Kendelse af 13-04-2016 - indlagt i TaxCons database den 22-05-2016

Journalnr. 14-0046294

Der klages over, at SKAT har forhøjet indkomsten med ikke godkendt fradrag for udgifter til befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads, jf. ligningslovens § 9 C samt, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter vedrørende gæld til pengeinstitutter.

Indkomståret 2011

SKAT har forhøjet indkomsten med 79.967 kr.

vedrørende ikke godkendt fradrag efter ligningslovens § 9 C.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.


Indkomståret 2012

SKAT har forhøjet indkomsten med 95.058 kr.

vedrørende ikke godkendt fradrag efter ligningslovens § 9 C.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.


SKAT har forhøjet indkomsten med 280.333 kr.

vedrørende ikke godkendt fradrag for renteudgifter til

pengeinstitutter.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.


Forskud 2013

SKAT har nedsat forskudsregistrerede renteudgifter på

182.339 kr. til 72.000 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.


Faktiske oplysninger

Fradrag for udgifter til kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads

Klageren havde ifølge det Centrale Person Register i perioden 1. juli 2008 – 1. august 2013 bopæl på [adresse1], [by1]. Den 1. august 2013 flyttede klageren til [adresse2], [by2].

Ifølge de indberettede oplysninger for 2011 og 2012 havde klageren en lønindkomst på hhv. 429.555 kr. og 457.885 kr.

Beløbet på 429.555 kr. er i 2011 fremkommet således:

Arbejdsgivers navn

CVR-nr.

Ansættelses-

periode

Timer

Løn

[virksomhed1]

[...], [adresse3], [by2]

[...1]

– 31.12

1.944

358.997 kr.

[virksomhed2]

[adresse4], [by3]

[...2]

01.01 – 31.01

30

6.518 kr.

01.03 – 31.05

52

10.161 kr.

01.07 – 31.08

56

10.940 kr.

[Regionen]-Løndriftscentret, [adresse5], [by4]

[...3]

16.04 – 31.12

206

42.939 kr.

I alt

2.288

429.555 kr.

Beløbet på 457.555 kr. i 2012 er fremkommet således:

Arbejdsgivers navn

CVR-nr.

Ansættelses-

periode

Timer

Løn

[virksomhed1]

[...], [adresse3], [by2]

[...1]

– 31.12

2.007

378.463 kr.

[Regionen]-Løndriftscentret, [adresse5], [by4]

[...3]

01.01 – 31.12

538

79.422 kr.

I alt

2.545

457.885 kr.

Klageren har i 2011 og 2012 selvangivet et befordringsfradrag mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads på i alt 109.735 kr. og 124.425 kr. Det fratrukne beløb fremgår af årsopgørelse nr. 1 og 2 for 2011 samt årsopgørelse nr. 1 for 2012.

I et bilag har klageren i 2011 og 2012 opgjort befordringsudgifter inkl. udgifter til kørsel over Storebælt på hhv. 102.974 kr. og 122.262 kr. Beløbene er af klageren opgjort således:

Beløbet for 2011 på 102.974 kr. er opgjort således:

Kørsel tur retur fra klagerens bopæl til [virksomhed1], [adresse3], [by2]

260 km pr. dag – 24 km = 236 km. pr. dag

100 km pr. dag x 2,00 kr.

200 kr.

136 km pr. dag x 1,00 kr.

136 kr.

336 kr. pr. dag

Antal arbejdsdage

231

I alt kørselsfradrag: 231 x 336 kr.

77.616 kr.

Kørsel tur retur fra klagerens bopæl til [virksomhed3], [adresse6], [by2]

250 km pr. dag – 24 km = 226 km pr. dag

100 km pr. dag x 2,00 kr.

200 kr.

126 km pr. dag x 1,00 kr.

126 kr.

326 kr. pr. dag

Antal arbejdsdage

43

I alt kørselsfradrag: 43 x 336 kr.

14.018 kr.

Broafgifter

11.340 kr.

I alt kørselsfradrag for 2011

102.974 kr.

Beløbet for 2012 på 122.262 kr. er opgjort således:

Kørsel tur retur fra klagerens bopæl til [virksomhed1], [adresse3], [by2]

260 km pr. dag – 24 km = 236 km. pr. dag

120 km pr. dag x 2,10 kr.

252 kr.

116 km pr. dag x 1,05 kr.

122 kr.

374 kr. pr. dag

Antal arbejdsdage

237

I alt kørselsfradrag: 237 x 374 kr.

88.590 kr.

Kørsel tur retur fra klagerens bopæl til [virksomhed3], [adresse6], [by2]

250 km pr. dag – 24 km = 226 km pr. dag

120 km pr. dag x 2,10 kr.

252 kr.

106 km pr. dag x 1,05 kr.

111 kr.

363 kr. pr. dag

Antal arbejdsdage

64

I alt kørselsfradrag: 64 x 363 kr.

23.232 kr.

Broafgifter

10.440 kr.

I alt kørselsfradrag for 2011

122.262 kr.

Klageren har som note anført, at: ” Dokumentation for togbilletter kan ikke fremskaffes på pga. flytning”.

Der er ingen forklaring på, hvorfor klageren har selvangivet et fradrag i 2011 og 2012 på hhv. 109.735 kr. og 124.425 kr., selv om hun har opgjort fradraget i 2011 og 2012 til hhv. 102.974 kr. og 122.262 kr.

Klageren har i forbindelse med sagens behandling hos SKAT fremlagt udskrift fra A/S Storebælt på kundenummer [...30] for perioden 3. januar 2011 – 31. december 2011.

Under sagens behandling i Skatteankestyrelsen har klageren fremlagt arbejdstidsopgørelser for perioden 1. januar 2011 – 31. december 2011 og for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012 fra ”[virksomhed4]”, [Regionen] (”[virksomhed3]”) og bilag til lønseddel fra [virksomhed1] (”[virksomhed1]”) for samme periode.

