Kendelse af 05-10-2016 - indlagt i TaxCons database den 12-11-2016

Sagen drejer sig om opgørelse af den skattemæssige anskaffelsessum på 10 ejendomme ejet via ejerskab til anparter i 10 kommanditselskaber, opgørelse af genvundne afskrivninger og ejendomsavance.

1. K/S [virksomhed1], [Tyskland]

Selvangivne genvundne afskrivninger indgår i resultat af virksomhed før renter

613.461 kr.

Genvundne afskrivninger ifølge SKATs opgørelse

667.259 kr.

53.798 kr.

Selvangivet ejendomstab, indgår i resultat af virksomhed før renter før renter

-26.852 kr.

Ejendomsavance ifølge SKATs opgørelse

195.378 kr.

222.230 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.


2. K/S [virksomhed2]

Selvangivne genvundne afskrivninger indgår i resultat af virksomhed før renter

376.628 kr.

Genvundne afskrivninger ifølge SKATs opgørelse

531.355 kr.

154.427 kr.

Selvangivet ejendomstab, indgår i resultat af virksomhed før renter

-14.057 kr.

Ejendomsavance ifølge SKATs opgørelse

285.363 kr.

299.420 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.


3. K/S [virksomhed3]

Selvangivne genvundne afskrivninger indgår i resultat af virksomhed før renter

190.222 kr.

Genvundne afskrivninger ifølge SKATs opgørelse

311.170 kr.

120.948 kr.

Selvangivet ejendomstab, indgår i resultat af virksomhed før renter

-11.543 kr.

Ejendomsavance ifølge SKATs opgørelse

156.860 kr.

168.403 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.


4. K/S [virksomhed4]

Selvangivne genvundne afskrivninger indgår i resultat af virksomhed før renter, felt 296 på selvangivelsen

578.481 kr.

Genvundne afskrivninger ifølge SKATs opgørelse

578.481 kr.

0 kr.

Selvangivet ejendomsavance, indgår i resultat af virksomhed før renter, felt 296 på selvangivelsen

369.356 kr.

Ejendomsavance ifølge SKATs opgørelse

831.518 kr.

462.162 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.


5. K/S [virksomhed5]

Selvangivne genvundne afskrivninger indgår i resultat af virksomhed før renter

386.656 kr.

Genvundne afskrivninger ifølge SKATs opgørelse

610.869 kr.

224.213 kr.

Selvangivet ejendomstab, indgår i resultat af virksomhed før renter, felt 296 på selvangivelsen

-19.704 kr.

Ejendomsavance ifølge SKATs opgørelse

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

444.444 kr.

464.148 kr.


6. K/S [virksomhed6]

Selvangivne genvundne afskrivninger indgår i resultat af virksomhed før renter

130.037 kr.

Genvundne afskrivninger ifølge SKATs opgørelse

177.164 kr.

47.127 kr.

Selvangivet ejendomstab, indgår i resultat af virksomhed før renter før renter

-3.000 kr.

Ejendomsavance ifølge SKATs opgørelse

84.200 kr.

87.200 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.


7. K/S [virksomhed7]

Selvangivne genvundne afskrivninger indgår i resultat af virksomhed før renter

339.401 kr.

Genvundne afskrivninger ifølge SKATs opgørelse

516.887 kr.

177.486 kr.

Selvangivet ejendomstab, indgår i resultat af virksomhed før renter

-14.132 kr.

Ejendomsavance ifølge SKATs opgørelse

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

288.517 kr.

302.649 kr.


8. K/S [virksomhed8]

Selvangivne genvundne afskrivninger indgår i resultat af virksomhed før renter, felt 296 på selvangivelsen

235.812 kr.

Genvundne afskrivninger ifølge SKATs opgørelse

368.092 kr.

132.280 kr.

Selvangivet ejendomstab, indgår i resultat af virksomhed før renter før renter

-7.090 kr.

Ejendomsavance ifølge SKATs opgørelse

227.474 kr.

234.564 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse vedrørende genvundne

afskrivninger. Landsskatteretten ansætter ejendomsavancen til 295.141 kr.


9. K/S [virksomhed9], [Tyskland]

Selvangivne genvundne afskrivninger indgår i resultat af virksomhed før renter

227.859 kr.

Genvundne afskrivninger ifølge SKATs opgørelse

227.589 kr.

0 kr.

Selvangivet ejendomsavance, indgår i resultat af virksomhed før renter

325.454 kr.

Ejendomsavance ifølge SKATs opgørelse

587.469 kr.

262.015 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse vedrørende genvundne

afskrivninger. Landsskatteretten ansætter ejendomsavancen til 614.519 kr.


10. K/S [virksomhed10]

Selvangivne genvundne afskrivninger indgår i resultat af virksomhed før renter

298.954 kr.

Genvundne afskrivninger ifølge SKATs opgørelse

417.308 kr.

118.354 kr.

Selvangivet ejendomstab, indgår i resultat af virksomhed før renter

-19.005 kr.

Ejendomsavance ifølge SKATs opgørelse

349.280 kr.

368.285 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.


Disponering i virksomhedsskatteordningen

Resultat af udenlandsk virksomhed før kapitalafkast jævnfør årsopgørelse nr. 2

6.040.574 kr.

Forhøjelser af indkomsten, i alt

3.899.709 kr.

9.940.283 kr.

Hensat til senere hævning er forøget med 3.899.709 kr. og udgør ultimo 2009: 9.940.283 kr.

Landsskatteretten forhøjer indkomsten med yderligere hhv. 67.667 kr. og 27.050 kr.


Faktiske oplysninger

Klageren har en kontrollerende indflydelse i [virksomhed11] A/S og øvrige selskaber i koncernen. Klageren er bestyrelsesformand og ejer af [virksomhed12] A/S, via [virksomhed13].

F.eks. fremgår følgende af prospektet for K/S [virksomhed1], [Tyskland]:

"[virksomhed12] A/S er etableret med en egenkapital på 132 mio. kr. Selskabet stiller finansiering til rådighed, således at Gruppen hurtigt kan sikre sig attraktive ejendomme.

[virksomhed14] A/S udbyder attraktive færdigpakkede investeringsprojekter, hvor projekterne bygger på meget stor sikkerhed,og hvor formålet er at kombinere en god investering for investorerne med en god forretning for Gruppen.

[virksomhed15] A/S tilbyder de investorer, der måtte ønske det, finansiering af egenkapitalandelen i projekterne.

[virksomhed16] A/S står for den daglige administration af K/S selskaberne.

[virksomhed11] A/S, deltager på lige fod med øvrige investorer som investor i de udbudte projekter. Selskabet vil dog altid indbetale sin andel af banklånet og sin andel af egenkapitalen i projekterne ved etablering..."

Klageren er qua sit ejerskab til ovennævnte selskaber deltager i mange kommanditselskaber, som er udbudt af klagerens selskaber. Klageren har i 2009 solgt sine andele i 14 kommanditselskaber. SKAT har ikke foretaget ændringer i klagerens indkomst i forbindelse med salg af klagerens andele i 4 kommanditselskaber, nemlig K/S [virksomhed17], K/S [virksomhed18], K/S Asschenfeldt, Mühlenstarsse, [Tyskland], K/S [virksomhed19], [Tyskland], som er solgt til [virksomhed20] A/S.

[virksomhed11] A/S var ifølge ejendomsprospekterne eneejer af samtlige kommanditanparter, indtil anparterne blev udbudt til salg til eksterne investorer. Samtlige ejendomme var erhvervet af kommanditselskaberne ([virksomhed11] A/S) forud for udbud af kommanditanparterne (og forud for investorernes indtræden i kommanditselskaberne).

SKAT har tilsidesat de skattemæssige anskaffelsessummer. SKAT har som skattemæssig anskaffelsessum anvendt anskaffelsessummen ifølge skødet, hvor dette er fremlagt.

1. K/S [virksomhed1], [Tyskland]: Skødepris på 5.800.000 euro. Omregnet til 43.210.000 kr. (se side 17/103 i SKATs afgørelse)

2. K/S [virksomhed2]: Skødepris 5.455.000 euro. Omregnet til 40.639.750 kr. (se side 29/130 i SKATs afgørelse)

3. K/S [virksomhed3]: Skødepris 3.157.000 euro. Omregnet til 23.519.650 kr. (se side 41/103 i SKATs afgørelse)

4. K/S [virksomhed4]: Skødepris 3.990.000 euro. Omregnet til 44.625.500 kr. (se side 53/130 i SKATs afgørelse)

5. K/S [virksomhed5]: Består af køb af 3 ejendomme. Der er fremlagt et skøde på 2.642.000 euro og et skøde på 1.720.000 euro. Samlet skødepris 6.662.000 euro. Omregnet til 49.631.900 kr. (se side 65/130 i SKATs afgørelse)

6. K/S [virksomhed6]: Skødepris 1.700.000 euro. Omregnet til 12.665.000 kr. (se side 77/130 i SKATs afgørelse)

7. K/S [virksomhed7]: Skødepris 5.250.000 euro. Omregnet til 39.112.500 kr. (se side 89/130 i SKATs afgørelse)

8. K/S [virksomhed8]: Skødepris 5.950.000 euro. Omregnet til 44.327.500 kr. I SKATs afgørelse er skødesummen tillagt omkostninger på 615.155 kr. (se side 103/130 i SKATs afgørelse)

9. K/S [virksomhed9], [Tyskland]: Skødepris 3.668.000 euro. Omregnet til 27.326.600 kr. I SKATs afgørelse er skødesummen tillagt omkostninger, som er bogført efter den 1. juli 2007 på 245.906 kr. (se side 115/130 i SKATs afgørelse.)

10. K/S [virksomhed10]. Der er ikke fremlagt skøde eller prospekt. Købspris er i årsrapporterne til 29.800.000 kr. Det beløb SKAT har ansat anskaffelsessummen til for ejendommen (se side 125/130 i SKATs afgørelse).

1. K/S [virksomhed1], [Tyskland]

Virksomhedens cvr-nr.:

[...1], stiftet den 29. juli 2005

Virksomhedens aktiv:

Udlejningsejendom i Tyskland. Købesum i henhold til skøde 5.800.000 euro (43.210.000 kr.)

Aktivet er anskaffet i:

2005. Kontrakt forhandlet og notarberigtiget 4. oktober 2005 til overagelse den 31. december 2005.

K/S-projektet er udbudt i:

2006

Klageren er indtrådt som investor

den:

31. december 2005 i henhold til en tegningsaftale af 20. oktober 2005

Udbyder/administrator:

[virksomhed14] A/S

(Administrator i 2013: [virksomhed21] A/S)

Stamkapitalens størrelse:

18. mio. kr. ifølge prospekt

Virksomhedens antal andele i alt:

100 andele

Klagerens andel af virksomheden er:

10 andele

Ifølge investorfortegnelse solgte klageren den 2. april 2009 sine 10 andele til [virksomhed20] A/S. Andelene er ifølge klagerens skattebilag for 2009 solgt med virkning 2. januar 2009.

Overdragelsessummen udgjorde ifølge samlebilag til selvangivelse for 2009 1.684.583 kr. ekskl. vederlag for klagerens anparter i komplementaranpartsselskabet 1.684.583 kr.

Ejendommens bogførte værdi udgjorde ifølge klagerens personlige skattebilag for 2008 pr. 31. december 2008 45.203.776 kr. Den samme værdi fremgår af overdragelsesaftalen mellem klageren og [virksomhed20] A/S.

[virksomhed11] A/S var ifølge prospektet eneejer af andelene i K/S´et indtil salg til investorerne. Prospektet er forsynet med en udbydererklæring, der er dateret den 1. februar 2006.

Af prospektet fremgår bl.a. følgende:

"Kommanditselskabet K/S [virksomhed1], [Tyskland], har indgået aftale om overtagelse af ejendommen beliggende [adresse1], [Tyskland], pr. 1. december 2005, for en kontant købesum på EUR 5,8 mio. (kr. 43.210.000), svarende til et bruttostartafkast på 8,0 %. Investor indtræder ved tegning af en 10 % andel pr. 31. december 2005 i selskabets drift..."

Om afskrivningsgrundlaget er følgende oplyst:

"Afskrivningsgrundlaget opgøres som den kontante anskaffelsessum med tillæg af udgifter ved købet af ejendommen, se nedenstående beregning for ejendommen. Alle omkostninger er afholdt af sælger i forbindelse med stiftelsen af kommanditselskabet og købet af ejendommen. Investor overtager således anparter i et eksisterende kommanditselskab. Efter praksis opgøres anskaffelsessummen for ejendommen som den kontante betaling for anparter med tillæg af de passiver som eksisterer på investors anskaffelsestidspunkt og med fradrag af øvrige aktiver, som vedrører ejendommen (kontant indestående, tilgodehavender osv.). Der foreligger ingen praksis for, om der i denne situation skal "fikseres" andre udgifter, og vi finder derfor ikke dette skal ske."

Afskrivningsgrundlaget for K/S [virksomhed1], [Tyskland]:

Ejendommens kontante købesum

43.210.000 kr.

Driftsunderskud 1. december 2005 - 30. december 2005

132.000 kr.

Samlede købsomkostninger

6.177.909 kr.

Ikke afskrivningsberettigede omkostninger

-786.742 kr.

Ejendommens grundareal, 15 %

-7.427.988 kr.

Samlet afskrivningsgrundlag

41.305.189 kr.

Af prospektet fremgår endvidere bl.a. følgende kapitalstruktur, idet beløbene er angivet i t.kr.

Kapitalanvendelse

Finansiering

Køb af ejendom

43.210 t.kr.

Prioritetslån (1.)

32.408 t.kr.

Driftsunderskud 1. december 2005 - 31. december 2005

132 t.kr.

Kassekredit

12.962 t.kr.

Grunderwerbsteuer, notaromkostninger og mægler

2.701 t. kr.

Lån fra komplementar

125 t.kr.

Samlet købspris for udbyder anvendt ved salg til kommanditister

46.043 t.kr.

.

Projektomkostninger

693 t.kr.

Udbyderhonorar 1 %

432 t.kr.

Videresalgsavance fra udbyder til kommanditister 5 %

2.352 t.kr.

Indskudskapital

4.025 t.kr.

Kapitalanvendelse, i alt

49.520 t.kr.

Finansiering, i alt

49.520 t.kr.

I prospektet på siderne 22 og 23 fremgår bl.a. følgende:

"De samlede projektomkostninger beløber sig til 1,51 % af "Samlet købspris på ejendom" kr. 693.379, jf. side 21. beløbet dækker købers andel af låneomkostninger, prospekt, projektomkostninger, markedsføringsomkostninger, vurderingsrapporter, revisorerklæring og advokaterklæring. Hertil kommer udbyderhonorar på 1 % af "Køb af ejendom", kr. 432.100, til dækning af lønomkostninger og andre faste omkostninger i [virksomhed14] A/S, jf. side 21. Desuden tillægges en avance til [virksomhed11] A/S (5 %), svarende til kr. 2.351.805, jf. side 20.

[virksomhed14] A/S drager omsorg for finansiering og udlæg for alle projektomkostninger m.v. ved erhvervelse af ejendommen. Projekt- og etableringsomkostninger, udbyderhonorar og avance afskrives efterfølgende over 5 år.

Mæglerhonorar, Grundwerbsteuer og notaromkostninger

Ud over de ovennævnte omkostninger er der en række uundgåelige handelsomkostninger i forbindelse med købet af ejendommen i [Tyskland]. Der er ved købet af [adresse1], [Tyskland], betalt kr. 2.700.625, jf. side 21, til Grundwerbsteuer 3,5 % (tysk ejendomserhvervelsesskat), notaromkostninger og mæglerhonorar til tysk ejendomsmægler. Der betales traditionelt mæglerhonorar ved køb af erhvervsejendomme i Tyskland af køber."

Der er foretaget en fordeling af resultat i kommanditselskabet for 2005 pr. 31. december 2005. Ejendommens anskaffelsessum er i klagerens personlige skattebilag for 2005 opgjort til 46.727.281 kr., heraf udgør købsomkostninger 3.517.281 kr. Ejendommens anskaffelsessum ekskl. købsomkostninger er opgjort til 43.210.000 kr.

