Kendelse af 12-04-2016 - indlagt i TaxCons database den 22-05-2016

Journalnr. 12-0191490

[virksomhed1] ApS er for indkomstårene 2009 og 2010 administrationsselskab i en sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31.

Klagen angår en ændring af sambeskatningsindkomsten som konsekvens af ændring af indkomsten for [virksomhed2] ApS (CVR-nr. [...1]).

Sambeskatningsindkomst – indkomstår 2009

[virksomhed2] ApS

SKAT har som indkomst vedrørende manglende lejeindtægt

for sommerhus i [by1] medregnet 33.000 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse


Sambeskatningsindkomst – indkomstår 2010

[virksomhed2] ApS

SKAT har som indkomst vedrørende manglende lejeindtægt

for sommerhus i [by1] medregnet 129.776 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse


Landsskatterettens afgørelse

For [virksomhed2] ApS – hvor Landsskatterettens stillingtagen til sagen angår en forhøjelse for indkomstår 2009 på 33.000 kr. og en forhøjelse for indkomstår 2010 på 129.776 kr. angående yderligere markedsleje for sommerhus [adresse1], [by1] - er disse reguleringer stadfæstet, jf. en afgørelse fra Landsskatteretten af dags dato i denne sag.

Som konsekvens heraf stadfæstes disse reguleringer angående [virksomhed2] ApS ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten for [virksomhed1] for indkomstårene 2009 og 2010.