Ifølge udskrift fra A/S Storebælt har klageren kørt over Storebælt i tidsrummet fra 30. januar 2011 – 28. februar 2011 på bl.a. følgende datoer og tidspunkter:

Tidspunkt

Kl.

Tur retning

30.01.2011

15:21

Fyn -Sjælland

04.02.2011

12:29

Sjælland - Fyn

07.02.2011

13:58

Fyn - Sjælland

11.02.2011

14:32

Sjælland – Fyn

12.02.2011

11:09

Fyn - Sjælland

17.02.2011

16:00

Sjælland – Fyn

20.02.2011

18:54

Fyn – Sjælland

25.02.2011

12:01

Sjælland – Fyn

27.02.2011

16:43

Fyn – Sjælland

28.02.2011

22:35

Sjælland - Fyn

Ifølge arbejdstidsopgørelserne og bilag til lønseddel var klageren på arbejde på følgende dage og tidspunkter i perioden 30. januar 2011 – 28. februar 2011 (ikke på arbejde fra 30. januar – 6. februar):

Tidspunkt

[virksomhed4]

[virksomhed1]

07.02.2011

15:00 – 22:00

08.02.2011

10:00 – 22:00

10.02.2011

15:00 – 23:00

23:00 – 08:00

11.02.2011

08:00 – 14:00

14.02.2011

15:00 – 22:00

15.02.2011

08:00 – 15:00

16.02.2011

09:00 – 16:00

21.02.2011

08:00 – 15:00

22.02.2011

10:00 – 22:00

24.02.2011

15:00 – 22:00

28.02.2011

15:00 – 22:00

Ifølge udskrift fra A/S Storebælt har klageren kørt over Storebælt i tidsrummet fra 30. januar 2012 – 28. februar 2012 på bl.a. følgende datoer og tidspunkter (ikke kørsel den 27. og 28. februar 2012):

Tidspunkt

Kl.

Tur retning

30.01.2012

00:05

Sjælland – Fyn

31.01.2012

11:56

Fyn – Sjælland

03.02.2012

21:27

Sjælland - Fyn

05.02.2012

12:15

Fyn – Sjælland

10.02.2012

11:37

Sjælland - Fyn

11.02.2012

12:59

Fyn – Sjælland

17.02.2012

21:40

Sjælland - Fyn

19.02.2012

12:53

Fyn - Sjælland

20.02.2012

11:44

Sjælland - Fyn

21.02.2012

08:49

Fyn - Sjælland

24.02.2012

14:57

Sjælland - Fyn

26.02.2012

16:03

Fyn - Sjælland

Ifølge arbejdstidsopgørelserne og bilag til lønseddel var klageren på arbejde på følgende dage og tidspunkter i perioden 30. januar 2012 – 28. februar 2012 (ikke på arbejde den 30. januar – 1. februar inkl.):

Tidspunkt

[virksomhed4]

[virksomhed1]

02.02.2012

15:00 – 22:00

03.02.2012

15:00 – 22:00

05.02.2012

14:00 – 23:00

23:00 – 08:00

06.02.2012

08:00 – 14:00

07.02.2012

10:00 – 15:00

09.02.2012

15:00 – 22:00

13.02.2012

15:00 – 23:00

23:00 – 08:00

17.02.2012

15:00 – 22:00

23:00 – 08:00

19.02.2012

14:00 – 22:00

21.02.2012

10:00 – 15:00

22.02.2012

15:00 – 22:00

23.02.2012

15:00 – 23:00

23:00 – 08:00

24.02.2012

08:00 – 14:00

27.02.2012

15:00 – 23:00

23:00 – 08:00

28.02.2012

08:00 – 14:00

Skatteankestyrelsen har opfordret klageren til på de fremlagte arbejdstidsopgørelser og bilag til lønsedler at markere de dage, hvor hun faktisk har været på arbejde. Klageren har ikke imødekommet Skatteankestyrelsens opfordring.

SKATs afgørelse

Der kan kun godkendes fradrag for kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads svarende til det antal dage, der faktisk er kørt. På baggrund af de fremsendte udskrifter fra A/S Storebælt har SKAT opgjort, at der i 2011 og 2012 er kørt over Storebæltsbroen henholdsvis 61 og 56 gange tur/retur svarende til i alt hhv. 122 gange og 112 gange a 90,00 kr. Det giver et fradrag for broafgift i 2011 og 2012 på hhv. 10.980 kr. og 10.080 kr.

Det er en forudsætning for at få et kørselsfradrag, at kørslen faktisk har fundet sted, ligesom omfanget af kørslen skal godtgøres.

SKAT har lagt til grund, at der skønsmæssigt er 256 km pr. tur/retur. Beløbet er fremkommet som et gennemsnit af afstanden ifølge Krak fra den sædvanlige bopæl til [virksomhed1] (127 km. Hver vej) og afstanden fra den sædvanlige bopæl til [virksomhed3] (128,7 km).

Kørsel 0 – 24 km

0 kr.

Kørsel 25 – 100 km = 76 km a 2,00 kr.

152 kr.

Kørsel 101 – 256 km = 156 km a 1,00 kr.

156 kr.

I alt pr. dag

308 kr.

61 dage a 308 kr.

18.788 kr.

Broafgift 90 kr. a 122 gange

10.980 kr.

Godkendt, i alt i 2011

29.768 kr.

Kørsel 0 – 24 km

0 kr.

Kørsel 25 – 120 km = 96 km a 2,10 kr.

201,60 kr.

Kørsel 121 – 256 km = 136 km a 1,05 kr.

142,80 kr.

I alt pr. dag

344,40 kr.

56 dage a 344,40 kr.

19.287 kr.

Broafgift 90 kr. a 112 gange

10.080 kr.

Godkendt, i alt i 2012

29.368 kr.

SKAT har ændret indkomsten i 2011, fordi den vedrører samme forhold som i 2012. 1-årsfristen og muligheden for undtagelse er beskrevet i bekendtgørelse nr. 1095 af 15. november 2005, og fremgår af bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 4.

Der kan muligvis være tale om, at der er sket overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningens bestemmelser. Sagen sendes derfor til ansvarsvurdering.