Afskrivningsgrundlaget for bygningen er i klagerens skattebilag for 2005 opgjort således:

Anskaffelsessum

46.727.281 kr.

Finansieringsomkostninger og kurstab

-697.217 kr.

46.030.064 kr.

Grundværdi, 15 %

-7.009.092 kr.

Afskrivningsgrundlag

39.020.972 kr.

Klageren har opgjort sit afskrivningsgrundlag for sine 10 andele i 2005 således:

K/S i alt

10 andele

Afskrivningsgrundlag

39.020.972 kr.

3.902.097 kr.

Yderligere anskaffelsessum

0 kr.

0 kr.

Afskrivningsrundlag

39.020.972 kr.

3.902.097 kr.

De budgetterede købsomkostninger m.v. udgjorde ifølge salgsprospektet:

Grunderwerbsteuer, notaromkostninger, mæglerhonorar

2.700.625 kr.

Projektomkostninger

-693.379 kr.

Udbyderhonorar

432.100 kr.

3.826.104 kr.

Faktiske købsomkostninger udgjorde ifølge årsrapporten for 2005

3.517.281 kr.

[virksomhed11] A/S´s budgetterede avance ifølge prospektet

2.351.805 kr.

Klageren selvangav i 2009 i henhold til det fælles skattebilag, som er udarbejdet af kommanditselskabets administrator.

Foretagne afskrivninger pr. 1. januar 2009 udgjorde for en 10 % ejerandel 741.399 kr.

De genvundne afskrivninger efter afskrivningsloven ved afståelse af klagerens 10 ejerandele er opgjort således:

Kontant salgssum for 10 andele

4.502.378 kr.

Handelsomkostninger i forbindelse med salget

0 kr.

Kontant salgssum

4.520.378 kr.

Heraf grundværdi

-678.057 kr.

Salgssum for bygninger, i alt

3.842.321 kr.

Afskrivningsgrundlag

3.902.097 kr.

Afskrivninger i ejertiden

-741.399 kr.

-3.160.698 kr.

Genvundne afskrivninger

681.623 kr.

Til beskatning 90 %

613.461 kr.

Ejendomsavancen for en 10 % ejerandel er opgjort således:

Kontant salgssum

4.520.378 kr.

Sagsomkostninger

0 kr.

4.520.378 kr.

Ikke genvundne afskrivninger (741.399 kr. - 681.623 kr.)

59.776 kr.

Kontant anskaffelsessum ejendom

-4.603.006 kr.

Yderligere Anskaffelsessum

0 kr.

10.000 kr.´s nedslag, 4 år, 10 % heraf

-4.000 kr.

-4.547.230 kr.

Ejendomsavance ved salg

-26.852 kr.

Efter modtagelse af Skatteankestyrelsens sagsfremstilling har klagerens repræsentant fremsendt fakturaer for et samlet beløb på i alt 2.614.733 kr. Fakturaerne er sendt til K/S [virksomhed1], [Tyskland] c/o [virksomhed11] A/S, [adresse2].

Faktura-

dato

Internt

bilagsnr.

Udsteder

Fakturatekst

Fakturabeløb

euro

Fakturabeløb

kr.

04.11.05

11

Finanzamt [by1]

Grunderwerbsteuer

203.000,00 euro

1.514.583 kr.

02.11.05

6

[virksomhed22]

Für die Vermittlung der Liegenschaft [adresse1] (2 % af købspris)

116.000,00 euro

864.397 kr.

17.10.05

4

[virksomhed23]

"Notarkostenberechnung"

26.503,05 euro

197.819 kr.

28.10.05

3

Landesjustizkasse [by2]

Gerichtskosten

4.052,50 euro

30.248 kr.

17.10.05

2

[virksomhed23]

"Notarkostenberechnung"

1.030,45 euro

7.687 kr.

2.614.734 kr.

Klagerens repræsentant har oplyst, at udgifterne i første omgang er betalt af [virksomhed14] A/S, som har viderefaktureret udgifterne til kommanditselskabet, da prospektet på tidspunktet for udstedelsen af fakturaerne ikke er udbudt til investorerne.

2. K/S [virksomhed2]

Virksomhedens cvr-nr.:

[...2], stiftet den 10. februar 2006

Virksomhedens aktiv:

Udlejningsejendom i Tyskland

Aktivet er anskaffet i:

Kontrakt forhandlet og notarberigtiget 7. september 2006, købesum 5.455.000 euro (40.639.750 kr.)

K/S-projektet er udbudt i:

2006. Prospekterklæring 15. september 2006

Klageren indtrådte som investor den:

31. december 2006

Virksomhedens formål

Udlejning af ejendom

Udbyder/administrator:

[virksomhed14] A/S

(Administrator i 2013: [virksomhed21] A/S)

Stamkapitalens størrelse:

17 mio. kr. ifølge prospekt

Virksomhedens antal andele i alt:

100 andele

Klagerens ejerandele:

11 andele

Af investorfortegnelsen for 2009 fremgår, at klageren den 30. marts 2009 med virkning fra den 2. januar 2009 solgte sine 11 andele til [virksomhed20] A/S for 1.591.495 kr. (ekskl. vederlag for klagerens anparter i komplementaranpartsselskabet.)

Af skattebilaget for 2008 fremgår, at ejendommen pr. 31. december 2008 var bogført til en værdi på 43.263.965 kr. Den samme fremgår af overdragelsesaftalen mellem klageren og [virksomhed20] A/S.

[virksomhed11] A/S var ifølge salgsprospektet eneejer af andelene i K/S´et indtil salg til investorerne.

Ifølge tegningsaftalen indtrådte klageren som investor i kommanditselskabet med virkning fra 31. december 2006. Der er foretaget en fordeling af kommanditselskabets resultat for 2006 med virkning fra 31. december 2006.

I prospektet er om afskrivningsgrundlaget oplyst følgende:

"Afskrivningsgrundlaget opgøres som den kontante anskaffelsessum med tillæg af udgifter ved købet af ejendommen. Se nedenstående beregning for ejendommen. Alle omkostninger er afholdt af sælger i forbindelse med stiftelsen af kommanditselskabet. Investor overtager således anparter i et eksisterende kommanditselskab..."

Afskrivningsgrundlaget er i prospektet opgjort således:

Ejendommens kontante købesum inkl. avance

42.852.413 kr.

Samlede købsomkostninger

3.613.512 kr.

Ikke afskrivningsberettigede omkostninger

-678.358 kr.

Ikke afskrivningsberettiget andel af ejendommen

-5.829.587 kr.

Ejendommens grundareal 15 %

-6.969.888 kr.

Samlet afskrivningsgrundlag

32.988.092 kr.

Af prospektet fremgår bl.a. følgende kapitalstruktur:

Kapitalanvendelse

Finansiering

Køb af ejendom inkl. avance på 2.213 t.kr.

42.852 t.kr.

Prioritetslån (1.)

32.408 t.kr.

Advokat, revisor, teknisk rapport m.v.

395 t.kr.

Grunderwerbsteuer, notaromkostninger og mægler

2.520 t.kr.

Lån fra komplementar

125 t.kr.

Samlet købspris for udbyder anvendt ved salg til kommanditister

45.788 t.kr.

Kassekredit

12.236 t.kr.

Projektomkostninger

272 t.kr.

Udbyderhonorar 1 %

406 t. kr.

Indskudskapital

3.625 t.kr.

Kapitalanvendelse, i alt

46.466 t.kr.

Finansiering, i alt

46.466 t.kr.

Købsomkostningerne er i et bilag til prospektet specificerede. Grunderwerbsteuer, notaromkostninger, mæglerhonorar, advokat/revisor, projektomkostninger og udbyderhonorar er opgjort til hhv. 1.422.391 kr., 304.798 kr., 812.795 kr., 395.170 kr., 271.961 kr. og 406.398 kr., i alt 3.613.513 kr.

Ejendommens anskaffelsessum udgjorde ifølge klagerens personlige skattebilag for 2006 43.915.926 kr., heri er indeholdt købsomkostninger på 3.276.176 kr. Ejendommens anskaffelsessum ekskl. købsomkostninger udgjorde 40.639.750 kr. (5.455.000 euro).

Klageren har i selvangivelsesbilaget for 2006 opgjort afskrivningsgrundlag for bygningen (100 andele) således:

Anskaffelsessum

43.915.926 kr.

Finansieringsomkostninger og kurstab

-626.880 kr.

43.289.046 kr.

Grundværdi, 15 %

-6.587.389 kr.

Afskrivningsgrundlag

36.701.657 kr.

Klageren har opgjort sit afskrivningsgrundlag i forbindelse med købet af sine 11 andele således:

K/S i alt

11 andele

Afskrivningsgrundlag

36.701.657 kr.

4.037.182 kr.

Yderligere anskaffelsessum ved køb

0 kr.

179.917 kr.

Afskrivningsgrundlag

36.701.657 kr.

4.217.099 kr.

Ifølge salgsprospektet udgjorde de budgetterede købsomkostninger 3.613.176 kr., som er specificeret således:

Grunderwerbsteuer

1.422.391 kr.

Notaromkostninger

304.798 kr.

Mægleromkostninger

812.795 kr.

Advokat-, revisorudgifter samt tekniske og vurderingsrapporter

395.170 kr.

Projektomkostninger

271.961 kr.

Udbyderhonorar

406.398 kr.

I alt budgetterede købsomkostninger

3.613.513 kr.

Faktiske købsomkostninger udgjorde

3.276.176 kr.

Ifølge salgsprospektet udgjorde [virksomhed11] A/S´s budgetterede avance 2.212.663 kr.

I selvangivelsesbilaget for 2009 har klageren opgjort genvundne afskrivninger og ejendomsavance ved salg af sine 11 andele til hhv. 418.475 kr. og -14.057 kr., idet foretagne afskrivninger i ejerperioden udgør 590.394 kr. Beløbene er fremkommet således:

Genvunde afskrivninger:

11 andele

Kontant salgssum

4.759.036 kr.

Salgsomkostninger

0 kr.

Kontant salgssum

4.759.036 kr.

Heraf grundværdi

-713.855 kr.

Bygninger

4.015.181 kr.

Afskrivningsgrundlag

4.217.099 kr.

Foretagne afskrivninger i ejertiden

-590.394 kr.

3.626.705 kr.

Genvundne afskrivninger

418.475 kr.

Til beskatning 90 %

376.628 kr.

Ejendomsavance:

Kontant salgssum

4.759.036 kr.

Ikke genvundne afskrivninger

171.919 kr.

Kontant anskaffelsessum ejendom

-4.761.795 kr.

Yderligere anskaffelsessum

-179.917 kr.

10.000 kr.´s nedslag (2006 - 2008)

-3.300 kr.

-4.773.094 kr.

Ejendomsavance ved salg

-14.057 kr.

Klagerens repræsentant har efter modtagelsen af Skatteankestyrelsens sagsfremstilling fremsendt en opgørelse over udgifter på i alt 2.532.343 kr. Beløbet er specificeret således:

Faktura-

dato

Internt

bilagsnr.

Udsteder

Fakturatekst

Fakturabeløb

euro

Fakturabeløb

kr.

28.09.06

30

Finanzamt [by3]

Bescheid über Grunderwerbsteuer

190.925 euro

1.423.327 kr.

15.11.06

29

Stadt [by4]

"omkostninger domstol"

30 euro

224 kr.

14.09.06

7

[virksomhed23]

Notarkostenberechnung

938,50 euro

7.006 kr.

28.09.06

6

Gerichtskasse [by5]

Gerichtskostengesetz

3.948,50 euro

29.478 kr.

22.09.06

2

.rka, [...]

"udlæg", Parkgebüren, Bahnfart, Taxikosten

101,73 euro

760 kr.

15.09.06

4

[virksomhed23]

Notarkostenberechnung

342,10 euro

2.555 kr.

22.09.06

3

.rka, [...]

Honorar nach Zeitaufwand gemäss Anlage

5.788,75 euro

43.226 kr.

14.09.06

1

[virksomhed23]

Notarkostenberechnung

25.758,30 euro

192.342 kr.

27.11.06

37

Gerichtskasse [by5]

"afgifter"

7.776,75 euro

57.976 kr.

21.11.06

36

[virksomhed24]

Für unsere im September erbrachte Vermittung des o.g. Geschäftshauses stellen wir Ihnen folgende provision in Rechnung

108.000 euro

805.151 kr.

2.532.343 kr.

Samtlige fakturaer, bortset fra bogføringsbilag nr. 36, er stilet til K/S [virksomhed25] c/o [virksomhed11], [adresse2], [by6]. Bogføringsbilag 36 på 108.000 euro (805.151 kr.) er stilet K/S [virksomhed2], [adresse3], [by7].

Det er ubestridt, at samtlige fakturaer er betalt af [virksomhed14] A/S, som har viderefaktureret de afholdte udgifter til kommanditselskabet.

3. K/S [virksomhed3]

Virksomhedens cvr-nr.:

[...3], stiftet den 10. februar 2006

Virksomhedens aktiv:

Udlejningsejendom i Tyskland. Skødepris 3.157.000 euro (23.519.650 kr.)

Aktivet er anskaffet i:

2006. Kontrakt forhandlet og notarberigtiget 6. november 2006.

K/S-projektet er udbudt i:

2006

Klageren indtrådt som investor den:

30. december 2006

Virksomhedens formål:

Udlejning af ejendom

Udbyder administrator:

[virksomhed14] A/S

(Administrator i 2013: [virksomhed21] A/S)

Stamkapitalens størrelse:

11 mio. kr. ifølge prospekt

Virksomhedens antal andele i alt:

100 andele

Klagerens ejerandel

11 andele

Ifølge investorfortegnelsen for 2009 solgte klageren den 26. maj 2009 med virkning fra 2. januar 2009 sine 11 andele til [virksomhed20] A/S for 814.369 kr. ekskl. vederlag for anparter i komplementaranpartsselskabet.

Ifølge klagerens personlige skattebilag for 2008 var ejendommen pr. 31. december 2008 bogført til 24.975.652 kr. Det samme beløb fremgår af overdragelsesaftalen.

Klageren indtrådte ifølge tegningsaftalen i kommanditselskabet med virkning pr. 30. december 2006. Der er foretaget en fordeling af resultat i kommanditselskabet med virkning fra 30. december 2006. [virksomhed11] A/S var ifølge prospektet eneejer af andelene i K/S´et indtil salg til investorerne.

Af årsrapporten for 2008 fremgår en anskaffelsessum på ejendommen på 23.519.650 kr. og købsomkostninger på 1.817.634 kr., i alt 25.337.284 kr. Afskrivningsgrundlaget er opgjort på grundlag af en anskaffelsessum inkl. købsomkostninger på 25.475.234 kr. Differencen på 137.950 kr. er ikke nærmere specificeret.

Klageren har opgjort sit afskrivningsgrundlag for 11 andele således:

100 andele

11 andele

Anskaffelsessum

25.475.234 kr.

Finansieringsomkostninger og kurstab

-423.759 kr.

25.051.475 kr.

Grundværdi, 15 %

-3.821.285 kr.

Afskrivningsgrundlag

21.230.190 kr.

2.335.321 kr.

Yderligere anskaffelsessum ved køb

134.289 kr.

Afskrivningsgrundlag

2.469.610 kr.

Ifølge salgsprospektet udgjorde de budgetterede købsomkostninger 2.154.601 kr., som er specificeret således:

Grunderwerbsteuer

823.188 kr.

Notaromkostninger

176.397 kr.

Mægleromkostninger

355.291 kr.

Advokat-, revisorudgifter samt tekniske og vurderingsrapporter

345.017 kr.

Projektomkostninger

219.511 kr.

Udbyderhonorar

235.197 kr.

I alt budgetterede købsomkostninger

2.154.601 kr.

Faktiske købsomkostninger udgjorde ifølge årsrapporten for 2008

1.817.634 kr.

[virksomhed11] A/S´s budgetterede avance ifølge prospektet udgjorde 1.412.133 kr.1

Klageren foretagne afskrivninger pr. 1. januar 2009 udgjorde 345.744 kr.

Klageren har selvangivet genvundne afskrivninger og ejendomsavance på hhv. 211.358 kr. og -11.543 kr. Beløbene er fremkommet således:

Genvundne afskrivninger:

Kontant salgssum

2.747.322 kr.

