst blev 75 % heraf tilbageført.

Der er fremlagt 5 bilag vedrørende udgifterne. Heraf fremgår, at der blev købt vin hos [virksomhed7] A/S.

Ifølge bilag 6 med bogføringsdato den 10. februar 2012 på i alt 2.700 kr. inkl. moms blev der købt i alt 12 flasker vin a 225 kr. pr. stk.

Ifølge bilag 7 med bogføringsdato den 9. marts 2012 på i alt 3.000 kr. inkl. moms blev der købt i alt 12 flasker vin a 250 kr. pr. stk.

Ifølge bilag 194 med bogføringsdato den 31. oktober 2012 på i alt 10.066 kr. inkl. moms blev der købt 6 flasker vin a 149 kr. pr. stk., 12 flasker a 299 kr. pr. stk., 12 flasker a 349 kr. pr. stk. og 2 flasker a 698 kr. pr. stk.

Ifølge bilag 200 med bogføringsdato den 14. december 2012 på i alt 18.750 kr. inkl. moms blev der købt 24 flasker vin a 156,25 kr. pr. stk., 6 flasker vin a 200 kr. pr. stk., 24 flasker vin a 250 kr. pr. stk., 12 flasker vin a 400 kr. pr. stk. og 12 flasker vin a 250 kr. pr. stk.

Ifølge bilag 199 med bogføringsdato den 17. december 2012 på i alt 9.330 kr. inkl. moms blev der købt 84 flasker vin a 80 kr. pr. stk. og 48 flasker vin a 51,25 kr. pr. stk. samt fragt på 150 kr.

SKATs afgørelse

SKAT har ikke godkendt fradrag for udgifter til vin.

SKAT har anført følgende:

”Fradrag for repræsentationsudgifter efter ligningslovens § 8, stk. 4 forudsætter dog, at udgifterne er afholdt for at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Der er som hovedregel kun begrænset fradrag for udgifter til repræsentation, jf. ligningslovens § 8, stk. 4. Repræsentationsudgifter kan således kun fradrages med 25 % af de afholdte udgifter.

Der skal derfor foretages en afgrænsning af repræsentationsudgifter fra andre fuldt ud fradragsberettigede driftsomkostninger som f.eks. udgifter til personale, reklame og øvrige salgsomkostninger.

Repræsentationsudgifter er typisk udgifter, som afholdes for at få afsluttet forretninger eller for at tilknytte eller bevare forretningsforbindelser, og de afholdes over for personer, som ikke er knyttet til virksomheden som medarbejdere. Repræsentation har karakter af opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser. Repræsentationsudgifter er oftest udgifter til måltider, restaurationsbesøg, drikkevarer, gaver og opmærksomheder over for forretningsforbindelser og deres familier, afholdelse af jubilæer, fødselsdage og forretningsindvielser, underholdning og fornøjelser m.v.

Der er kun tale om udgifter til repræsentation, hvis udgiften afholdes over for personer, der ikke er knyttet til virksomheden som medarbejdere m.v.

Det skal endvidere påpeges, at der på de enkelte bilag for repræsentationsudgifter kræves, at de er dateret og angiver udstederen samt tillige modtageren af gaven. Det skal endvidere fremgå af bilaget, hvilke ydelse det vedrører.

SKAT har gennemgået de underliggende bilag vedrørende repræsentationsudgifter, og har fundet at bilagene ikke opfylder de i den juridiske vejledning afsnit C.C.2.2.2.5.4 nævnte krav, idet der på de foreliggende bilag ikke er noteret anledningen til købet af vinene eller hvem der har modtaget dem og i hvilken anledning.

Da der på bilagene ikke er påført hvem der har modtaget vinene og i hvilken anledning, har det således ikke været muligt, at vurdere om udgifterne er erhvervsmæssig relevant, hvorfor udgifterne ikke er anset for fradragsberettiget, jf. ligningslovens § 8, stk. 4 og den juridiske vejledning afsnit C.C.2.2.2.5.4.

Den skattepligtige indkomst forhøjes med kr. 5.917, svarende til 25 % af kr. 23.667, jf. ligningslovens § 8, stk. 4.”

Klagerens opfattelse

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at der skal godkendes fradrag for udgift til vin som repræsentationsudgift i 2011 og 2012.

Repræsentanten har anført følgende:

”Selskabet indkøber, som mange andre virksomheder, repræsentationsgaver såsom vin, i større portioner tillavere priser, for at have et lager, som kan blive givet til nuværende samt fremtidige forretningspartnere.

Vinen har stået i virksomheden og anvendt løbende til receptioner og julegaver m.v.

Som det fremgår, er der anskaffet vin for kr. 23.667 i 2011, kr. 43.846 i 2012 og kr. 0 i 2013.

Vi mener, at det klart indikerer, at der købes vin i større mængder, som kan bruges over længere tid, herunder, at den vin, der er anvendt som gaver i2013, er købt i 2012.

Vinen er derfor ikke indkøbt til privat forbrug og vi mener derfor at der bør være fradrag for repræsentationsudgifter.”

Landsskatterettens afgørelse

Repræsentationsudgifter kan fratrækkes med 25 % i henhold til ligningslovens § 8, stk. 4.

På det foreliggende grundlag er det hverken dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at den indkøbte vin udgør en repræsentationsudgift. Det er ikke angivet i hvilken anledning, at vinen er anvendt, ligesom det ikke er angivet hvem, der har modtaget vinen.

Landsskatterettens stadfæster SKATs afgørelse for så vidt angår dette klagepunkt.

SKATs afgørelse stadfæstes i sin helhed.