SKAT har efterfølgende bl.a. udtalt arbejdstidssedlerne og bilag til lønsedler ikke har indgået i sagens behandling, men alene i den efterfølgende vurdering af, om der er indkommet nye oplysninger.

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at der godkendes fradrag for udgifter til befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejde i 2011 og 2012 på hhv. 109.735 kr. og 124.425 kr. i overensstemmelse med det selvangivne. Af arbejdstidsopgørelserne og lønsedlerne fremgår, at klageren har været på arbejde hele året og ikke kun i hhv. 61 dage og 56 dage. Ifølge skatteloven har klageren ret til at fratrække sin kørsel, uanset hun tager toget eller kører i egen bil. Det bestrides, at klageren i de omhandlede år har haft overnatningsmulighed på Sjælland.

Landsskatterettens afgørelse

Af ligningslovens § 9 C, stk. 1, fremgår, at ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrag for befordring frem og tilbage mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads foretages med et beløb, som beregnes på grundlag af den normale transportvej ved bilkørsel efter en kilometertakst, der fastsættes af Skatterådet. Ved fastsættelsen af denne takst lægges udgiften til befordring med bil til grund.

Af ligningslovens § 9 C, stk. 2, fremgår, at fradrag for befordring kun kan foretages for den del af befordringen pr. arbejdsdag, der overstiger 24 km.

Af ligningslovens § 9 C, stk. 8, fremgår, at den skattepligtige ved opgørelsen af fradrag for befordring frem og tilbage mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads mod dokumentation foretage fradrag for udgifter afholdt til benyttelse af Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen. Fradraget for benyttelse af Storebæltsforbindelsen kan foretages med 90 kr. pr. passage ved benyttelse af bil.

Bevisbyrden for skattemæssige fradrag påhviler skatteyderen. Det påhviler derfor klageren at sandsynliggøre, at befordringen mellem hjem og arbejde har fundet sted i et omfang svarende til det selvangivne. Kørselsmønstret over Storebælt ifølge den fremlagte udskrift fra A/S Storebælt sammenholdt med de fremlagte arbejdstidsopgørelser og bilag til lønsedler, understøtter at klageren har overnattet på Sjælland, og at hun derfor ikke har haft befordring i et omfang, som hun har selvangivet. Bl.a. derfor stadfæster Landsskatteretten SKATs afgørelse.

Fradrag for renteudgifter

Af årsopgørelse nr. 1 for 2012, der er lagt i klagerens skattemappe den 2. marts 2012, er medtaget renteudgifter til pengeinstitutter på i alt 71.166 kr. Beløbet svarer til det beløb, der er indberettet fra pengeinstitutter.

Klageren indberettede via TastSelv på et ikke nærmere oplyst tidspunkt, at hun i 2012 havde haft yderligere renteudgifter til pengeinstitutter på 280.333 kr. Indberetningen medførte ikke udskrivning af en ny årsopgørelse, idet denne blev stoppet af SKATs systemer.

Indberetningen medførte, at klageren i 2013 automatisk blev forskudsregisteret med yderligere renteudgifter. Den 7. oktober 2013 sendte SKAT forslag om ændring af forskudsregistreringen. Der er ingen oplysninger om, at klageren gjorde indsigelse mod forslaget. Den 8. november 2013 indberettede SKAT nye forskudsoplysninger vedrørende renteudgifter for 2013.

Klageren har oplyst, at hun gennem forskellige selskaber har optaget lån i 2012 og 2013. Selskaberne er [finans1] ApS, [finans2] ApS og [finans3] ApS.

Klageren har til SKAT oplyst, at hun har foretaget en investering, som hun ikke vil komme nærmere ind på.

[finans1] ApS og [finans3] ApS har ifølge SKAT i 2010 og 2011 indberettet renter og gæld ved anvendelse af [finans4] A/S, [by5] registreringsnummer. Renter og gæld til [finans1] ApS fremtræder derfor på R-75 opgørelsen, som renter og gæld til [finans4] A/S.

[finans1] ApS blev opløst efter konkurs den 15. april 2014.

[finans1] ApS er stiftet den 26. august 2008 med en kapital på 80.000 kr. af murermester [person1], Spanien. Navnet ved stiftelsen var [finans5] ApS. Den 16. februar 2012 ændrede selskabet navn til [finans1] ApS og kapitalen blev forhøjet med 1.875.000 kr. ved konvertering af gæld. Allerede forinden navneændringen blev registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, anvendte selskabet navnet [finans1] ApS.

[person1] udgjorde direktionen indtil selskabet den 23. april 2013 trådte i likvidation. Selskabet havde adresse på [adresse7], [by5]. Der er én offentliggjort årsrapport for selskabet.

Af årsrapporten for perioden 26. august 2010 – 31. december 2011 for [finans1] ApS fremgår, at selskabets hovedaktivitet er at formidle lån til private. Selskabet tilbyder, at investere låntagers lån i internationale projekter indenfor turisme, så som resortbyggeri og allotmentopkøb af fly- og cruisebilletter. Af ledelsesberetningen fremgår i øvrigt følgende:

”Selskabet formidler lån, der optages gennem investorer. Selskabet har således ikke selv haft brug for en stor kapital. Der har ligeledes heller ikke været brug for at investere i kontorfaciliteter i Danmark, hvor selskabet lejer sig ind i et kontorfællesskab. Ligeledes har vi i opstarten benyttet os af udelukkende ekstern konsulentydelse samt bogholderi- og kontorservice. Alligevel har der været betydelige stratomkostninger, hovedsageligt under etableringen af samarbejde med internationale långivere... (udeladt)”

Af selskabets balance fremgår under aktiver værdipapirer på 143.640.550 kr. og under passiver et finanslån på 143.840.000 kr. Under pantsætninger og sikkerhedsstillelser er oplyst, at selskabet har stillet sin beholdning af værdipapirer til sikkerhed for finanslån.