Salgsomkostninger

0 kr.

Kontant salgssum

2.747.322 kr.

Heraf grundværdi

-412.098 kr.

Salgssum bygninger

2.335.224 kr.

Afskrivningsgrundlag

2.469.610 kr.

Foretagne afskrivninger i ejertiden

-345.744 kr.

2.123.866 kr.

Genvundne afskrivninger

211.358 kr.

90 % heraf til beskatning

190.222 kr.

Ejendomsavance:

Kontant salgssum

2.747.322 kr.

Salgsomkostninger

0 kr.

Kontant salgssum

2.747.322 kr.

Ikke genvundne afskrivninger

134.386 kr.

-412.098 kr.

Kontant anskaffelsessum ejendom

-2.755.662 kr.

2.335.224 kr.

Yderligere anskaffelsessum

-134.289 kr.

10.000 kr.´s nedslag (2006 - 2008)

-3.300 kr.

-2.758.865 kr.

Ejendomsavance

-11.543 kr.

Klagerens repræsentant har efter modtagelse af Skatteankestyrelsens sagsfremstilling fremsendt en opgørelse af udgifter på i alt 1.344.638 kr., som specificeret således:

Faktura-

dato

Internt

bilagsnr.

Udsteder

Fakturatekst

Fakturabeløb

euro

Fakturabeløb

kr.

19.12.06

12

[virksomhed26]

"..für die vermittlung des [virksomhed27] berechnen wir Ihnen wie folgt Courtage (pauschal.."

50.000 euro

372.680 kr.

30.11.06

7

.rka [...]

Honorarrechnung

3.547,50 euro

26.445 kr.

06.11.06

4

[virksomhed23]

Notarkostenberechnung

649,00 euro

4.845 kr.

06.11.06

3

[virksomhed23]

Notarkostenberechnung

15.683,60 euro

117.072 kr.

18.12.06

17

Finanzamt [by8]

Grunderwerbsteuerbescheid

110.495 euro

823.597 kr.

1.344.638 kr.

Samtlige fakturaer, bortset fra bogføringsbilag nr. 7, er stilet til K/S [virksomhed3] c/o [virksomhed11], [adresse2], [by6]. Bogføringsbilag 7 på er stilet K/S [virksomhed3], Att. Herrn [person1], [adresse3], [by7].

Det er ubestridt, at samtlige fakturaer er betalt af [virksomhed14] A/S, som har viderefaktureret de afholdte udgifter til kommanditselskabet.

4. K/S [virksomhed4]

Virksomhedens cvr-nr.:

[...4], stiftet den 10. februar 2006

Virksomhedens aktiv:

Udlejningsejendom i Tyskland

Aktivet er anskaffet i:

2006. Kontrakt forhandlet og notarberigtiget 30. oktober 2006.

K/S-projektet er udbudt i:

2006

Klageren indtrådte som investor den:

31. december 2006

Virksomhedens formål:

Udlejning af ejendom

Udbyder administrator

[virksomhed14] A/S (Administrator i 2013 er [virksomhed21] A/S)

Stamkapitalens størrelse:

20 mio. kr. ifølge prospekt

18 mio. kr. ifølge årsrapport

Virksomhedens antal andele i alt:

100 andele

Din andel af virksomheden er:

11 andele

Ifølge investorfortegnelsen for 2009 solgte klageren den 26. maj 2009 med virkning fra 2. januar 2009 sine 11 andele til [virksomhed20] A/S for 2.008.718 kr. ekskl. vederlag for klagerens andel i komplementaranpartsselskabet.

Af klagerens personlige skattebilag for 2008 fremgår, at ejendommen den 31. december 2008 har en værdi på 52.214.764 kr. Det samme beløb fremgår af overdragelsesaftalen mellem klageren og [virksomhed20] A/S.

Klageren indtrådte ifølge tegningsaftalen i kommanditselskabet med virkning fra 31. december 2006.

Klageren har i sit skattebilag for 2006 opgjort en anskaffelsessum på ejendommen på 47.262.896 kr., heri er indeholdt købsomkostninger på 2.637.396 kr. Ekskl. købsomkostninger udgør anskaffelsessummen 44.625.500 kr., heri er indeholdt en videresalgsavance på 2.635.980 kr.

Af prospektets side 19 under overskriften "Projektomkostninger, udbyderhonorar og avance# fremgår f.eks. følgende:

"De samlede projektomkostninger beløber sig til 0,57 % af "Samlet købspris ejendommen", kr. 285.589, jf. side 18. Beløbet dækker købers andel af prospekt, projektomkostninger og markedsføringsomkostninger, hertil kommer udbyderhonorar på 1 % af "Køb af ejendommen" (uden avance) kr. 446.255, jf. side 18, til dækning af lønudgifter og faste omkostninger i [virksomhed14] A/S.

Desuden tillægges avance til [virksomhed11] A/S (5,5 %) kr. 2.635.980 kr., jf. side 18.

[virksomhed14] A/S drager omsorg for finansiering og udlæg for alle projektomkostninger m.v. ved erhvervelse af ejendommen. Projekt- og etableringsomkostninger, udbyderhonorar og avance afskrives efterfølgende regnskabsmæssigt over 10 år."

På side 19 i prospektet under overskriften "Mæglerhonorar, Grunderwerbsteuer og notaromkostninger m.v." fremgår følgende:

"Ud over ovennævnte omkostninger er der en række uundgåelige handelsomkostninger i forbindelse med købet af ejendomsprojektet i [...]. Der er ved købet af [...], [...], betalt kr. 1.896.584 kr., jf. side 18, til Grundwerbsteuer 3,5 % (tysk ejendomserhvervelsesskat) og notaromkostninger. Mæglerhonorar er i denne sag kr. 0. Hertil kommer yderligere omkostninger ved købet til teknisk rapport, vurderingsrapport fra tysk mægler, tysk/dansk advokat og tysk/dansk revisor m.v. i alt kr. 672.988, jf. side 18.

Køber betaler traditionelt mæglerhonorar ved køb af erhvervsejendomme i Tyskland.

[virksomhed14] A/S garanterer at samtlige omkostninger i forbindelse med projektet ikke vil blive større end det anførte i prospektet."

På side 18 i prospektet er medtaget en oversigt over kapitalstrukturen i investeringer, som viser følgende:

Kapitalanvendelse

Finansiering

Køb af ejendom inkl. avance på 2.636 t.kr.

47.261,5 t.kr.

Prioritetslån (1.)

35.700,4 t.kr.

Advokat, revisor, teknisk rapport m.v.

673 t.kr.

Grunderwerbsteuer, notaromkostninger og mægler

1.896,6 t.kr.

Lån fra komplementar

125 t.kr.

Samlet købspris for udbyder anvendt ved salg til kommanditister

49.831,1 t.kr.

Kassekredit

10.612,5 t.kr.

Projektomkostninger

285,6 t.kr.

Udbyderhonorar 1 %

406,3 t. kr.

Indskudskapital

4.125,0 t.kr.

Kapitalanvendelse, i alt

50.562,9 t.kr.

Finansiering, i alt

50.562,9 t.kr.

Afskrivningsgrundlaget for bygningen er i klagerens skattebilag for 2006 er opgjort således:

Anskaffelsessum

47.262.896 kr.

Finansieringsomkostninger og kurstab

-731.896 kr.

46.531.052 kr.

Grundværdi, 15 %

-7.089.434 kr.

Afskrivningsgrundlag

39.441.618 kr.

Klageren har opgjort sit afskrivningsgrundlag i forbindelse med købet i 2006 således:

100 andele

11 andele

Afskrivningsgrundlag

39.441.618 kr.

4.338.578 kr.

Yderligere anskaffelsessum ved køb

0 kr.

252.552 kr.

Afskrivningsgrundlag

39.441.618 kr.

4.591.130 kr.

De budgetterede købsomkostninger udgjorde ifølge salgsprospektet 3.301.416 kr. Beløbet er specificeret således:

Grunderwerbsteuer

1.561.893 kr.

Notaromkostninger

334.691 kr.

Mægleromkostninger

0 kr.

Advokat-, revisorudgifter samt tekniske og vurderingsrapporter

672.988 kr.

Projektomkostninger

285.589 kr.

Udbyderhonorar

446.255 kr.

I alt budgetterede købsomkostninger

3.301.416 kr.

Faktiske købsomkostninger udgjorde

2.637.396 kr.

[virksomhed11] A/S´s budgetterede avance ifølge prospektet udgjorde 2.635.980 kr. Beløbet er ikke indeholdt i de budgetterede købsomkostninger.

Klageren har i ejertiden foretaget afskrivninger på i alt 642.757 kr.

I forbindelse med salget har klageren opgjort genvundne afskrivninger og ejendomsavance på hhv. 642.757 kr. og 396.356 kr. Beløbene er fremkommet således:

Genvundne afskrivninger:

Kontant salgssum

5.743.624 kr.

Salgsomkostninger

0 kr.

5.743.624 kr.

Heraf grundværdi

-861.544 kr.

Salgssum for bygninger

4.882.080 kr.

Afskrivningsgrundlag

4.591.130 kr.

Foretagne afskrivninger i ejerperioden

-642.757 kr.

3.948.373 kr.

Genvundne afskrivninger

933.707 kr.

Max. faktiske afskrivninger

642.757 kr.

90 % heraf

578.481 kr.

Ejendomsavance:

Kontant salgssum

5.743.624 kr.

Ikke genvundne afskrivninger

0 kr.

Kontant anskaffelsessum

-5.118.416 kr.

Yderligere anskaffelsessum

-252.552 kr.

10.000 kr.´s nedslag (2006 - 2008)

-3.300 kr.

-5.374.268 kr.

Ejendomsavance ved salg

369.356 kr.

Efter modtagelse af Skatteankestyrelsens sagsfremstilling har klagerens repræsentant fremsendt bilag for omkostninger på i alt 1.828.172 kr. Beløbet er specificeret og benævnt således:

"Notaromkostninger: [virksomhed23]

17

26.963

746,46

201.267

[virksomhed23]

6

1.155

746,46

8.618

Grundwerbsteuer

19

209.650

745,45

1.562.836

Tysk advokat

3

5.721

746,83

42.728

Tysk advokat

2

1.704

746,93

12.724

Samlede købsomkostninger

1.828.172"

Det er oplyst, at udgifterne er betalt af [virksomhed14] A/S og efterfølgende faktureret til kommanditselskabet.

5. K/S [virksomhed5].

Virksomhedens cvr-nr.:

[...5], stiftet den 10. februar 2006

Virksomhedens aktiv:

Udlejningsejendom i Tyskland. Skødesum på hhv. 2.642.00 euro og 1.720.000 euro, i alt 6.662.000 euro (49.631.900 kr.)

Aktivet er anskaffet i:

2006. Kontrakt forhandlet og notarberigtiget 9. november 2006 ([by9]) og 19. december 2006 ([by10] og [by11])

K/S-projektet er udbudt i:

2006

Klagerens indtrådte som investor den:

31. december 2006

Virksomhedens formål:

Udlejning af ejendom

Udbyder/administrator:

[virksomhed14] A/S

(Administrator i 2013: [virksomhed21] A/S)

Stamkapitalens størrelse:

28 mio. kr. ifølge prospekt

Virksomhedens antal andele i alt:

100 anparter

Klagerens andel af virksomheden er:

10 anparter

Af investorfortegnelsen for 2009 fremgår, at klageren den 16. april 2009 solgte sine 10 andele i kommanditselskabet til [virksomhed20] A/S med virkning fra den 2. januar 2009. Overdragelsessummen ekskl. vederlag for klagerens anparter i komplementaranpartsselskabet er aftalt til 1.577.565 kr.

Af klagerens personlige skattebilag for 2008 fremgår, at ejendommen pr. 31. december 2008 var bogført til en værdi på 54.106.339 kr. Det samme fremgår af overdragelsesaftalen.

Klageren er indtrådt i kommanditselskabet med virkning fra 31. december 2006. Der er foretaget en fordeling af kommanditselskabets resultat med virkning fra indtrædelsestidspunktet. [virksomhed11] A/S var ifølge prospektet eneejer af andelene i K/S´et indtil salg til investorerne.

Anskaffelsessummen for ejendommen er i klagerens skattebilag for 2006 opgjort til 55.219.952 kr. for 100 andele. I beløbet er indeholdt købsomkostninger på 5.588.052 kr. Købsprisen ekskl. købsomkostninger udgjorde 49.631.900 kr. (6.662.000 euro).

Klageren har i sit skattebilag for 2006 opgjort afskrivningsgrundlaget for hhv. 100 andele og 10 andele således:

100 anparter

10 anparter

Anskaffelsessum

55.219.952 kr.

Finansieringsomkostninger og kurstab

-838.600 kr.

54.381.352 kr.

Grundværdi, 15 %

-8.282.993 kr.

Afskrivningsgrundlag

46.098.359 kr.

4.609.836 kr.

Yderligere anskaffelsessum ved køb

238.328 kr.

Afskrivningsgrundlag

4.848.164 kr.

De budgetterede købsomkostninger ifølge salgsprospektet udgjorde 6.026.821 kr. Udgifterne er specificeret således:

Grunderwerbsteuer

1.737.117 kr.

Notaromkostninger

372.240 kr.

Mægleromkostninger

2.341.086 kr.

Advokat-, revisorudgifter samt tekniske og vurderingsrapporter

778.765 kr.

Projektomkostninger

177.214 kr.

Udbyderhonorar

620.399 kr.

I alt budgetterede købsomkostninger

6.026.821 kr.

Faktiske købsomkostninger udgjorde

5.588.052 kr.

[virksomhed11] A/S´s budgetterede avance udgjorde ifølge prospektet 3.061.320 kr.

Klageren selvangav i 2009 i henhold til det fælles skattebilag. Foretagne afskrivninger pr. 1. januar 2009 udgjorde for en 10 % andel 678.743 kr.

Klageren opgjorde i 2009 genvundne afskrivninger efter afskrivningsloven og gevinst/tab efter ejendomsavancebeskatningsloven på hhv. 429.618 kr. og -19.704 kr. Beløbene er fremkommet således:

Genvundne afskrivninger:

Kontant salgssum

5.410.634 kr.

Salgsomkostninger

0 kr.

5.410.634 kr.

Heraf grundværdi

-811.595 kr.

Salgssum for bygninger

4.599.039 kr.

Afskrivningsgrundlag

4.848.164 kr.

Foretagne afskrivninger

-678.743 kr.

-4.169.421 kr.

Opgjorte genvundne afskrivninger

429.618 kr.

Til beskatning 90 %

386.656 kr.

Ejendomsavance:

Kontant salgssum

5.410.634 kr.

Salgsomkostninger

0 kr.

5.410.634 kr.

Ikke genvundne afskrivninger

249.125 kr.

Anskaffelsessum inkl. yderligere anskaffelsessum

på 238.328 kr.

-5.676.463 kr.

10.000 kr.´s nedslag (2006 - 2008)

-3.000 kr.

-5.430.338 kr.

Ejendomsavance

-19.704 kr.

Efter modtagelse af Skatteankestyrelsens sagsfremstilling har klagerens repræsentant fremlagt en opgørelse over samt bilag for omkostninger på i alt 4.079.492 kr. Beløbet er specificeret således:

/

Af f.eks. bilag 22 "Vurdering + Mægler" på hhv. 44.500 euro og 158.000 euro (hhv. 332.130 kr. og 1.178.759 kr.) fremgår, at fakturaen på 44.500 euro er udstedt den 1. december 2006 af [virksomhed28]. Af fakturateksten fremgår bl.a. "... für die o.g. Immobilienvermittung stellen wir Ihnen hiermit vereinbarungsgemäss unsere Provision in Rechnung...". Fakturaen på 158.000 euro er udstedt den 19. december 2006 af [virksomhed29] til [virksomhed12] A/S, [adresse3], [by7]. Af fakturateksten fremgår bl.a. "...Vermittlung Kaufobjekt [by10] mit Fachmarkt Plus und Backshop". Fakturen på 69.000 euro er udstedt af [...] den 9. april 2007. I fakturaen er bl.a. henvist til en aftale af 14. november 2006.