Under navnet [finans1] ApS udbød selskabet i 2010/2011 investorer at deltage i et investeringsarrangement kaldet ”[finans6].dk”.

Følgende fremgår af tegningsaftalen for [finans6].dk:

”Investor tegner herved 100 stk. andele (minimum 40 stk.) a kontant kr. 10.000,00 til kurs 100 i [finans6] eller i alt nominelt kr. 1.000.000,00 af [finans6] kapitalen. Investor forpligter sig til at indbetale beløbet kontant til [finans6], enten ved eget indskud eller/og eller lån af [finans6]´s samarbejdspartner og garantistiller, jf. særskilt lånedokument og garantiaftale.

Investor erklærer herefter følgende: Jeg er gjort bekendt med [finans6]´s betingelser, og jeg har læst og accepteret [finans6]´s hjemmeside med den foreliggende investorinformation, salgs- og projektbeskrivelse samt vedtægter og investoroverenskomst for [finans6], herunder de integrerede garantier og bestemmelser, som jeg ligeledes ved min underskrift har accepteret og godkendt, samt i øvrigt at have modtaget alle relevante og ønskede oplysninger.

Hæftelen er beløbsmæssigt begrænset til summen af de af mig erhvervede andele i [finans6] (som anført ovenfor) med fradrag af kontante indbetalinger, hvorfor jeg ikke påtager mig nogen hæftelse i forbindelse med investering i [finans6]. Ligesom der ikke kræves kreditvurdering. Min økonomiske risiko beløber sig således til købsprisen alene med fradrag af den til [finans6] tilknyttede garantiaftale.

Jeg er bekendt med og accepterer, at nærværende aftale og den heraf følgende betalingsforpligtelse er bindende for mig. Ved manglende betaling er jeg ligeledes bekendt med og accepterer, at jeg kan ekskluderes af [finans6] samt af [finans6]´s samarbejdspartner og garantistiller. Såfremt denne betingelse ikke kan opfyldes, er sælger berettiget til at annullere nærværende aftale.

Investor giver ved sin underskrift af nærværende tegningsaftale fuldmagt til bestyrelsen i [finans6] med dennes ret til videredelegere til i forbindelse med kapitalforhøjelser på investors vegne at tegne de nye andele i de generalforsamlingsprotokollater, som dokumenterer generalforsamlingens vedtagelse af kapitaludvidelsen med op til nominelt kr. 80.000.000 (8.000 andele) og til på investors vegne at stemme på generalforsamlinger til vedtagelse af pågældende og efterfølgende kapitaludvidelser, samt til at udarbejde, registrere og underskrive enhver anden form for dokumentation, der måtte være nødvendig til gennemførelse af registreringen af tegningen af andelene omfattet af denne tegningsaftale.”

Samtidig med, at investor underskrev tegningsaftalen, udstedte [finans1] ApS som garantistiller og kautionist en garanti. Garantien har følgende ordlyd:

” § 1

Garantistiller garanterer overfor investor, at akkumuleringen af investors investerede kapital nominelt kroner 1.000.000,00, i henhold til den indgåede tegningsaftale med investor, over en periode på 5 år fra 01.01.2011 vil blive udviklet med en gennemsnitlig årlig stigning på 17 %. Dette svarer til, at den opgjorte akkumulerende kapital den 31.12.2015 vil være udviklet til en garanteret minimumsværdi på kr. 2.149.450,00, beregnet for den 5 års investeringsperiode.

Garantien forfalder til udbetaling til investor med det manglende beløb, såfremt den akkumulerende kapital ikke har opnået den garanterede minimumsværdi senest den 31. december 2015.

§ 2

Sikkerhed: Garantistiller kautioner overfor investor.

Kautionen omfatter følgende: Garantistiller giver garanti for til enhver tid at ville købe investeringen samt renter af investor til kurs 100 svarende til kr. 1.000.000,00, med et opsigelsesvarsel på løbende måned + 30 dage.

§ 3

Der gives endvidere direkte, ubetinget og fuld modregningsadgang i lånet, udstedt af Garantistiller, på kr. 1.000.000,00, såfremt investeringen ikke har givet det lovede afkast jf. pkt. 1 ovenfor. Samme modregningsadgang i lånet, gives ligeledes af garantistiller til investor i forhold til pkt. 2 ovenfor.

§ 4

Garantien bortfalder uden yderligere krav mod garantistiller, når den investerede kapital er blevet endeligt opgjort eller realiseret til mindst den aftalte minimumsværdi på kr. 2.192.450,00 senest den 31.12.2015.”

For [finans1] ApS har en person med en ikke læsbar underskrift underskrevet.

Samtidigt med, at investor underskrev tegningsaftalen og [finans1] ApS udstedte kautionen og garantien, underskrev investor et gældsbrev vedrørende låneaftalen. Af låneaftalen fremgår følgende for et lån på 1.000.000 kr.

”Debitor:

erkender herved at skylde

Kreditor:

[finans1] – CVR nr. [...4]

[adresse7]

[by5]

(herefter ”kreditor”)

Lånets størrelse:

Kr. 1.000.000,00

Rente og betalingsvilkår

Gældsbrevet forrentes fra den 01.01.2011 med en fast rente på 15 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld. Den årlige ydelse udgør kr. 150.000,00. Ydelsen udgør alene renter, idet gældsbrevet indestår afdragsfrit i perioden 01.01.2011 til 31.12.2015.

Den årlige terminsydelse betales over 12 terminer hver den sidste hverdag i måneden. Terminsbetalingernes forfaldsdatoer samt størrelser fremgår af amortisationsplanen på siderne 4 og 5 som er vedhæftet som et integreret dokument til nærværende pantebrev.

Opsigelse:

Gældsbrevet er et stående lån, med en løbetid på 5 år. Gældsbrevet indestår fra kreditors side uopsigeligt indtil udløb.

Uden yderligere opsigelse står gældsbrevet til fuld og endelig indfrielse i sin helhed senest den 31.12.2015

Gældsbrevet kan fra debitors side indfries helt eller delvist, men et opsigelsesvarsel på løbende måned + 30 dage, til kurs 100.

Øvrige oplysninger:

Gældsbrevet er omfattet af lov om kreditaftaler. Kreditoplysningerne (side 3) samt amortisationsplan (siderne 4 og 5) er vedhæftet som integrerede dokumenter til nærværende gældsbrev.

Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.

Nærværende gældsbrev er ikke et omsætningsgældsbrev, hvorfor fordringen/gældsbrevet ikke kan overdrages til 3. part.

Betalingen af terminsydelser skal ske via BS. Sker betaling af terminsydelser ikke via BS, er kreditor berettiget til at opkræve kr. 40,00 pr. opkrævning.

Misligholdelse:

Udebliver en ydelse i mere end 8 dage, er hele restgælden, med tillæg af forfaldne renter og samtlige andre kreditomkostninger, forfalden til betaling. Det samme gælder, hvis debitor dør, får gældssanering, erklæres konkurs eller anmelder betalingsstandsning. Debitor har modtaget kopi af dette gældsbrev, som kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse uden forudgående dom.”

Af amortisationsplanen fremgår, at der hver måned skal betales 12.500 kr., i alt 150.000 kr. årligt, og for 5 år, i alt 750.000 kr., såfremt lånebeløbet er 1.000.000 kr.

Som en integreret del af låneaftalen fik investor af [finans1] ApS en opsparing i en BonusFerie-ordning. BonusFerie-ordningen er beskrevet således:

”Vi gør drømme til virkelighed.

Oplev den verden, hvor vi investerer. Vi har de bedste forbindelser og skaffer de bedste priser. Du kan simpelthen spare op til netop din drømmeferie – eller du kan vælge at lade din opsparing betale hvert år og så selv spæde til afhængig af, hvordan du vil på ferie. Efter det første år stiger din disponible BonusFerie måned for måned – indtil den dag, du vil cashe in – og vælge mellem de mange fantastiske feriemuligheder!

Nøgletal for investeringen:

Årlig udbetaling til en BonusFerie

Kr. 9.600.00

Første gang efter 12 måneder

Efter 1 år føres til BonusFerie

Kr. 800,00

Pr. måned

Estimeret fortjeneste efter 5 år

Kr. 133.620,00

Efter skat

Indbetaling pr. måned

Kr. 4.000,00

Indbetaling dækkes med:

Skatteværdi af renteudgift pr. md.

Kr. 4.000,00

Overskud/underskud pr. md.

Kr. 0,00

Du kan frit vælge mellem de mange fantastiske feriemuligheder!

Beløbet kan også udbetales kontant, men vil så blive fratrukket 15 %. Benytter du beløbet til ferie får du fuld valuta for pengene.

Regionskontor:

[by6]

Adresse:

[adresse8]

[by6]

Mail:

[...@...dk]

Konsulent:

Navn:

[person2]

Telefon:

...

Mail:

[...@...dk]”

[finans2] ApS har i et brev af 1. september 2012 til en navngiven potentiel investor bl.a. oplyst følgende:

”[finans2] formidler lån til private. Vi samarbejder med en stor international finansgruppe, og samme investerer vi i verdens største business: Turistbranchen!

Volumen er vigtigt på den internationale scene, hvor vi operer. Derfor samler vi en række gode, danske investorer, som deltager i projekterne sammen med os – men helt uden risiko. Vi tilbyder lån til investering, men stiller samtidigt garanti for investeringen. Derfor lover vi heller ikke de store afkast, men en sikker bundsolid investering.”

[finans2] ApS har i et salgsbrev oplyst følgende:

”Ingen vil kunne miste penge

Det har været altafgørende, at jeg sikre mine kunder.

Det er lykkes mig, at finde en garanteret investering, og en lånemulighed, hvor vi låner dig alle pengene. Det der er helt specielt er, at du får en skriftlig garanti, som sikre at du tjener penge – og garantere at dine egne penge aldrig kommer i spil.

Hvordan skaffer du penge til investeringen

Du låner alle pengene – billigere end det du er garanteret i udbytte af din investering = overskud til dig.

Hvad hvis du er registreret i RKI?

Vi er så sikre på denne investering, at vi også tilbyder investeringen til dem der har udfordringer i økonomien. Her anbefaler vi ofte, at du bruger investeringen til at få ryddet op i din økonomi. Vi hjælper dig gerne med en plan.

Kan du komme ud af investeringen før tid

Vi har også sørget for, at hvis du har behov for at komme ud af engagementet før tiden, skal du blot meddele os det. Du har en modregningsret, så lånet altid kan indfries med investeringen. Du går selvfølgelig glip af udbyttet ved udløbet af investeringen.

Hvad sker der teknisk

Vi laver en kassekredit til dig, hvor vi administrer det hele for dig. Vi hjælper med din forskudsregistrering. Vi hjælper dig med, at etablere en fast månedlig overførsel af skattebesparelsen.

Skat

Renterne trækker du selvfølgelig fra, som alle andre renter. Din skattebesparelse indbetaler du til os, så din daglige økonomi er uændret.

Hvad koster det at være med i investeringen

Ingenting – Du låner alle pengene til investeringen – både i starten og løbende. Du skal kun indbetale det du får ekstra udbetalt.

Bonus

Du vil få mulighed for at hæve en bonus hvert år.

Bonussen vil du kunne bruge til en delebil (mand og hustru deler), et dele-fritidshus, ferierejse. ”gældssanering” eller hvad du har lyst til.

Altså ingen forandring hos dig, ud over, at du får del af en bil, et fritidshus eller lidt mere luft i økonomien.

Udbetaling

Efter 7 år vil overskuddet af investeringen blive udbetalt, og du vil komme til at betale skat af din avance. Som sædvanlig bliver skattevæsenet den største vinder, men der bliver også en fornuftig gevinst til dig.

Risiko

Dine penge er sikret. Dem kan du ikke miste. Hvis vi skal tale om en risiko, så er det, at hvis det ikke lykkes, at tjene penge i [finans6] Inc., så er der en mulighed for, at du ikke får din gevinst.