Det er ubestridt, at de omhandlede fakturaer i første omgang er blevet betalt af [virksomhed14] A/S.

6. K/S [virksomhed6].

Virksomhedens cvr-nr.:

[...6], stiftet den 10. september 2006

Virksomhedens aktiv:

Udlejningsejendom i Tyskland. Skødesum på 1.700.000 euro (12.665.000 kr.)

Aktivet er anskaffet i:

2006. Kontrakt forhandlet og notarberigtiget 21. december 2006

K/S-projektet er udbudt i:

2006

Klageren indtrådte som investor den:

31. december 2006

Virksomhedens formål:

Udlejning af ejendom

Udbyder/administrator:

[virksomhed14] A/S

(Administrator i 2013: [virksomhed21] A/S)

Stamkapitalens størrelse:

8,6 mio. kr. ifølge prospekt

Virksomhedens antal andele i alt:

100 andele

Klagerens ejerandel af virksomheden er

10 andele

Ifølge investorfortegnelsen for 2009 solgte klageren den 16. april 2009 med virkning fra 2. januar 2009 sine 10 andele i kommanditselskabet til [virksomhed20] A/S for 400.001 kr. ekskl. vederlag for klagerens anparter i komplementaranpartsselskabet.

Af klagerens personlige skattebilag for 2008 fremgår, at ejendommen pr. 31. december 2008 var værdiansat til 13.536.999 kr. Ejendommens anskaffelsessum udgør ifølge årsrapporten for 2008 12.665.000 kr. ekskl. købsomkostninger på 1.088.723 kr.

Klageren er indtrådt i kommanditselskabet med virkning fra 31. december 2006. Der er foretaget en fordeling af resultatet pr. 31. december 2006. [virksomhed11] A/S var ifølge prospektet eneejer af andelene i K/S´et indtil salg til investorerne.

Klageren har i sit skattebilag for 2006 opgjort afskrivningsgrundlaget for hhv. 100 og 10 andele således:

100 andele

10 andele

Anskaffelsessum

13.753.723 kr.

Finansieringsomkostninger og kurstab

-308.135 kr.

13.445.588 kr.

Grundværdi

0 kr.

Afskrivningsgrundlag

13.445.588 kr.

1.344.559 kr.

Yderligere anskaffelsessum ved køb

61.504 kr.

Afskrivningsgrundlag

1.406.063 kr.

De budgetterede købsomkostninger ifølge salgsprospektet udgjorde 1.244.785 kr., som er specificeret således:

Grunderwerbsteuer

443.275 kr.

Notaromkostninger

94.988 kr.

Mægleromkostninger

149.000 kr.

Advokat-, revisorudgifter samt tekniske og vurderingsrapporter

244.097 kr.

Projektomkostninger

135.112 kr.

Udbyderhonorar

158.313 kr.

I alt budgetterede købsomkostninger

1.224.785 kr.

Faktiske købsomkostninger udgjorde

1.088.723 kr.

[virksomhed11] A/S´s budgetterede avance ifølge salgsprospektet udgjorde 763.938 kr.

Foretagne afskrivninger pr. 1. januar 2009 udgjorde 196.849 kr.

Klageren har i 2009 opgjort genvundne afskrivninger efter afskrivningsloven og gevinst/tab efter ejendomsavancebeskatningsloven på hhv. 144.486 kr. og -3.000 kr. Beløbene er fremkommet således.

Genvundne afskrivninger:

Kontant salgssum

1.533.700 kr.

Salgsomkostninger

0 kr.

1.353.700 kr.

Heraf grundværdi

0 kr.

Salgssum for bygninger

1.353.700 kr.

Afskrivningsgrundlag

1.406.063 kr.

Foretagne afskrivninger

-196.849 kr.

-1.209.214 kr.

Opgjorte genvundne afskrivninger

144.486 kr.

Til beskatning 90 %

130.037 kr.

Ejendomsavance:

Kontant salgssum

1.353.700 kr.

Salgsomkostninger

0 kr.

5.410.634 kr.

Ikke genvundne afskrivninger

52.363 kr.

Anskaffelsessum inkl. yderligere anskaffelsessum

på 61.504 kr.

-1.406.063 kr.

10.000 kr.´s nedslag (2006 - 2008)

-3.000 kr.

-1.356.700 kr.

Ejendomsavance

-3.000 kr.

Efter modtagelse af Skatteankestyrelsens sagsfremstilling har klagerens repræsentant fremlagt en opgørelse over og bilag for omkostninger på i alt 871.957 kr., som er specificeret således:

"Notaromkastninger:

[virksomhed23]

331

528

746,54

3.938

[virksomhed23]

330

5.240

746,54

39.119

[virksomhed23]

329

3.342

746,54

24.949

Grundwerbsteuer

801

82.798

744,13

616.125

Vurdering + Mægler

627

20.000

744,99

148.998

Tysk advokat

88

4.253

746,41

31.741

Afgifter m.v.

24

952

744,73

7.088

Afgifter m.v.

24

3.277

744,73

24.403

Afgifter m.v.

24

2.115

744,73

15.751

Afgifter m.v.

24

1.322

744,27

9.849

Samlede købsomkostninger

871.957

"

7. K/S [virksomhed7]

Virksomhedens cvr-nr.:

[...7] stiftet den 10. november 2006

Virksomhedens aktiv:

Udlejningsejendom i Tyskland. Skødepris 5.250.000 euro (39.112.500 kr.)

Aktivet er anskaffet i:

2006. Kontrakt forhandlet og notarberigtiget 12. december 2006.

K/S-projektet er udbudt i:

2006

Klageren indtrådte som investor den:

31. december 2006

Virksomhedens formål:

Udlejning af ejendom

Udbyder/administrator:

[virksomhed14] A/S

(Administrator i 2013: [virksomhed21] A/S)

Stamkapitalens størrelse:

22,5 mio. kr. ifølge prospekt

Virksomhedens antal andele i alt:

100 andele

Klagerens andel af virksomheden er:

11 andele

Ifølge investorfortegnelsen for 2009 solgte klageren den 26. maj 2009 med virkning fra 2. januar 2009 sine 11 andele i kommanditselskabet til [virksomhed20] A/S for 1.381.804 kr. ekskl. vederlag for klagerens anparter i komplementaranpartsselskabet.

Af klagerens skattebilag for 2008 fremgår, at ejendommen den 31. december 2008 var bogført til en værdi på 41.765.381 kr. Samme værdi fremgår af overdragelsesaftalen mellem klageren og [virksomhed20] A/S.

Klageren indtrådte i kommanditselskabet med virkning fra 31. december 2006. Der blev foretaget en fordeling af resultatet i 2006 pr. 31. december 2006. [virksomhed11] A/S var ifølge prospektet eneejer af andelene i K/S´et indtil salg til investorerne.

Af klageren skattebilag for 2006 fremgår en anskaffelsessum på ejendommen på 42.424.663 kr., heri er indeholdt købsomkostninger på 3.312.163 kr. Anskaffelsessummen ekskl. købsomkostninger udgør 39.112.500 kr. (5.250.000 euro).

Klageren har i sit skattebilag for 2006 opgjort afskrivningsgrundlaget for hhv. 100 og 11 andele således:

100 andele

11 andele

Anskaffelsessum

42.424.663 kr.

Finansieringsomkostninger og kurstab

-687.572 kr.

41.737.091 kr.

Grundværdi

-6.363.699 kr.

Afskrivningsgrundlag

35.373.392 kr.

3.891.073 kr.

Yderligere anskaffelsessum ved køb

211.197 kr.

Afskrivningsgrundlag

4.102.270 kr.

De budgetterede købsomkostninger ifølge prospektet udgjorde 3.754.479 kr., som er specificeret således:

Grunderwerbsteuer

1.368.938 kr.

Notaromkostninger

293.344 kr.

Mægleromkostninger

782.250 kr.

Advokat-, revisorudgifter samt tekniske og vurderingsrapporter

665.479 kr.

Projektomkostninger

155.562 kr.

Udbyderhonorar

488.906 kr.

I alt budgetterede købsomkostninger

3.754.479 kr.

Faktiske købsomkostninger udgjorde

3.312.163 kr.

Klageren har i 2009 opgjort genvundne afskrivninger efter afskrivningsloven og gevinst/tab efter ejendomsavancebeskatningsloven på hhv. 377.112 kr. og -14.132 kr. beløbene er fremkommet således.

Genvundne afskrivninger:

Kontant salgssum

4.594.192 kr.

Salgsomkostninger

0 kr.

4.594.192 kr.

Heraf grundværdi

-689.129 kr.

Salgssum for bygninger

3.905.063 kr.

Afskrivningsgrundlag

4.102.270 kr.

Foretagne afskrivninger

-574.319 kr.

-3.527.951 kr.

Opgjorte genvundne afskrivninger

377.112 kr.

Til beskatning 90 %

339.401 kr.

Ejendomsavance:

Kontant salgssum

4.594.192 kr.

Salgsomkostninger

0 kr.

4.594.192 kr.

Ikke genvundne afskrivninger

197.207 kr.

Anskaffelsessum

-4.591.034 kr.

10.000 kr.´s nedslag (2006 - 2008)

-3.300 kr.

-4.608.324 kr.

Ejendomsavance

-14.132 kr.

Efter modtagelsen af Skatteankestyrelsens sagsfremstilling har klagerens repræsentant fremsendt en opgørelse med bilag for omkostninger på i alt 2.383.765 kr. Udgifterne er specificeret og benævnt således:

Bilagsnr.

EUR

Kurs

DKK

Notaromk. [virksomhed23]

175

19.386

746,42

144.702 kr.

Notaromk. [virksomhed23]

174

884

746,42

6.601 kr.

Notaromk. [virksomhed23] & [...]

173

5.860

746,50

43.741 kr.

Grundwerbsteuer

549

183.750

744,89

1.368.735 kr.

Vurdering + mægler

550

105.000

744,98

782.229 kr.

Tysk advokat

2462

1.183

745,43

8.815 kr.

Afgifter m.v.

336

3.877

746,58

28.941 kr.

Afgifter m.v.

767

7.701

745,01

57.407 kr.

Afgifter m.v.

793

2.808

745,01

20.920 kr.

Afgifter m.v.

2585

9.664

745,24

72.022 kr.

2.383.765 kr.

8. K/S [virksomhed8]

Virksomhedens cvr-nr.:

[...8] stiftet den 10. november 2006

Virksomhedens aktiv:

Udlejningsejendom i Tyskland. Skødesum 5.950.000 euro (44.327.500 kr.)

Aktivet er anskaffet i:

2007. Kontrakt forhandlet og notarberigtiget 20. december 2006

K/S-projektet er udbudt i:

2007

Klageren indtrådte som investor den:

1. juli 2007

Virksomhedens formål:

Udlejning af ejendom

Udbyder/administrator:

[virksomhed14] A/S

(Administrator i 2013: [virksomhed21] A/S)

Stamkapitalens størrelse

25 mio. kr. ifølge prospekt

Virksomhedens antal andele i alt

100 andele

Klagerens andel af virksomheden er:

11 andele

Ifølge investorfortegnelsen for 2009 solgte klageren sine 11 andele til [virksomhed20] A/S med virkning 2. januar 2009 for 1.564.400 kr. ekskl. vederlag for klagerens anparter i komplementaranpartsselskabet.

Klageren er indtrådt som investor i kommanditselskabet med virkning fra 1. juli 2007. Der er foretaget en fordeling af resultat af K/S´et pr. 1. juli 2007. [virksomhed11] A/S var ifølge prospektet eneejer af andelene i K/S´et indtil salg til investorerne.

Af prospektet fremgår bl.a. følgende:

"[virksomhed11] A/S's medejerskab sikrer samtidig, at der ikke i forbindelse med salget af andelene vil blive rejst krav om betaling af tysk tinglysningsafgift (Grunderwerbsteuer) på 3,5 % af købesummen for ejendommen, idet [virksomhed11] A/S beholder en ejerandel på minimum 10 % i K/S' et i den forventede ejerperiode for at undgå en sådan betaling. Et fremtidigt salg af ejendommen eller salg af mere end 94 % af andelene i K/S [virksomhed8], vil dog udløse ny tinglysningsafgift på 3,5 % af købesummen. Denne vil dog typisk blive betalt af den nye køber."

Endvidere fremgår bl.a. følgende:

"Ud over ovennævnte omkostninger er der normalt en række uundgåelige handelsomkostninger, i

forbindelse med købet af ejendomsprojektet i [by12]. Der er ved købet af [adresse4], [by12], betalt kr. 1.883.919 til Grunderwerbsteuer 3,5 % (tysk ejendomserhvervelsesskat) og notaromkostninger, jf. side 18. Mæglerhonorar er i denne sag kr. 0. Hertil kommer yderligere omkostninger ved købet til teknisk rapport, vurderingsrapport fra tysk mægler, tysk/dansk advokat, tysk/dansk revisor og stiftelsesprovisioner ved optagelse af tysk 1. prioritetslån og dansk 2. prioritetslån, i alt kr. 696.031, jf. side 18."

Samt:

"De samlede projektomkostninger beløber sig til 0,58 % af "Samlet købspris ejendommen " kr. 289.142, jf. side 18. Beløbet dækker købers andel af prospekt, projektomkostninger og markedsføringsomkostninger, her tilkommer udbyderhonorar på 1,25 % af "Køb af ejendommene" (uden avance), kr. 554.094, jf. side 18, til dækning af lønudgifter og faste omkostninger i [virksomhed14] A/S.

Desuden tillægges en avance til [virksomhed11] A/S (5,5 %), kr. 2.626.288, jf. side 18.

[virksomhed14] A/S drager omsorg for finansiering og udlæg for alle projektomkostninger m.v. ved erhvervelse af ejendommen. Projekt- og etableringsomkostninger, udbyderhonorar og avance afskrives budgetmæssigt over 10 år."

Om afskrivningsgrundlaget er oplyst følgende:

"Afskrivningsgrundlaget opgøres som den kontante anskaffelsessum med tillæg af udgifter ved købet af ejendommen, se nedenstående beregning for ejendommen. Alle omkostninger er afholdt af sælger i forbindelse med stiftelsen af kommanditselskabet og købet af ejendommen. Investor overtager således anparter i et eksisterende kommanditselskab. Efter praksis opgøres anskaffelsessummen for ejendommen som den kontante betaling for anparter med tillæg af de passiver som eksisterer på investors anskaffelsestidspunkt og med fradrag af øvrige aktiver, som ikke vedrører ejendommen."

Det er i tilknytning hertil oplyst:

"Skattemyndighederne har i den seneste tid rejst sager om skattemæssig afskrivning henholdsvis fradrag for visse købsomkostninger i forbindelse med etablering af kommanditselskaber der investerer i afskrivningsberettigede aktiver herunder fast ejendom. Således har skattemyndighederne fået medhold i Vestre Landsret. om at udbyderhonoraret ikke kan tillægges afskrivningsgrundlaget, og i øvrigt ikke fradrages i ejendomsavance eller anden indkomst.

Som følge af denne afgørelse er der i budgettet for K/S [virksomhed8], [by12], ikke medtaget udbyderhonoraret på 1,25 %, hverken i afskrivningsgrundlaget eller i ejendomsavancen. Skulle skattemyndighederne tabe sagerne ved domstolene. vil resultatet af investeringen derfor blive marginalt bedre end forudsat i budgetterne.

Der pågår i øjeblikket en glidende praksisændring vedrørende opgørelse af afskrivningsgrundlag, hvorfor det ikke kan udelukkes, at der vil kunne ske yderligere reguleringer i afskrivningsgrundlag og i opgørelsen af ejendomsavancen."

Af klagerens skattebilag for 2008 fremgår, at ejendommen er medtaget til en værdi på 47.030.598 kr.

Det samme fremgår af overdragelsesaftalen mellem klageren og [virksomhed30] A/S. Ejendommens anskaffelsessum udgjorde 44.327.500 kr. (5.950.000 euro) og købsomkostningerne udgjorde 2.999.475 kr. Købesummen for ejendommen udgjorde i henhold til skødet 5.950.000 euro.

Den 30. juli 2007 var der i kommanditselskabet bogført købsomkostninger på 2.384.320 kr. Den 31. december 2007 var der bogført købsomkostninger på 2.999.475 kr., svarende til, at der i perioden 1. juli 2007 - 31. december 2007 er bogført yderligere købsomkostninger på 615.155 kr.

Under sagens behandling i SKAT fremlagde klageren en kontospecifikation af konto for købsomkostninger i kommanditselskabet. Af kontospecifikationen fremgår en saldo pr. 30. juni 2007 på 2.384.320,67 kr. Der er i perioden 1. juli - 31. december 2007 foretaget følgende posteringer:

05.07.07

1501

Amtagerichtskasse [by13]

17.965,64 kr.

14.08.07

1685

Etablering 2. prioritet

25.000,00 kr.

05.09.07

1822

[virksomhed24]

26.071,00 kr.

16.10.07

2269

Amtsgerichtskasse [by13]

76.199,29 kr.

31.12.07

3235

Restomkostninger

469.918,00 kr.

615.154,93 kr.

Klageren har i sit skattebilag for 2007 opgjort afskrivningsgrundlaget for hhv. 100 og 11 andele således:

100 andele

11 andele

Anskaffelsessum

47.326.975 kr.

Finansieringsomkostninger og kurstab

-968.484 kr.

46.358.491 kr.

Grundværdi

-7.099.046 kr.

Afskrivningsgrundlag

39.259.445 kr.

4.318.539 kr.

Yderligere anskaffelsessum ved køb

225.800 kr.

Afskrivningsgrundlag

4.544.339 kr.

De budgetterede købsomkostninger ifølge prospektet udgjorde 3.423.186 kr., som er specificeret således:

Grunderwerbsteuer

1.551.463 kr.

Notaromkostninger

332.456 kr.

Mægleromkostninger

0 kr.

Advokat-, revisorudgifter samt tekniske og vurderingsrapporter

696.031 kr.

Projektomkostninger

289.142 kr.

Udbyderhonorar

554.094 kr.

I alt budgetterede købsomkostninger

3.312.163 kr.

Klageren har i 2009 opgjort genvundne afskrivninger efter afskrivningsloven og gevinst/tab efter ejendomsavancebeskatningsloven på hhv. 262.013 kr. og -7.090 kr. Beløbene er fremkommet således.

Genvundne afskrivninger:

Kontant salgssum

5.173.366 kr.

Salgsomkostninger

0 kr.

5.173.366 kr.

Heraf grundværdi

-776.005 kr.

Salgssum for bygninger

4.397.361 kr.

Afskrivningsgrundlag

4.544.339 kr.

Foretagne afskrivninger

-408.991 kr.

-4.135.348 kr.

Opgjorte genvundne afskrivninger

262.013 kr.

Til beskatning 90 %

235.812 kr.

Ejendomsavance:

Kontant salgssum

5.173.366 kr.

Salgsomkostninger

0 kr.

5.173.366 kr.

Ikke genvundne afskrivninger

146.978 kr.

Anskaffelsessum

-5.099.434 kr.

Yderligere anskaffelsessum

-225.800 kr.

10.000 kr.´s nedslag (2007 - 2008)

-2.200 kr.

-5.180.456 kr.

Ejendomsavance

-7.090 kr.

Under sagens behandling i Skatteankestyrelsen har modtaget bilag for købsomkostninger på i alt 1.998.324 kr. Udgifterne er af repræsentanten specificeret og benævnt således:

Bilagsnr.

EUR

Kurs

DKK

Amtsgericht [by13]

2269

10.224,25

745,28

76.199 kr.

Amtsgericht [by13]

1501

2.414,25

744,15

17.966 kr.

Amtsgericht [by13]

1034

11.315,50

745,34

84.339 kr.

[virksomhed23]

328

16.356,00

746,54

122.104 kr.

[virksomhed23]

327

1.186,00

746,54

8.854 kr.

[virksomhed23]

326

10.501,00

746,54

78.394 kr.

Grundwerbsteuer

545

208.250,00

744,82

1.551.088 kr.

Vurdering + mægler

1822

3.500,00

744,89

26.071 kr.

Tysk advokat

170

213,00

746,42

1.586 kr.

Tysk advokat

169

4.250,00

746,42

31.723 kr.

1.988.324 kr.

9. K/S [virksomhed9], [Tyskland]

Virksomhedens cvr-nr.:

[...9] stiftet den 10. september 2006

Virksomhedens aktiv:

Udlejningsejendom i Tyskland. Skødesum 3.668.000 euro (27.326.600 kr.)

Aktivet er anskaffet i:

2007. Kontrakt forhandlet og notarberigtiget 20. december 2006

K/S-projektet er udbudt i:

2007

Klageren indtrådte som investor den:

1. juli 2007

Virksomhedens formål:

Udlejning af ejendom

Udbyder/administrator:

[virksomhed14] A/S (Administrator i 2013: [virksomhed21] A/S)

Stamkapitalens størrelse:

12,5 mio. kr. ifølge prospekt

Virksomhedens antal andele i alt:

100 andele

Klagerens ejerandel af virksomheden er:

11 andele

Ifølge investorfortegnelsen for 2009 solgte klageren den 26. maj 2009 sine 11 andele med virkning fra 2. januar 2009 til [virksomhed20] A/S for 1.557.073 kr. ekskl. vederlag for klagerens anparter i komplementaranpartsselskabet.

Klageren er indtrådt som investor i kommanditselskabet med virkning fra 1. juli 2007. Der er foretaget en fordeling af resultat af K/S´et pr. 1. juli 2007. [virksomhed11] A/S var ifølge prospektet eneejer af andelene i K/S´et indtil salg til investorerne.

Af klagerens skattebilag for 2008 fremgår, at ejendommen er medtaget til en værdi på 29.206.569 kr.

Ejendommens anskaffelsessum udgjorde 27.326.600 kr. og købsomkostningerne udgjorde 1.879.969 kr.

Den 30. juli 2007 var der bogført købsomkostninger på 1.634.063 kr. Den 31. december 2007 var der bogført købsomkostninger på 1.879.969 kr., svarende til, at der i perioden 1. juli - 31. december 2007 er bogført købsomkostninger på 245.906 kr.

Af kontospecifikation af konto for købsomkostninger fremgår, at saldoen på 1.634.403 kr. fra 30. juni 2007 - 31. december 2007 har udviklet sig således:

30.06.07

1.634.062,66 kr.

23.07.07

1500

Amtsgericht [by14]

21.498,82 kr.

04.08.07

1820

[virksomhed31]

28.070,45 kr.

05.10.07

2357

Stiftelsesprovision

12.500,00 kr.

05.10.07

2357

Gebyr Etabl./Forhøjelse

12.500,00 kr.

31.12.07

3235

Rest omkostninger

173.338,00 kr.

1.879.969,48 kr.

Klageren har i sit skattebilag for 2007 opgjort afskrivningsgrundlaget for hhv. 100 og 11 andele således:

100 andele

11 andele

Anskaffelsessum

29.206.569 kr.

Finansieringsomkostninger og kurstab

-537.103 kr.

28.669.466 kr.

Grundværdi

-4.380.985 kr.

Afskrivningsgrundlag

24.288.481 kr.

2.671.733 kr.

Yderligere anskaffelsessum ved køb

141.350 kr.

Afskrivningsgrundlag

2.813.083 kr.

De budgetterede købsomkostninger ifølge prospektet udgjorde 2.158.301 kr., som er specificeret således:

Grunderwerbsteuer

956.431 kr.

Notaromkostninger

204.950 kr.

Mægleromkostninger

0 kr.

Advokat-, revisorudgifter samt tekniske og vurderingsrapporter

495.349 kr.

Projektomkostninger

159.988 kr.

Udbyderhonorar

341.583 kr.

I alt budgetterede købsomkostninger

2.158.301 kr.

Faktiske købsomkostninger

1.879.969 kr.

[virksomhed11] A/S´s budgetterede avance ifølge prospektet udgjorde 1.621.669 kr.

Klageren har i 2009 opgjort genvundne afskrivninger efter afskrivningsloven og gevinst/tab efter ejendomsavancebeskatningsloven på hhv. 519.343 kr. (foretagne afskrivninger 253.177 kr.) og 325.454 kr.

Beløbene er fremkommet således.

Genvundne afskrivninger:

Kontant salgssum

3.622.645 kr.

Salgsomkostninger

0 kr.

3.622.645 kr.

Heraf grundværdi

-543.397 kr.

Salgssum for bygninger

3.079.249 kr.

Afskrivningsgrundlag

2.813.083 kr.

Foretagne afskrivninger

-253.177 kr.

-2.559.906 kr.

Opgjorte genvundne afskrivninger

519.343 kr.

Dog maks. de foretagne afskrivninger

253.177 kr.

Til beskatning 90 %

227.859 kr.

Ejendomsavance:

Kontant salgssum

3.622.645 kr.

Salgsomkostninger

0 kr.

5.173.366 kr.

Ikke genvundne afskrivninger

0 kr.

Anskaffelsessum

-3.153.641 kr.

Yderligere anskaffelsessum

-141.350 kr.

10.000 kr.´s nedslag (2007 - 2008)

-2.200 kr.

-3.297.191 kr.

Ejendomsavance

325.454 kr.

Efter modtagelse af Skatteankestyrelsens sagsfremstilling har klagerens repræsentant fremsendt en opgørelse samt bilag over omkostninger på i alt 1.998.324 kr. Beløbet er specificeret således:

"Amtsgericht [by13]

2269

10224,25

745,28

76.199

Amtsgericht [by13]

1501

2414,25

744,15

17.966

Amtsgericht [by13]

1034

11315,5

745,34

84.339

[virksomhed23]

328

16.356

746,54

122.104

[virksomhed23]

327

1.186

746,54

8.854

[virksomhed23]

326

10.501

746,54

78.394

Grundwerbsteuer

545

208.250

744,82

1.551.088

Vurdering + Mægler

1822

3.500

744,89

26.071

Tysk advokat

170

213

746,42

1.586

Tysk advokat

169

4.250

746,42

31.723

Samlede købsomkostninger

1.998.324

"

10. K/S [virksomhed10]

Virksomhedens cvr-nr.:

[...10] stiftet den 10. september 2006

Virksomhedens aktiv:

Udlejningsejendom i Tyskland.

Aktivet er anskaffet i:

Ifølge årsregnskabet for 2006 er ejendommen anskaffet i 2006

K/S-projektet er udbudt i:

2006

Klageren indtrådte som investor den:

31. december 2006

Virksomhedens formål:

Udlejning af ejendom

Udbyder/administrator:

[virksomhed14] A/S. (Administrator i 2013: [virksomhed21] A/S)

Stamkapitalens størrelse:

15,250 mio. kr. ifølge årsregnskab

Virksomhedens antal andele i alt:

100 andele

Klagerens ejerandel af virksomheden er:

12 andele

Ifølge investorfortegnelsen for 2009 solgte klageren den 26. maj 2009 sine 11 andele med virkning fra 2. januar 2009 til [virksomhed20] A/S for 1.171.165 kr. ekskl. vederlag for klagerens anparter i komplementaranpartsselskabet.

Klageren er indtrådt som investor i kommanditselskabet med virkning fra 1. juli 2007. Der er foretaget en fordeling af resultat af K/S´et pr. 1. juli 2007. [virksomhed11] A/S var ifølge prospektet eneejer af andelene i K/S´et indtil salg til investorerne.

Af klagerens skattebilag for 2008 fremgår, at ejendommen er medtaget til en værdi på 32.739.356 kr.

Ejendommens anskaffelsessum udgjorde 29.800.000 kr. og købsomkostningerne udgjorde 3.187.811 kr.

SKAT har ikke modtaget salgsprospektet eller skødet.

Klageren har i sit skattebilag for 2007 opgjort afskrivningsgrundlaget for hhv. 100 og 12 andele således.

100 andele

12 andele

Anskaffelsessum

32.987.811 kr.

Finansieringsomkostninger og kurstab

-553.705 kr.

32.434.106 kr.

Grundværdi

-4.948.172 kr.

Afskrivningsgrundlag

27.485.934 kr.

Ikke afskrivningsberettiget andel 7,59 %

-2.086.182 kr.

Afskrivningsgrundlag

25.399.752 kr.

3.047.970 kr.

Yderligere anskaffelsessum ved køb

183.540 kr.

Heraf ikke afskrivningsberettiget

-13.931 kr.

3.217.580 kr.

I sit skattebilag for 2006 har klageren opgjort afskrivningsgrundlaget for 100 andele og for 12 andele således:

100 andele

12 andele

Afskrivningsgrundlag

27.485.934 kr.

3.298.312 kr.

Yderligere anskaffelsessum ved køb

0 kr.

183.540 kr.

Afskrivningsgrundlag

27.485.934 kr.

3.481.852 kr.

Klageren har i 2006 - 2008 i sin indkomstopgørelse fratrukket afskrivninger på hhv. 174.093 kr., 160.879 kr. og 128.703 kr., i alt 463.675 kr.

Klageren har i 2009 opgjort genvundne afskrivninger efter afskrivningsloven og gevinst/tab efter ejendomsavancebeskatningsloven på hhv. 332.172 kr. og -19.005 kr.

Beløbene er fremkommet således.

Genvundne afskrivninger:

Kontant salgssum

3.928.880 kr.

Salgsomkostninger

0 kr.

3.928.880 kr.

Heraf grundværdi

-589.332 kr.

Salgssum for bygninger

3.339.548 kr.

Heraf ikke afskrivningsberettigede bygninger

-253.472 kr.

3.086.076 kr.

Afskrivningsgrundlag

3.217.580 kr.

Foretagne afskrivninger

-463.675 kr.

-2.753.905 kr.

Opgjorte genvundne afskrivninger

332.172 kr.

Til beskatning 90 %

298.954 kr.

Ejendomsavance:

Kontant salgssum

3.928.880 kr.

Salgsomkostninger

0 kr.

3.928.880 kr.

Ikke genvundne afskrivninger

131.503 kr.

Anskaffelsessum

-3.892.248 kr.

Yderligere anskaffelsessum

-183.540 kr.

10.000 kr.´s nedslag (2007 - 2008)

-3.600 kr.

-3.947.885 kr.

Ejendomsavance

-19.005 kr.

Efter modtagelse af SKATs sagsfremstilling har klagerens repræsentant fremlagt en opgørelse med bilag over omkostninger på i alt 1.196.606 kr. Beløbet er specificeret således:

Notaromkostninger: Amtsgericht [by13]

1500

2889,25

744,08

21.498

Amtsgericht [by14]

337

2799

746,58

20.897

[virksomhed23]

171

7.043

746,42

52.570

[virksomhed23]

168

11.150

746,42

83.226

[virksomhed23]

167

687

746,42

5.125

Grundwerbsteuer

626

128.380

744,99

956.418

Vurdering + Mægler

1820

3.500

744,87

26.070

Tysk advokat

230

4.035

746,42

30.118

Tysk advokat

229

92

746,42

683

Samlede købsomkostninger

1.196.606

"

SKATs afgørelse

Generelt bemærkes, at ved salg af andele i et kommanditselskab, skal der opgøres fortjeneste eller tab efter skattelovgivningens almindelige regler om opgørelse af fortjeneste (eller tab) på de enkelte aktiver, jf. SKATs Juridiske vejledning, afsnit C.C.3.3.5.

Der skal derfor opgøres genvundne afskrivninger eller tab efter afskrivningsloven og fortjeneste eller tab efter ejendomsavancebeskatningsloven.

Genvundne afskrivninger opgøres som forskellen mellem den kontantomregnede afståelsessum for bygningen og den nedskrevne værdi af bygningen, som opgøres som den kontantomregnede anskaffelsessum for bygningen med fradrag af foretagne afskrivninger. Der medregnes højst de foretagne afskrivninger. 90 % af de genvundne afskrivninger beskattes. Der henvises til afskrivningslovens § 21, stk. 1, 2 og 6, § 45, stk. 1, 2 og 3.

Fortjeneste ved salg af fast ejendom opgøres som forskellen mellem den kontantomregnede afståelsessum og den kontantomregnede anskaffelsessum med tillæg af 10.000 kr.´s tillæg. Der henvises til ejendomsavancebeskatningsloven§ 4, stk. 1, 2, 4, 5 og 6, § 5, stk. 1 og § 6, stk. 1.