Det er for godt til at være sandt

Det var min første reaktion, da jeg hørte om denne mulighed, men efter at have undersøgt tingene i mere end et halvt år, har min hustru og jeg prøvet det i praksis, og det virker.

Vor økonomi har fået det meget bedre, og nu bruger vi vort fritidshus, som det første dele-hus, hvor vi begge har de 2 første dele. Vi har også en dele-bil.

Jeg går altid selv forrest, så jeg ved præcist hvad der sker.

Interesseret?

Hvis du er nysgerrig, og vil vide hvad du kan få ud af en investering, så ring og aftal et besøg hos mig/os. Jeg arbejder hjemmefra, og du bliver inviteret ind i vort hjem, for her er intet at skjule.

Du tager din NEM-id med, så jeg kan beregne, hvad du kan få ud af en investering hos os.

Med venlig hilsen

[person2]

[adresse9]

[by7]

Tlf. ...

[...@...dk]”

Af en medfølgende investeringsoversigt for 100 stk. investeringsbeviser a 10.000 kr. fremgår følgende:

År

Årlig Bonus-

Ferie udbetaling

Årlig

rente-

udgift

Årlig ud-

betaling anvendes

til delvis dækning af renter

Årlig

indbetaling

Indbetaling

Skatteværdi

af renteudgift. Dækker årlig

indbetaling

Forskel

Akkumu-

leret in-

vestering.

Primo

året

1

9.600

150.000

102.000

48.000

4.000

4.000

0

1.000.000

2

9.600

150.000

102.000

48.000

4.000

4.000

0

1.170.000

3

9.600

150.000

102.000

48.000

4.000

4.000

0

1.368.900

4

9.600

150.000

102.000

48.000

4.000

4.000

0

1.601.613

5

9.600

150.000

102.000

48.000

4.000

4.000

0

1.873.887

I alt

48.000

510.000

2.192.448

Opgørelse af investeringen efter 5 år:

Investeringens værdi ved afslutningen

2.192.448 kr.

Hovedstolen lån

-1.000.000 kr.

1.192.448 kr.

Skat

500.828 kr.

Udbetalt i de 5 år

558.000 kr.

-1.058.828 kr.

Estimeret nettogevinst efter 5 år

133.620 kr.

På et ikke nærmere oplyst tidspunkt overdrog [finans1] ApS sine låne- og investeringsarrangementer til [finans3] ApS og [finans2] ApS. Overdragelsen skulle være sket med virkning fra 1. december 2012.

[finans3] ApS er stiftet den 17. august 2007 af [person3] under navnet [virksomhed5] ApS. [person3] udgjorde direktionen. [person3] udtrådte af direktionen den 11. december 2012, hvor [person2] ([person2]) indtrådte i direktionen. Selskabet ændrede adresse til [person2]s private bopæl. Selskabets formål blev ændret fra detailhandel til finansiering og administration samt hermed beslægtet virksomhed. Af årsrapporten for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012 fremgår, at omsætningen udgjorde 85.024 kr. mod 0 kr. i 2011. Af balancen fremgår under materielle anlægsaktiver andre anlæg, driftsmateriel og inventar på 129.387.091 kr. Under gæld er optaget gæld til banker på 129.257.370 kr. I regnskabet for 2013 udgør de tilsvarende tal hhv. 0 kr., 0 kr. og 0 kr. Anpartskapitalen i selskabet udgjorde ifølge årsberetningen i 2012 125.000 kr. og i 2013 0 kr.

[finans2] ApS er stiftet den 4. september 2009 med en kapital på 80.000 kr. af [person2], som også udgjorde direktionen. Selskabets formål er finansiering og administration samt dermed beslægtet virksomhed. Der foreligger ingen offentliggjorte årsrapporter for selskabet. Selskabet blev den 22. august 2014 sendt til tvangsopløsning, og den 21. december 2014 blev selskabet opløst.

Den 25. februar 2013 varslede SKAT et kontrolbesøg på [finans1] ApS´s forretningsadresse. I varslingsbrevet bad SKAT om, at følgende materiale blev fremlagt til SKATs gennemgang:

-

En afstemning mellem renteindtægter bogført i selskabet og renteudgifter indberettet til SKAT på låntagere,

-

Sagsmappe på hver enkelt låntager, herunder låneansøgning, gældsbrev og øvrige aftaler m.v.,

-

Kontoudtog vedrørende samtlige bevægelser (udbetalinger/indbetalinger) på låneforholdet for hver enkelt låntager fra lånets etablering og frem til 31. december 2012,

-

Selskabets balancer pr. 31. december 2010, 31. december 2011 og 31. december 2012

-

Selskabets bankkontoudtog for samtlige danske og udenlandske ud- og indlånskonti for perioden 28. august 2010 – 31. december 2012,

-

Redegørelse for selskabets daglige drift, (Selskabet ikke er registreret for a-skat og lønsumsafgift) herunder hvordan den daglige ledelse og de konsulenter, som selskabet anvender honoreres,

-

Selskabets revisionsprotokol.

SKAT blev telefonisk kontaktet af en person, som præsenterede sig som [person4]. Han oplyste, at han repræsenterede [finans1] ApS og bad om, at mødet blev udsat til den 21. marts 2013. SKAT imødekom anmodningen. Det blev aftalt, at selskabet forinden mødet skulle sende prospektmaterialet på de låne- og investeringsarrangement, som selskabet udbød. Den 20. marts 2013 aflyste [person4] mødet på grund af, at selskabets direktør var blevet indlagt på hospitalet. Han oplyste, at selskabets adresse var et kontorhotel.

SKAT indkaldte dokumentation for rentefradraget ved lånearrangementet hos et mindre antal skatteydere, men modtog intet materiale vedrørende investeringsarrangementet. Nogle af de undersøgte skatteydere indsendte dokumentation for månedlige betalinger til [finans1] ApS. Andre fremsendte et lånedokument vedrørende en kassekredit hos [finans1] ApS til betaling af renter på et hovedlån optaget af [finans1] ApS.