Ved opgørelse af afskrivningsgrundlaget ved køb af ejendomme medregnes de handelsomkostninger, der er knyttet til berigtigelsen og gennemførelsen af selve ejendomskøbet, jf. SKATs Juridiske vejledning, C.C.2.4.4.3 og SKM2008.967 HR. Det gælder dog ikke, hvor der købes andele i et kommanditselskab, hvor driften ikke overtages fra stiftelsen af kommanditselskabet, jf. SKM 2012.96 ØLR.

Af SKATs Juridiske vejledning, afsnit C.C.2.4.4.3, fremgår, at en deltager i et ejendomsinvesteringsprojekt ikke kan medregne betaling for projektomkostninger, rådgivningshonorar, udbyderhonorar og lignende i sin andel af afskrivningsgrundlaget for en ejendom, fordi der typisk er tale om betaling for den overordnede strukturering og tilrettelæggelse af projektet med henblik på at give de enkelte deltagere et afkast af deres investering.

I SKM2012.96 ØLR kom Landsretten frem til, at hverken udbyderhonorar eller købsomkostninger kunne tillægges anskaffelsessummen i en situation, hvor investorerne ikke ejede andelene fra stiftelsen af kommanditselskabet. Udgifter til due diligence, mæglerhonorar og øvrige købsomkostninger på 23.387.000 kr. var afholdt af K/S [virksomhed32], inden investorerne købte anparterne i K/S [virksomhed32] for i alt 288.030.600 kr.

Om videresalgsavancen ud over købsomkostningerne anførte Landsretten, at:

"Forskellen mellem investorernes samlede anskaffelsessum for anparterne på 288.030.600 kr. og købesummen for ejendommen på 246.180.000 kr. med tillæg af de ovennævnte omkostninger på 23.387.000 kr. udgør ca. 19 mio. kr. Landsretten finder, at disse ca. 19 mio. kr. må anses for at være et vederlag til [virksomhed33] A/S i selskabets egenskab af projektudvikler og projektudbyder for arbejdet med den overordnede strukturering og tilrettelæggelse af investeringsprojektet. Et sådant vederlag kan ikke medregnes ved opgørelsen af afskrivningsgrundlaget for investorerne, idet det angår etableringen af erhvervsvirksomheden K/S [virksomhed32], jf. statsskattelovens § 6 og Højesterets dom af 25. november 2008 som gengivet i SKM2008.967 HR, og ovennævnte højesteretsdom. Beløbet kan følgelig heller ikke medregnes ved opgørelsen af anskaffelsessummen efter ejendomsavancebeskatningsloven. Det forhold, at [virksomhed33] A/S ikke har udstedt en egentlig faktura til K/S [virksomhed32] for dette vederlag, kan ikke føre til et andet resultat."

Videresalgsavancen blev således anset for at udbyderhonorar.

- K/S [virksomhed1], [Tyskland]

SKAT har lagt til grund, at salgsprisen for ejendommen udgjorde 45.203.776 kr. Beløbet svarer til den bogførte værdi den 31. december 2008. Klagerens andel heraf udgør 10 %, svarende til 4.520.378 kr.

Klageren har overtaget andelene i K/S [virksomhed1], [Tyskland] med skæring den 31. december 2005 og har ikke været deltager i kommanditselskabet fra dets stiftelse. SKAT har derfor ikke godkendt, at anskaffelsessummen for ejendommen kan tillægges købsomkostninger på 3.517.281 kr., og udgifterne kan derfor ikke fratrækkes ved opgørelsen af de genvundne afskrivninger og ejendomsavancen.

Udbyders budgetterede avance, som ifølge prospektet udgjorde 2.351.805 kr. indgår ikke i de budgetterede købsomkostninger på 3.826.104 kr. (faktiske omkostninger 3.517.281 kr.), jf. specifikationen i prospektet.

Købsomkostninger afholdt før klagerens indtræden, og beløb, der anses for udbyderhonorar, kan ikke medregnes til anskaffelsessummen.

Ud fra de foreliggende oplysninger har SKAT opgjort genvundne afskrivninger til 741.399 kr., heraf skal 90 %, svarende til 667.259 kr., medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Beløbet er fremkommet således:

Anskaffelsessum for ejendom inkl. købsomkostninger

46.727.281 kr.

Købsomkostninger m.v.

-3.517.281 kr.

Godkendt anskaffelsessum

43.210.000 kr.

Grundværdi 15 %

-6.481.500 kr.

Anskaffelsessum for bygning

36.728.500 kr.

Klagerens andel heraf 10 %

3.672.850 kr.

Afståelsessum bygning

4.520.378 kr.

Grund 15 % som ved køb

-678.057 kr.

Afståelsessum for bygning

3.842.321 kr.

Ansat anskaffelsessum

3.672.850 kr.

Foretagne afskrivninger

-741.399 kr.

-2.931.451 kr.

Genvundne afskrivninger

910.870 kr.

Max. de foretagne afskrivninger

741.399 kr.

90 % heraf

667.259 kr.

Selvangivne genvundne afskrivninger

613.461 kr.

Indkomsten er forhøjet med

53.798 kr.

Fortjeneste efter ejendomsavancebeskatningsloven er opgjort således:

Afståelsessum

4.520.378 kr.

Ansat anskaffelsessum

3.672.850 kr.

Ikke godkendte købsomkostninger

-351.728 kr.

10.000 kr.´s tillæg

4.000 kr.

-4.325.000 kr.

Ejendomsavance

195.378 kr.

Selvangivet tab, som er modregnet i andre avancer

26.852 kr.

Forhøjelse af indkomst

222.230 kr.

- K/S [virksomhed2]

Anparterne i K/S [virksomhed2] er overtaget med virkning fra 31. december 2006 og ikke fra kommanditselskabets stiftelse. SKAT har derfor ikke godkendt tillæg for købsomkostninger på 3.276.196 kr.

SKAT har endvidere ikke godkendt, at videresalgsavancen på 2.212.663 kr. (2.212 t.kr.) for 100 andele samt yderligere anskaffelsessum ved køb af andel på 179.917 kr. for klagerens 11 andele kan indgå som skattemæssig anskaffelsessum. Den yderligere købspris på 179.917 kr. er anset som at være et yderligere udbyderhonorar, jf. SKM2008.967 HR og SKM2012.96 ØLR.

SKAT har opgjort genvundne afskrivninger og gevinst/tab efter ejendomsavancebeskatningsloven således:

Genvundne afskrivninger

Anskaffelsessum inkl. købsomkostninger

43.915.926 kr.

Købsomkostninger ikke godkendt tillagt

-3.276.176 kr.

Godkendt anskaffelsessum

40.639.750 kr.

Godkendt grundværdi, 15 % af godkendt anskaffelsessum

-6.095.963 kr.

Godkendt anskaffelsessum bygning

34.543.787 kr.

Klagerens andel for 11 andele

3.799.817 kr.

Afståelsessum ifølge skattebilag for 2009

4.759.036 kr.

Grund, som ved køb, 15 %

-713.855 kr.

Afståelsessum for bygning

4.045.181 kr.

Godkendt anskaffelsessum

3.777.817 kr.

Foretagne afskrivninger ifølge skattebilag for 2009

-590.394 kr.

3.209.423 kr.

Genvundne afskrivninger

835.758 kr.

Max. faktiske afskrivninger

590.394 kr.

Til beskatning 90 %

531.355 kr.

Selvangivne genvundne afskrivninger

376.628 kr.

Forhøjelse af indkomst

154.427 kr.

Ejendomsavance

Afståelsessum

4.759.036 kr.

Købesum inkl. købsomkostninger

4.830.752 kr.

Ikke godkendt tillæg for købsomkostninger

-360.379 kr.

10.000 kr.´s tillæg

3.300 kr.

-4.473.673 kr.

Fortjeneste

285.363 kr.

Selvangivet tab, som er modregnet i andre avancer

14.057 kr.

Forhøjelse af indkomst

299.420 kr.

- K/S [virksomhed3]

Anparterne er overtaget med skæring den 31. december 2006 og ikke fra kommanditselskabets stiftelse. SKAT har ikke godkendt, at købsomkostninger på 1.955.584 kr. (1.817.634 kr. + 137.950 kr.). Udbyderes budgetterede avance indgår ikke i købsomkostningerne. SKAT har endvidere ikke godkendt tillæg af yderligere anskaffelsessum på 134.289 kr., som er anset som et yderligere udbyderhonorar.

SKAT har opgjort genvunde afskrivninger og ejendomsavance således:

Genvundne afskrivninger

Anskaffelsessum inkl. købsomkostninger

25.475.234 kr.

Købsomkostninger ikke godkendt tillagt

-1.955.584 kr.

Godkendt anskaffelsessum

23.519.650 kr.

Godkendt grundværdi, 15 % af godkendt anskaffelsessum

-3.527.948 kr.

Godkendt anskaffelsessum bygning

19.991.702 kr.

Klagerens andel for 11 andele

2.199.087 kr.

Afståelsessum ifølge skattebilag for 2009

2.747.322 kr.

Grund, som ved køb, 15 %

-412.098 kr.

Afståelsessum for bygning

2.335.224 kr.

Godkendt anskaffelsessum

2.199.087 kr.

Foretagne afskrivninger ifølge skattebilag for 2009

-345.744 kr.

1.853.343 kr.

Genvundne afskrivninger

481.881 kr.

Max. faktiske afskrivninger

345.744 kr.

Til beskatning 90 %

311.170 kr.

Selvangivne genvundne afskrivninger

190.222 kr.

Forhøjelse af indkomst

120.948 kr.

Ejendomsavance

Afståelsessum

2.747.322 kr.

Købesum inkl. købsomkostninger

2.802.276 kr.

Ikke godkendt tillæg for købsomkostninger

-215.114 kr.

10.000 kr.´s tillæg

3.300 kr.

2.590.462 kr.

Fortjeneste

156.860 kr.

Selvangivet tab, som er modregnet i andre avancer

11.543 kr.

Forhøjelse af indkomst

168.403 kr.

- K/S Asschenfeldt, [...], [...]

SKAT har lagt til grund, at salgsprisen for ejendommen i 2009 udgjorde 52.214.764 kr. Klagerens andel heraf udgør 5.743.624 kr. Klageren indtrådte i kommanditselskabet med virkning fra 31. december 2006. SKAT har ikke godkendt, at købsomkostninger på 2.637.396 kr. kan indgå i anskaffelsessummen, ligesom SKAT ikke har godkendt tillæg af yderligere anskaffelsessum på 252.552 kr., som er anset om et yderligere udbyderhonorar.

SKAT har opgjort genvundne afskrivninger og ejendomsavance ved salget således:

Genvundne afskrivninger:

Anskaffelsessum inkl. købsomkostninger

47.262.896 kr.

Købsomkostninger ikke godkendt tillagt

-2.637.396 kr.

Godkendt anskaffelsessum

44.625.500 kr.

Godkendt grundværdi, 15 % af godkendt anskaffelsessum

-6.693.825 kr.

Godkendt anskaffelsessum bygning

37.931.675 kr.

Klagerens andel for 11 andele

4.172.484 kr.

Afståelsessum ifølge skattebilag for 2009

5.743.624 kr.

Grund, som ved køb, 15 %

-861.544 kr.

Afståelsessum for bygning

4.882.080 kr.

Godkendt anskaffelsessum

4.172.484 kr.

Foretagne afskrivninger ifølge skattebilag for 2009

-642.757 kr.

3.529.727 kr.

Genvundne afskrivninger

1.352.353 kr.

Max. faktiske afskrivninger

642.757 kr.

Til beskatning 90 %

578.481 kr.

Selvangivne genvundne afskrivninger

578.481 kr.

Forhøjelse af indkomst

0 kr.

Ejendomsavance:

Afståelsessum

5.743.624 kr.

Købesum inkl. købsomkostninger

5.198.919 kr.

Ikke godkendt tillæg for købsomkostninger

-290.113 kr.

10.000 kr.´s tillæg

3.300 kr.

-4.912.106 kr.

Fortjeneste

831.518 kr.

Selvangivet tab, som er modregnet i andre avancer

369.356 kr.

Forhøjelse af indkomst

462.162 kr.

- K/S [virksomhed5]

SKAT har lagt til grund, at salgsprisen for ejendommen udgjorde 54.106.339 kr., og at klagerens andel heraf udgør 5.410.634 kr. Klageren er indtrådt i kommanditselskabet med virkning fra 31. december 2006. SKAT har ikke godkendt, at købsomkostninger på 5.888.052 kr. kan indgå i anskaffelsessummen. SKAT har ikke godkendt, at den yderligere anskaffelsessum på 238.328 kr. kan indgå i anskaffelsessummen, idet beløbet er anset som et yderligere udbyderhonorar.

SKAT har opgjort genvundne afskrivninger og ejendomsavance ved salget i 2009 således:

Genvundne afskrivninger:

Anskaffelsessum inkl. købsomkostninger

55.219.952 kr.

Købsomkostninger ikke godkendt tillagt

-5.588.052 kr.

Godkendt anskaffelsessum

49.631.900 kr.

Godkendt grundværdi, 15 % af godkendt anskaffelsessum

-7.444.785 kr.

Godkendt anskaffelsessum bygning

42.187.115 kr.

Klagerens andel for 11 andele

4.218.712 kr.

Afståelsessum ifølge skattebilag for 2009

5.410.634 kr.

Grund, som ved køb, 15 %

-811.595 kr.

Afståelsessum for bygning

4.599.039 kr.

Godkendt anskaffelsessum

4.218.712 kr.

Foretagne afskrivninger ifølge skattebilag for 2009

-678.743 kr.

3.539.969 kr.

Genvundne afskrivninger

1.342.111 kr.

Max. faktiske afskrivninger

678.743 kr.

Til beskatning 90 %

610.869 kr.

Selvangivne genvundne afskrivninger

386.656 kr.

Forhøjelse af indkomst

224.213 kr.

Ejendomsavance:

Afståelsessum

5.410.634 kr.

Købesum inkl. købsomkostninger

5.521.995 kr.

Ikke godkendt tillæg for købsomkostninger

-558.805 kr.

10.000 kr.´s tillæg

3.000 kr.

-4.966.190 kr.

Fortjeneste

444.444 kr.

Selvangivet tab, som er modregnet i andre avancer

19.704 kr.

Forhøjelse af indkomst

464.148 kr.

- K/S [virksomhed6]

SKAT har lagt til grund, at salgsprisen for ejendommen udgjorde 13.536.999 kr., og at klagerens andel heraf udgør 1.353.700 kr. Klageren er indtrådt i kommanditselskabet med virkning fra 31. december 2006. SKAT har ikke godkendt, at købsomkostninger på 1.088.723 kr. kan indgå i anskaffelsessummen. SKAT har ikke godkendt, at den yderligere anskaffelsessum på 61.504 kr. kan indgå i anskaffelsessummen, idet beløbet er anset som et yderligere udbyderhonorar.

SKAT har opgjort genvundne afskrivninger og ejendomsavance ved salget i 2009 således:

Genvundne afskrivninger:

Anskaffelsessum inkl. købsomkostninger

13.753.723 kr.

Købsomkostninger ikke godkendt tillagt

-1.088.723 kr.

Godkendt anskaffelsessum

12.665.000 kr.

Godkendt grundværdi, 15 % af godkendt anskaffelsessum

0 kr.

Godkendt anskaffelsessum bygning

12.665.000 kr.

Klagerens andel for 10 andele

1.266.500 kr.

Afståelsessum ifølge skattebilag for 2009

1.353.700 kr.

Grund, som ved køb, 15 %

0 kr.

Afståelsessum for bygning

1.353.700 kr.

Godkendt anskaffelsessum

1.266.500 kr.

Foretagne afskrivninger ifølge skattebilag for 2009

-196.849 kr.

1.069.651 kr.

Genvundne afskrivninger

284.149. kr.

Max. faktiske afskrivninger

196.849 kr.

Til beskatning 90 %

177.164 kr.

Selvangivne genvundne afskrivninger

130.037 kr.

Forhøjelse af indkomst

47.127 kr.

Ejendomsavance:

Afståelsessum

1.353.700 kr.

Købesum inkl. købsomkostninger

1.375.372 kr.

Ikke godkendt tillæg for købsomkostninger

-108.872 kr.

10.000 kr.´s tillæg

3.000 kr.

1.269.500 kr.

Fortjeneste

84.200 kr.

Selvangivet tab, som er modregnet i andre avancer

3.000 kr.

Forhøjelse af indkomst

87.200 kr.

- K/S [virksomhed7]

SKAT har lagt til grund, at salgsprisen for ejendommen udgjorde 41.765.381 kr., og at klagerens andel heraf udgør 4.594.192 kr. Klageren er indtrådt i kommanditselskabet med virkning fra 31. december 2006. SKAT har ikke godkendt, at købsomkostninger på 3.312.163 kr. kan indgå i anskaffelsessummen. SKAT har ikke godkendt, at den yderligere anskaffelsessum på 211.197 kr. kan indgå i anskaffelsessummen, idet beløbet er anset som et yderligere udbyderhonorar.

SKAT har opgjort genvundne afskrivninger og ejendomsavance ved salget i 2009 således:

Genvundne afskrivninger:

Anskaffelsessum inkl. købsomkostninger

42.424.663 kr.

Købsomkostninger ikke godkendt tillagt

-3.312.163 kr.

Godkendt anskaffelsessum

39.112.500 kr.

Godkendt grundværdi, 15 % af godkendt anskaffelsessum

-5.866.875 kr.

Godkendt anskaffelsessum bygning

33.245.625 kr.

Klagerens andel for 11 andele

3.657.019 kr.

Afståelsessum ifølge skattebilag for 2009

4.594.192 kr.

Grund, som ved køb, 15 %

-689.129 kr.

Afståelsessum for bygning

3.905.063 kr.

Godkendt anskaffelsessum

3.657.019 kr.

Foretagne afskrivninger ifølge skattebilag for 2009

-574.319 kr.

3.082.700 kr.

Genvundne afskrivninger

822.363. kr.

Max. faktiske afskrivninger

574.319 kr.

Til beskatning 90 %

516.887 kr.

Selvangivne genvundne afskrivninger

339.401 kr.

Forhøjelse af indkomst

177.486 kr.

Ejendomsavance:

Afståelsessum

4.594.192 kr.

Købesum inkl. købsomkostninger

4.666.713 kr.

Ikke godkendt tillæg for købsomkostninger

-364.338 kr.

10.000 kr.´s tillæg

3.300 kr.

-4.305.675 kr.

Fortjeneste

288.517 kr.

Selvangivet tab, som er modregnet i andre avancer

14.132 kr.

Forhøjelse af indkomst

302.649 kr.

- K/S [virksomhed8]

SKAT har lagt til grund, at salgsprisen for ejendommen udgjorde 47.030.598 kr., og at klagerens andel heraf udgør 5.173.666 kr. Klageren er indtrådt i kommanditselskabet med virkning fra 1. juli 2007.

SKAT har ikke godkendt, at købsomkostninger på 2.999.475 kr. kan indgå i anskaffelsessummen. SKAT har dog godkendt, at klagerens andel af købsomkostninger på 11 % af 615.155 kr., svarende til 67.667 kr. kan indgå i anskaffelsessummen. SKAT har ikke godkendt, at tillæg for yderligere anskaffelsessum på 225.800 kr. kan indgå i klagerens skattemæssige anskaffelsessum.

SKAT har opgjort genvundne afskrivninger og ejendomsavance ved salget i 2009 således:

Genvundne afskrivninger:

Anskaffelsessum inkl. købsomkostninger

47.326.975 kr.

Købsomkostninger ikke godkendt tillagt (2.999.475 kr. - 615.155 kr.)

-2.384.320 kr.

Godkendt anskaffelsessum

44.942.655 kr.

Godkendt grundværdi, 15 % af godkendt anskaffelsessum

-6.741.398 kr.

Godkendt anskaffelsessum bygning

38.201.257 kr.

Klagerens andel for 11 andele

4.202.138 kr.

Afståelsessum ifølge skattebilag for 2009

5.173.366 kr.

Grund, som ved køb, 15 %

-776.005 kr.

Afståelsessum for bygning

3.905.063 kr.

Godkendt anskaffelsessum

4.202.138 kr.

Foretagne afskrivninger ifølge skattebilag for 2009

-408.991 kr.

3.793.147 kr.

Genvundne afskrivninger

604.214 kr.

Max. faktiske afskrivninger

408.991 kr.

Til beskatning 90 %

368.092 kr.

Selvangivne genvundne afskrivninger

235.812 kr.

Forhøjelse af indkomst

132.280 kr.

Ejendomsavance:

Afståelsessum

5.173.366 kr.

Købesum inkl. købsomkostninger

5.205.967 kr.

Ikke godkendt tillæg for købsomkostninger

-262.275 kr.

10.000 kr.´s tillæg

2.200 kr.

-4.945.892 kr.

Fortjeneste

227.474 kr.

Selvangivet tab, som er modregnet i andre avancer

7.090 kr.

Forhøjelse af indkomst

234.564 kr.

- K/S [virksomhed9], [Tyskland]

SKAT har lagt til grund, at salgsprisen for ejendommen udgjorde 32.933.140 kr., og at klagerens andel heraf udgør 3.622.645 kr. Klagerene er indtrådt i kommanditselskabet med virkning fra 1. juli 2007.

SKAT har ikke godkendt, at købsomkostninger på 1.879.969 kr. kan indgå i anskaffelsessummen. SKAT har dog godkendt, at klagerens andel af købsomkostninger på 11 % af 245.906 kr., svarende til 27.050 kr. kan indgå i anskaffelsessummen.

SKAT har opgjort genvundne afskrivninger og ejendomsavance ved salget i 2009 således:

Genvundne afskrivninger:

Anskaffelsessum inkl. købsomkostninger

29.206.569 kr.

Købsomkostninger ikke godkendt tillagt (1.879.969 kr. - 245.906 kr.)

-1.634.063 kr.

Godkendt anskaffelsessum

27.572.063 kr.

Godkendt grundværdi, 15 % af godkendt anskaffelsessum

-4.135.876 kr.

Godkendt anskaffelsessum bygning

23.436.630 kr.

Klagerens andel for 11 andele

2.578.029 kr.

Afståelsessum ifølge skattebilag for 2009

3.622.645 kr.

Grund, som ved køb, 15 %

-543.397 kr.

Afståelsessum for bygning

3.097.248 kr.

Godkendt anskaffelsessum

2.578.029 kr.

Foretagne afskrivninger ifølge skattebilag for 2009

-253.177 kr.

2.324.852 kr.

Genvundne afskrivninger

754.396 kr.

Max. faktiske afskrivninger

253.177 kr.

Til beskatning 90 %

227.859 kr.

Selvangivne genvundne afskrivninger

227.859 kr.

Forhøjelse af indkomst

0 kr.

Ejendomsavance:

Afståelsessum

3.622.645 kr.

Købesum inkl. købsomkostninger

3.212.723 kr.

Ikke godkendt tillæg for købsomkostninger

-179.747 kr.

10.000 kr.´s tillæg

2.200 kr.

-3.035.176 kr.

Fortjeneste

587.469 kr.

Selvangivet ejendomsavance

325.454 kr.

Forhøjelse af indkomst

262.015 kr.

- K/S [virksomhed10]

SKAT har lagt til grund, at salgsprisen for ejendommen udgjorde 32.739.356 kr., og at klagerens andel heraf udgør 3.928.723 kr. Der er selvangivet en salgssum på 3.928.728 kr. Differencen er anset som uvæsentlig. Klageren er indtrådt i kommanditselskabet med virkning fra 31. december 2006. SKAT har ikke godkendt, at købsomkostninger på 3.187.811 kr. kan indgå i anskaffelsessummen. SKAT har ikke godkendt, at den yderligere anskaffelsessum på 183.540 kr. kan indgå i anskaffelsessummen, idet beløbet er anset som et yderligere udbyderhonorar.

SKAT har opgjort genvundne afskrivninger og ejendomsavance ved salget i 2009 således:

Genvundne afskrivninger:

Anskaffelsessum inkl. købsomkostninger

32.987.811 kr.

Købsomkostninger ikke godkendt tillagt

-3.187.811 kr.

Godkendt anskaffelsessum

29.800.000 kr.

Godkendt grundværdi, 15 % af godkendt anskaffelsessum

-4.470.000 kr.

Godkendt anskaffelsessum bygning

25.330.000 kr.

Ikke afskrivningsberettiget andel 7,59 %

-1.922.547 kr.

Afskrivningsberettiget andel

23.407.453 kr.

Klagerens andel for 12 andele

2.808.894 kr.

Afståelsessum ifølge skattebilag for 2009

3.928.880 kr.

Grund, som ved køb, 15 %

-589.332 kr.

Afståelsessum for bygning

3.339.548 kr.

Ikke afskrivningsberettiget andel

-253.472 kr.

Afståelsessum for afskrivningsberettiget andel

3.086.076 kr.

Godkendt anskaffelsessum

2.808.894 kr.

Foretagne afskrivninger ifølge skattebilag for 2009

-463.675 kr.

2.345.219 kr.

Genvundne afskrivninger

740.857 kr.

Max. faktiske afskrivninger

463.675 kr.

Til beskatning 90 %

417.308 kr.

Selvangivne genvundne afskrivninger

298.954 kr.

Forhøjelse af indkomst

118.354 kr.

Ejendomsavance:

Afståelsessum

3.928.880 kr.

Købesum inkl. købsomkostninger

3.958.537 kr.

Ikke godkendt tillæg for købsomkostninger

-382.537 kr.

10.000 kr.´s tillæg

3.600 kr.

-3.579.600 kr.

Fortjeneste

349.280 kr.

Selvangivet tab, som er modregnet i andre avancer

19.005 kr.

Forhøjelse af indkomst

368.285 kr.

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at SKATs forhøjelse af indkomsten vedrørende:

K/S [virksomhed1], [Tyskland]

K/S [virksomhed2],

K/S [virksomhed3]

K/S [virksomhed4]

K/S [virksomhed5]

K/S [virksomhed6]

K/S [virksomhed7]

K/S [virksomhed8]

K/S [virksomhed9], [Tyskland]

K/S [virksomhed10]

- nedsættes til det selvangivne.

SKAT har ikke godkendt købsomkostninger tillagt anskaffelsessummen, idet de er afholdt, før klageren er indtrådt i kommanditselskaberne, jf. SKM2012.96 ØLR.

En væsentlig del af de omhandlede omkostninger er opført som skyldige købsomkostninger i årsrapporterne, og omkostningerne er således ikke afholdt på tidspunktet for klagerens indtræden.

SKM.2012.84 ØLR er afsagt dagen før afsigelsen af SKM.2012.96 ØLR. Sagen vedrørte opgørelsen af A's skattemæssige anskaffelsessum ved salg af ejendommen i K/S [virksomhed34]. K/S [virksomhed34] var stiftet og andelene delvist solgt til investorer i 1999. Ejendommen var således i drift fra 1999. A anskaffede først sine andele i slutningen af 2000. A betalte samme beløb for andelene i 2000, som investorerne gjorde i 1999. I forbindelse med salget af ejendommen anvendte A den anskaffelsessum for ejendommen, som K/S´et havde opgjort. Anskaffelsessummen indeholdte både udbyderhonorar på ca. 3,2 mio.kr. og yderligere handelsomkostninger på ca. 4,9 mio.kr. A blev efterfølgende forhøjet med hans ejerandel af udbyderhonoraret. Det fremgår intetsteds i hverken Østre Landsrets dom eller byrettens tidligere dom, at der ikke er godkendt sædvanlige handelsomkostninger. Det må derfor antages, at disse omkostninger er godkendt tillagt anskaffelsessummen, da de ellers havde været en del af sagen.

Det bidrager bestemt ikke positivt til retssikkerheden, at SKAT har anfægtet retten til at tillægge helt almindelige købsomkostninger til anskaffelsessummen, uanset om der er sket indtræden med tilbagevirkende kraft i et K/S eller ej.

SKAT ikke har øje for forskellen mellem almindelige driftsomkostninger og egentlige handelsomkostninger i denne situation.

Der er enighed om, at almindelige driftsomkostninger, som f.eks. tidligere fradragsberettigede revisor- og advokatomkostninger ved etablering af erhvervsvirksomhed, skal være afholdt af K/S'et, mens investorerne har været deltagere. Dette gælder imidlertid ikke for sædvanlige handelsomkostninger.

SKM.2008.465 HR støtter ikke, at det er tilfældet. Tilsvarende understøttes klagerens synspunkt, om at egentlige handelsomkostninger kan tillægges af de 2 domme, som er afsagt af Østre Landsret.

SKAT har anført, at SKM.2012.84 ØLR ikke vedrører spørgsmålet om, hvorvidt de almindelige købsomkostninger kan tillægges ejendommens anskaffelsessum for en investor, der er indtrådt i K/S'et i året efter selskabets køb af ejendommen. Dommer er netop et udtryk for, at SKAT ikke har stillet spørgsmålstegn ved, om de afholdte købsomkostninger - ud over honorar til udbyder - kan tillægges ejendommens anskaffelsessum. Såfremt SKAT havde ment andet, må man antage, at dette også havde været en del af sagen.

SKM2012.96 er den første dom, der afgør, at helt almindelige købsomkostninger ikke kan tillægges ejendommens anskaffelsessum, hvis investor ikke er indtrådt i K/S´et med virkning fra K/S´ets stiftelse.

Det er helt uforståeligt, at SKAT har sidestillet betalingen af tysk "Grunderwerbsteuer" eller for den sags skyld dansk tinglysningsafgift med et udbyderhonorar, og at disse udgifter derfor skal kvalificeres som en betaling til projektudbyderen for den overordnede strukturering og tilrettelæggelse af ejendomsprojektet. Begge beløb er direkte bundet op på ejendommens handelspris er uundgåelige omkostninger i forbindelse med handel med fast ejendom. Disse skal således betales på nøjagtigt samme måde, som betalingen af købesummen for ejendommen.

Dette vil reelt svare til, at to helt "almindelige" personer i december sammen etablerer et K/S, som køber en tom ejendom for 200 tillagt købsomkostninger (herunder tinglysning) på 10. De to kommanditisters anskaffelsessum for ejendommen er herefter 210 inkl. købsomkostninger. Ganske kort tid inde i det nye år ønsker en tredje person at blive medejer af ejendommen. Han får lov til at købe sig ind for nøjagtig samme pris, som de to personer betalte for den tomme ejendom. Betaling for 1/3 af K/S´et udgør 70. Da den tredje person ikke har været med fra starten, vil han ifølge SKAT kun have en anskaffelsessum på 66,66. Det resterende beløb er ifølge SKAT betaling til de to andre for adgangen til at deltage i en tom ejendom.

SKATs afgørelse medfører i princippet, at en handel imellem en kommanditist, der har deltaget i K/S´et fra dets start og en kommanditist, der køber en "brugt" anpart nu skal anfægtes for så vidt angår de købsomkostninger, som den sælgende kommanditist har været med til at afholde qua sin deltagelse i kommanditselskabet.

Den nye køber har ikke været med til at "bestille" f.eks. betaling af "Grunderwerbsteuer" og kan følgelig ikke tillægge dette anskaffelsessummen på en anpart i ejendommen, medmindre det kan bevises, at der er sket en stigning af ejendomsværdien i den periode, den udtrædende kommanditist har ejet anparterne.

Det er en helt ny praksis, SKAT er i gang med at statuere. SKAT anvender principper vedr. fradrag for driftsudgifter på tillagte købsomkostninger af ejendomme. SKAT har med denne afgørelse påbegyndt en praksis, der udelukkende går skatteyder imod og som stiller urealistiske krav til en køber af en ejendom i forhold til at skulle bevise værdistigninger på en ejendom - eller i forhold til at købsomkostninger skal anses for ikke afskrivningsberettigede. Det er dog bemærkelsesværdigt, når SKAT godkender indtræden i et K/S med tilbagevirkende kraft og med mulighed for tillæg af købsomkostninger.

Uanset det er en udbyder eller en investor, der har ejet anparterne, bliver en ejendom hverken mere eller mindre værd ved afholdelse af sædvanlige købsomkostninger, hvorfor sædvanlige købsomkostninger, naturligvis kan tillægges anskaffelsessummen.