SKAT indgav den 8. april 2013 politianmeldelse mod personkredsen bag [finans1] ApS, [finans3] ApS og [finans2] ApS. Politiet foretog den 4. juni 2013 ransagning hos bl.a. [person2].

Klagerens repræsentant har fremlagt 2 ens tegningsaftale for [finans6] Inc. vedrørende tegning af hhv. 940 stk. og 996 stk. aktier i [finans6] Inc. a 1.000,00 kr. til kurs 100, i alt nominelt hhv. 940.000 kr. og 996.000 kr. Det er anført, at beløbet betales ved optagelse af lån hos [finans3] på hhv. 940.000 kr. og 996.000 kr. Tegningsaftalerne er underskrevet af investor med en ikke læsbar underskrift. Tegningsaftalerne er ikke dateret og er ikke underskrevne af [finans6] inc. eller af [finans3] I begge tegningsaftaler er klagerens adresse angivet som ”[adresse2], [by2]”.

Af tegningsaftalen vedrørende tegning af 940 stk. aktier fremgår følgende: (”..”)

Af tegningsaftalen vedrørende tegning af 940 stk. aktier fremgår følgende: (”..”)

[Grafik udeladt. Schultz redak.]

(eftefølgende kaldet[finans6])

Kundenr.:

...I...

Navn:

[person5]

CPR-nr..:

...

Adresse:

Postnr. ogby:

[adresse2]

[by2]

Telefonnr.:

Email:

...

(efte1følgende kaldetinvestor)

tegnerherved996 stk.aktier i[finans6]Ine.åkr.1.000,00tilkurs100ellerialtnomineltkr.996.000,00

Beløbetbetalesvedoptagelseaflånhos[finans3]påkr.996.000,00

Hæftelse

Hæftelsenerbeløbsmæssigtbegrænsettilkursenpådeafmigerhvervedeaktieri[finans6](somanførtovenfor) medfradragafkontanteindbetalinger,hvorforjegikkepåtagermignogenhæftelse,i forbindelsemedinvestering i [finans6],ligesomderikkekræveskreditvurdering.Min økonomiskerisikoiforholdtilinvesteringenbeløbersigsåledesalenetilkøbsprisen,medfradragafdentil[finans6]tilknyttedegarantiaftalejf.nedenfor.

Håndpantsætning

[finans3] gives ved underskrift af nærværende aftale primær håndpant i alle investors aktier, hvilket [finans6] ved underskrift af nærværende aftale noterer ogbekræfter.

Garantiaftale

Investorfårgarantifortilenhvertidatkunne tilbagesælgealleaktiernetil[finans3]forrestgældenogdermedfåsaldokvitteringfra[finans3].[finans3]harentilbagekøbspligtsombetyder,atdebitorharendirekte,ubetingetogfuldmodregningsretigælden til [finans3],sålånet altidkanindfriesmedaktierne,hvilketligeledesbekræftesafparternevedderesunderskriftafnærværendeaftale.

Daaktiekurserkanværemegetsvingende,kan[finans3]forlangedenneaftalesrealiseringforlængetudoverdetsyvendeårmedperioderpå1årad gangen,såfremtdetvisersig, at denakkumuleredekapitalefterhenholdsvisudløbetafdet7. år,8.årog9.årendnuikkeharkunnetopgøresogrealiserestildengaranteredeakkumuleredeminimumskapital(garanteretminimumsværdiveden stigningsfaktorpå1,17p.a.).Denneforlængelsekan højestgives tiludløbetafdet10.år.

Dato:Dato:

[finans6] Ine. [finans3]Anpartsselskab

[finans6]. - USA [...dk] mail:[...@...dk]

Klagerens repræsentant har fremlagt 2 enslydende kreditaftaler med [finans3] ApS vedrørende kreditrammer på hhv. 940.000 kr. og 996.000 kr. Kreditaftalerne er underskrevet af debitor med en ikke læsbar underskrift. Aftalerne er ikke daterede, og det er ikke angivet i aftalerne, fra hvilket tidspunkt kreditten skal forrentes, ligesom det ikke er angivet, hvornår kreditten skal indfries. Kreditaftalerne er ikke underskrevet af [finans3] ApS. I begge kreditaftaler er klagerens adresse angivet som. ”[adresse2], [by2].”

Klagerens repræsentant har endvidere bl.a. fremlagt 2 kassekreditaftaler med [finans2] ApS vedrørende kreditrammer på hhv. 952.101 kr. og 1.008.822 kr. I begge kassekreditaftaler er klagerens adresse angivet som: ”[adresse2], [by2]”. Aftalerne er underskrevet af debitor med en ikke læsbar underskrift. Kreditaftalerne er ikke underskrevet af [finans2] ApS. Det er ikke angivet i kreditaftalerne, fra hvilket tidspunkt kreditten skal forrentes eller indfries.

SKATs afgørelse

SKAT har ikke godkendt fradrag for renteudgifter, idet klageren ikke har fremsendt dokumentation for, at hun har haft yderligere renteudgifter.

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at klagerens indkomst i 2012 nedsættes til det selvangivne, og at de forskudsregistrerede renteudgifter i 2013 til [finans1]/[finans3] ApS godkendes.

Klageren har efter bedste evne været imødekommende overfor SKAT. Klageren har gennem [finans1] ApS, [finans2] ApS og [finans3] ApS i årene 2010 – 2013 optaget lån. [finans2] ApS og [finans3] ApS overtog ultimo december 2012 klagerens lånearrangement med [finans1] ApS. SKAT har begrundet sin afgørelse med, at den fremsendte dokumentation ikke kan godkendes. SKAT har imidlertid ikke udbedt sig dokumentation hos [finans2] ApS eller [finans1] ApS. SKAT har konsekvent undladt at specificere, hvilken art af dokumentation, som SKAT ønsker.

SKATs afgørelse om ikke at godkendte klagerens rentefradrag til de nævnte selskabet har givet klageren et uoverskueligt likviditetsmæssigt minus og svære økonomiske problemer fremover.

Klageren har via sin repræsentant efterfølgende nedlagt påstand om, at SKATs afgørelse er ugyldig.

SKAT har i sin afgørelse anført følgende:

"Du har måske overtrådt nogle af skatte- og afgiftslovgivningens straffebestemmelser. Det kan vi ikke afgøre i vores afdeling. Vi sender derfor sagen til Slat, Straffesager, når vi er færdige med at behandle den, og din frist for at klage over vores afgørelse er udløbet.

Du vil få et brev fra Skat, Straffesager, når de har vurderet, om du har overtrådt straffebestemmelserne".

Det følger af retssikkerhedslovens § 10, stk. 3, at SKAT er forpligtet til at oplyse, at klageren ikke har pligt til at afgive oplysninger, som kan have betydning for bedømmelsen af den formodede lovovertrædelse.

Den citerede lovbestemmelse er en garantiforskrift inden for det strafferetlige område.

Idet Skat har tilsidesat denne oplysningspligt, gøres det gældende at afgørelsen er ugyldig.

Vedrørende sagens realitet har repræsentanten anført, at klageren efter forudgående drøftelser i 2012 ved 2 tegningsaftaler tegnede i alt 1.936 stk. aktier a kr. 1.000,- i [finans6] Inc. ("[finans6]"), [USA].

Tegningen blev formidlet af [finans3] ApS, ("[finans3]"), CVR nr. [...5], [adresse9], [by7], der tillige påtog sig at finansiere købet, jf. kreditaftaler i henhold til hvilke købesummen for aktierne i [finans6] blev fuldt ud finansieret.

I henhold til kreditaftalerne blev renter heraf tilskrevet månedsvis bagud. Til brug for finansiering heraf modtog klageren et tilsagn om lånerammer fra [finans2] ApS, ("[finans2]"), CVR nr. [...6], ligeledes [adresse9], [by7], der bl.a. kunne benyttes til betaling af renter fra lånene med [finans3]. Der blev i den forbindelse oprettet kassekreditaftaler med [finans2] ApS.

Klageren er ikke enig i, at hun ikke har godtgjort, at hun har optaget og fået udbetalt et lån. Et gældsbrev er som bekendt defineret som en ensidig ubetinget skylderklæring, lydende på en bestemt sum penge. Såvel kredit- som kassekreditaftalerne opfylder alle denne definition. Hertil kommer, at samtlige lånedokumenter er eksegible, således at disse kan danne baggrund for umiddelbar tvangsfuldbyrdelse over for debitor, dvs. klageren, såfremt klageren havde misligholdt sine forpligtelser i henhold til de ydede lån. Klageren hæfter derudover ubegrænset med personligt gældsansvar for tilbagebetaling af lånene. Med andre ord er klageren netop retligt forpligtet til at tilbagebetale de ydede lån som anført i de aftalte vilkår i kredit- og kassekreditaftalerne.

Landsskatterettens afgørelse

Af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e fremgår, at renter af gæld er fradragsberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

For at renteudgifter kan fradrages, skal der være en låneaftale, som både indeholder en retlig bindende forpligtelse til at betale gælden og forrente gælden. Det er en betingelse for fradrag, at dette kan dokumenteres.

Af kildeskattelovens § 53, stk. 5, fremgår, at told- og skatteforvaltningen skal underrette den skattepligtige om en påtænkt ændring af grundlaget for forskudsskatten og om baggrunden herfor. Den skattepligtige skal samtidigt underrettes om, at ændringen vil blive gennemført som varslet, medmindre den pågældende over for told- og skatteforvaltningen fremkommer med en begrundet udtalelse inden for en nærmere angivet frist. Har den skattepligtige ikke udtalt sig inden fristens udløb, gennemføres ændringen som varslet uden yderligere underretning.

Landsskatteretten lægger til grund, at SKAT har varslet klageren om den påtænkte ændring af forskudsregistreringen for 2013, og at klageren ikke har udtalt sig herom.

Bevisbyrden for skattemæssige fradrag, påhviler skatteyderen. Klageren har oplyst, at hun i 2012 tegnede i alt 1.936 aktier a 1.000 kr. i [finans6] Inc., og at hun investerede investeringen ved optagelse af en kredit på 1.936.000 kr. i [finans3] ApS i 2012. Klageren har endvidere oplyst, at hun til finansiering af betalingen af renterne på lånet i [finans3] ApS fik stillet en kreditfacilitet til rådighed af [finans2] ApS på 1.960.923 kr.

I de fremlagte investerings- og låneaftaler er klagerens bopælsadresse angivet som [adresse2], [by2]. Ifølge Det Centrale Person Register var klagerens bopælsadresse indtil den 1. august 2013 [adresse1], [by1]. De fremlagte investerings- og låneaftaler understøtter derfor ikke klagerens oplysning om, at hun i 2012 tegnede aktier i [finans6] Inc., og at hun i 2012 optog lån hos hhv. [finans3] ApS og [finans2] ApS. Aftalerne er ikke daterede og mangler underskrifter, ligesom de ikke angiver, hvornår renten skal beregnes fra og, hvornår lånene skal indfries. Såvel investeringsaftalerne som lånedokumenterne fremtræder som dokumenter, der er udarbejdet efterfølgende.

Af investerings og låneaftalerne fremgår, at indgåelse af én aftale forudsætter samtidigt indgåelse af de andre nævnte aftaler. Det fremgår bl.a. af tegningsaftalen, at investor ikke påtager sig nogen hæftelse i forbindelse med sin investering, og at investors risiko beløber sig til købsprisen for andelene med fradrag af den til [finans6] knyttede garantiaftale. Garantien udgør et større beløb end købsprisen for andelene.

Dette understøtter sammen med sagens øvrige oplysninger, at der ikke er tale om et reelt gældsforhold. Da det i øvrigt ikke er godtgjort, at SKATs afgørelse er ugyldig på grund af formelle forhold, stadfæster Landsskatteretten SKATs afgørelse for 2012 og 2013.