I forhold til SKATs forslag har SKAT godkendt tillæg for yderligere købsomkostninger i K/S [virksomhed8] og i K/S [virksomhed9], [Tyskland]. SKATs begrundelse herfor er, at disse omkostninger er bogført efter klagerens indtræden i selskaberne. Klagerens indtræden er i begge tilfælde sket medio indkomståret og efter stiftelse af K/S´et.

Det lægges derfor til grund, at SKAT også ville have godkendt købsomkostninger i de øvrige selskaber, såfremt indtræden var sket medio et indkomstår, og omkostningerne var afholdt efter klagerens indtræden. Det er alene det, at omkostningerne står opfyldt som skyldige i en balance pr. 31. december, der resulterer i påstanden om, at omkostningerne er regningsmodne og dermed afholdt inden klagerens indtræden.

De afsatte købsomkostninger pr. 31. december er uspecificerede beløb og er netop udtryk for, at det endelige beløb ikke er kendt og, at beløbet ikke er regningsmodent.

Der er af gode grunde ikke en balance med afsatte købsomkostninger i de selskaber, hvor indtræden sker medio året. De afsatte købsomkostninger er i årsrapporterne benævnt enten "restomkostninger" eller "købsomkostninger afsat". De er hverken mere eller mindre regningsmodne end de omkostninger, som klageren overtog forpligtelsen til at betale en andel af, jf. f.eks. K/S [virksomhed35], som klageren indtrådte i medio 2007.

I det omtalte K/S godkendte SKAT en omkostning, som er bogført 5 dage efter klagerens indtræden, tillagt anskaffelsessummen.

I et andet K/S, som blev solgt af [virksomhed12] i 2005, og videresolgt af investorerne i 2009, foretog SKAT ændringer af investorernes selvangivelser i salgsåret. Det pågældende K/S var stiftet den 29. juli 2005 og havde købt en ejendom ved notarkontrakt af 28. december 2005. Investorerne i det pågældende K/S var indtrådt i perioden 22. - 31. december 2005. SKAT godkendte købsomkostninger på 4.924.561 kr. med fradrag af tilbageførte finansieringsomkostninger tillagt ejendommens anskaffelsessum, uanset tidspunktet for den enkelte investors indtræden.

Denne afgørelse viser, at SKAT ikke tidligere har skelnet mellem investorer, der er indtrådt før og efter stiftelse af et K/S eller før eller efter køb af en fast ejendom.

Landsskatteretten anmodes derfor om i overensstemmelse med praksis at godkende normale købsomkostninger tillagt ejendommens anskaffelsessum, uanset hvornår klageren er indtrådt i kommanditselskabet.

I klagesystemet verserer flere sager, hvor det bestrides, at [virksomhed11] A/S er projektudbyder. [virksomhed11] A/S er stiftet den 1. marts 1996 og har siden stiftelsen haft forskellige navne. I perioden 1. oktober 1996 - 22. juli 2004 hed selskabet [virksomhed36] A/S, og aktiviteten bestod i tilrettelæggelse af underholdningsarrangementer. Ved siden af dette selskab var der også [virksomhed37] A/S, der udgav tre blade. Dette selskab blev i forbindelse med lukning af bladene fusioneret med [virksomhed38] A/S. I 2004 ændrede selskabet sit navn til [virksomhed11] A/S. Selskabet ændrede samtidigt sine aktiviteter. Det skete ved en generalforsamlingsbeslutning. Selskabet havde på dette tidspunkt en egenkapital på 9 mio. kr. Selskabet er således ikke stiftet med henblik på udbud i traditionel forstand af K/S-andele til private.

Selskabet har selv væsentlige økonomiske interesser i samtlige ejendomme, som selskabet køber og videresælger, og selskabet forbliver efter salget af ejendommen til investorerne medejer for en ejerandel på 10 %, ligesom klageren har en ejerandel på mindst 10 % privat eller via [virksomhed20] A/S i alle ejendomme.

[virksomhed11] A/S anskaffede de første fire ejendomme i 2004. To af disse ejendomme, K/S [virksomhed39] og K/S [virksomhed40], [...], blev videresolgt i 2004. Herefter var 90 % af K/S [virksomhed39] ejet af [virksomhed11] A/S og [virksomhed20]. I K/S [virksomhed41], [...] var 36 % fortsat ejet af [virksomhed11] A/S og [virksomhed20].

I forbindelse med optagelse af 2. prioritetslån i ejendommene indbetalte [virksomhed11] A/S samt [virksomhed20] A/S eller klageren privat sin andel. Medinvestorerne fik ligeledes mulighed for at indbetale kontant. Den typiske situation er, at kommanditisterne stiller kaution for deres forholdsmæssige andel af 2. prioriteten.

[virksomhed11] A/S har således kontant investeret mere end 80 mio.kr. i K/S' erne ved at foretage indbetaling af sin del af 2. prioriteten. Selskabet har derfor en stor økonomisk interesse i den videre drift af ejendommene i K/S´erne og har ikke bare udbudt ejendommene for at sælge et koncept/struktur til 3. mand.

Grunden til, at investeringerne er foretaget igennem K/S, er alene, at denne selskabsform er velkendt for de medinvestorer, man ønsker at have med i ejendommene. Selskabet har været vidende om reglerne for udbyderhonorar og den praksis, der var på området, men har ikke anset sig selv som en ejendomsudbyder, hvorfor den yderligere anskaffelsessum, som medinvestorerne har betalt, har været tillagt afskrivningsgrundlaget og anskaffelsessummen ved opgørelse af ejendomsavance. Dette er udelukkende af den årsag, at den yderligere anskaffelsessum har været behandlet, tiltænkt og vurderet som ejendomsavance.

De afgørelser og domme, som SKAT henviser til, bl.a. SKM 2008.967 HR, vedrører ejendomsudbydere, som sælger et projekt til investorer og derfor kun har en interesse i selve ejendomshandlen. Der er ikke dermed taget stilling til de tilfælde, hvor selskabet, her [virksomhed11] A/S, ønsker at forblive medejer med store økonomiske investeringer. SKATs styresignal, offentliggjort i TfS2009.542 har ikke taget stilling til [virksomhed11] A/S´s situation.

I forbindelse med at medinvestorerne er indtrådt, har [virksomhed11] A/S opkrævet et særskilt honorar på mellem 1-1,5 % af købesummen, som er behandlet som en etableringsomkostning og derfor ikke fratrukket. De 1-1,5 % er af klageren behandlet som udbyderhonorar efter nugældende praksis (etableringsomkostning, ej afskrivningsberettiget og ej tillagt ejendommens anskaffelsespris). [virksomhed11] A/S' ejendomsavance er ikke faktureret eller tilsvarende til klageren og de øvrige medinvestorer, men er af [virksomhed11] A/S konstateret ved delsalg af ejendommene til medinvestorer og er selvangivet som ejendomsavance. Beløbet indgår modsvarende som en del af klagerens og øvrige medinvestorers anskaffelsessum for ejendommene.

I Tyskland og således specifikt vedrørende K/S' erne, hvor ejendommene er beliggende i Tyskland, bliver [virksomhed11] A/S behandlet som et ejendomsinvesteringsselskab. Selskabet er blevet beskattet af ejendomsavance i forbindelse med, at de har solgt K/S-andele til medinvestorerne igennem årene.

Den yderligere anskaffelsessum er ikke betaling for udbyderhonorar. Den yderligere anskaffelsessum kan derfor tillægges ejendommens anskaffelsessum ved opgørelse af ejendomsavance, idet [virksomhed11] A/S ikke er "ejendomsudbyder" i den betydning, som udtrykket er tillagt i afgørelser ved­ rørende udbyderhonorar.

Denne vurdering begrundes med følgende:

· Selskabet [virksomhed11] A/S er oprettet med det formål at investere i ejendomme for egne midler og indbetaler stor egenbetaling i alle investeringer
· [virksomhed11] A/S har valgt at inddrage medinvestorer for på den måde at sprede sine investeringer på flere ejendomme samt forskellige beliggenheder
· [virksomhed11] A/S har en ejerandel på minimum 10 % af alle sine ejendomme
· [virksomhed11] A/S' andel af 2. prioriteten er indbetalt
· [virksomhed14] A/S har alene sendt faktura til K/S'et på et honorar på mellem 1 - 1,5 % af købesummen (dette honorar er behandlet som en etableringsomkostning)
· [virksomhed11] A/S har ikke sendt faktura til K/S'et på ejendomsavance, formidlings­ honorar eller lignende
· [virksomhed11] A/S har selvangivet og betalt skat af ejendomsavance i Tyskland ved salg til medinvestorer.

For den enkelte investor skal der derfor ikke ske yderligere regulering af anskaffelsessummen. Der er som nævnt allerede foretaget regulering herfor.

Landsskatterettens afgørelse

Af afskrivningslovens § 29, stk. 1 og stk. 2, fremgår, at genvundne afskrivninger i bygninger eller installationer, hvorpå der er afskrevet, medregnes i den skattepligtige indkomst for salgsåret. Fortjenesten opgøres for hver bygning eller installation som forskellen mellem salgssummen og den nedskrevne værdi. Sidstnævnte værdi opgøres som de afskrivningsberettigede udgifter til anskaffelse, forbedringer m.v. med fradrag af samtlige foretagne afskrivninger, herunder forlods afskrivninger og forskudsafskrivninger.

Af ejendomsavancebeskatningslovens § 1, fremgår, at fortjeneste på fast ejendom skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Det fremgår af ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 1, at fortjenesten opgøres som forskellen mellem den kontant omregnede anskaffelsessum, reguleret efter lovens § 5, og den kontant omregnede salgssum.

SKATs praksis i de omhandlede år er beskrevet i et styresignal, der er offentliggjort som SKM2008.390 SKAT.

I pkt. 10 fremgår bl.a. følgende:

"Som det fremgår af den foranstående gennemgang af retsstillingen på området, går man i videresalgssituationer ind og foretager en nærmere vurdering af, hvad investors købesum består af, hvorefter afskrivningsgrundlaget beskæres med den eventuelle del, der angår udbyderhonorar m.v. Dette står i modsætning til retsstillingen for så vidt angår brugte anparter, idet SKAT administrerer reglerne således, at køber af en brugt anpart kan afskrive på hele det beløb, der udgør den aftalte anskaffelsessum for anparten. Dette kan forklares med, at etableringsomkostningerne én gang for alle er blevet betalt af den oprindelige investor. Efterfølgende erhververe køber en anpart i en igangværende virksomhed og skal derfor ikke afholde etableringsomkostninger. SKAT har ikke kendskab til afgørelser, hvor skattemyndighederne har nægtet investorer, der har købt brugte anparter, fuldt ud at afskrive på den aftalte købesum."

Højesteret har i en dom, der er gengivet i SKM2008.967 HR, fastslået, at der ved opgørelsen af anskaffelsessummen efter afskrivningsloven - ud over købesummen - alene kan medtages udgifter, som kan henføres til berigtigelse og gennemførelse af selve ejendomskøbet. Udgifter til f.eks. den overordnede strukturering og tilrettelæggelse af selve investeringsprojektet, kan ikke indgå i anskaffelsessummen.

Højesteret har i en dom, der er gengivet i SKM2014.236 HR, fastslået, at der ikke er holdepunkter for at anlægge en anden bedømmelse af, hvad der indgår i anskaffelsessummen efter ejendomsavancebeskatningsloven end af, hvad der indgår efter afskrivningsloven. Højesterets dom er en stadfæstelse af Østre Landsrets dom, der er gengivet i SKM2012.84 ØLR.

Højesteret har i en dom, der er gengivet i SKM2014.362 HR, fastslået, at udgifter til due diligence, miljøundersøgelser, vurdering af ejendommen, tilvejebringelse af finansiering og udgifter til formidling af ejendomskøb ikke kan henføres til berigtigelse og gennemførelse af selve ejendomskøbet. Højesterets dom er en stadfæstelse af Østre Landsrets dom, der er gengivet i SKM2012.96 ØLR.

Landsskatteretten lægger til grund, at klageren har erhvervet sine ejerandele i de 10 omhandlede kommanditselskaber af projektudbyderen. Klageren har derfor ikke erhvervet såkaldte brugte anparter, hvorfor han ikke er omfattet af skattemyndighedernes praksis vedrørende brugte anparter, jf. pkt. 10 i meddelelsen i SKM2008.390 SKAT.

Landsskatteretten lægger endvidere til grund, at samtlige 10 kommanditselskaber havde erhvervet de omhandlede investeringsejendomme forud for, at anparterne blev udbudt til salg, og at [virksomhed11] A/S forud for salget ejede samtlige anparter.

Ejendommene blev videresolgt til investorerne til en pris, der svarede til den pris, som [virksomhed11] A/S havde betalt for ejendommene (skødepris) med tillæg af [virksomhed11] A/S´s handelsomkostninger, videresalgsavance, udbyderhonorar og øvrige udgifter, som [virksomhed11] A/S havde afholdt forud for erhvervelse af ejendommene.

Ved klagerens køb af kommanditanparterne indtrådte klageren i en igangværende virksomhed med udlejning af fast ejendom, og klageren erhvervede ved købet af anparterne medejerskab til ejendommene.

Det påhviler klageren at godtgøre, at de udgifter, som ønskes medregnet i klagerens anskaffelsessum for anparterne og dermed for ejendommen, kan henføres til berigtigelsen og gennemførelsen af selve ejendomskøbet.

Klageren har ikke godtgjort, at ejendommen er steget i værdi. Videresalgsavancen og merbetalingen kan derfor ikke indgå i den skattemæssige anskaffelsessum på ejendommen. Beløbet anses i lighed med det beløb, der er benævnt som udbyderhonorar, at være en betaling til projektudbyderen for struktureringen og etableringen af projektet.

De øvrige omkostninger, som er benævnt købs- og projektomkostninger, er ifølge prospekterne afholdt af sælger af anparterne/projektudbyderen i forbindelse med stiftelse af kommanditselskabet og købet af ejendommene.

Udgifter til bl.a. prospektomkostninger er ikke berigtigelses- og købsomkostninger, der kan tillægges anskaffelsessummen. Allerede fordi, klagerens erhvervelse af en forholdsmæssig andel af ejendommen ikke udløste krav om betaling af tysk erhvervelsesskat (Grundwerbsteuer), kan erhvervelsesskatten ikke indgå i klagerens anskaffelsessum for ejendommen. Der er ikke afholdt mæglerudgifter i forbindelse med klagerens erhvervelse af sin forholdsmæssige andel af ejendommen.

Det forhold, at klageren ved sin indtræden i projektet, forpligtede sig til at tage del i betalingen af bl.a. de købs- og berigtigelsesomkostninger, som [virksomhed11] A/S måtte afholde for at erhverve adgang til de 10 ejendomme, bevirker ikke, at klagerens forholdsmæssige andel af de omhandlede udgifter kan tillægges anskaffelsessummen.

Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse vedrørende opgørelsen af genvundne afskrivninger og ejendomsavance i K/S [virksomhed1], [Tyskland], K/S [virksomhed2], K/S [virksomhed3], K/S [virksomhed7], K/S [virksomhed10], K/S [virksomhed6], K/S [virksomhed4] og K/S [virksomhed5].

Landsskatteretten godkender ikke, at udgifter bogført efter klagerens indtræden i K/S [virksomhed8] og K/S [virksomhed9], [Tyskland] kan tillægges anskaffelsessummen. Det er således ikke godtgjort, at de bogførte udgifter er berigtigelses- og købsomkostninger.

Det er i øvrigt ikke godtgjort, at der på tidspunktet for klagerens indtræden i kommanditselskaberne ved køb af kommanditanparter i forbindelse med et prospektudbud eksisterede en fast praksis for, at køberen kunne afskrive på hele det beløb, der skal betales for kommanditanparten.

Landsskatteretten ændrer derfor ejendomsavancen i K/S [virksomhed8] og K/S [virksomhed9], [Tyskland] og ansætter ejendomsavancen til hhv. 295.141 kr. og 614.519 kr. og forhøjer indkomsten med hhv. 67.667 kr. og 27.050 kr. i forhold til SKATs afgørelse.