Kendelse af 02-12-2019 - indlagt i TaxCons database den 19-01-2020

Journalnr. 11-0299673

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Overskud af virksomhed forhøjet for indkomståret 2007

660.034 kr.

0 kr.

631.034 kr.

Overskud af virksomhed forhøjet for indkomståret 2008

92.578 kr.

0 kr.

107.578 kr.

Overskud af virksomhed forhøjet for indkomståret 2009

605.793 kr.

0 kr.

575.793 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren er, sammen med sin bror, dømt for at have været i besiddelse af 36.385 enheder af anabole steroider, med henblik på videresalg. Klageren og dennes bror blev ikke dømt for salg af dopingmidlerne, da anklagepunktet blev afvist af byretten, på grund af uklar formulering af gerningsindholdet. SKAT har ikke været i stand til at foretage en fyldestgørende opgørelse af klagerens indtægter fra salg af dopingmidlerne.

SKAT har i forbindelse med straffesagen fundet anledning til at gennemgå klagerens økonomi, med henblik på at skabe overblik over, om de midler der er tilgået klageren, stammer fra allerede beskattede midler.

SKAT har i forbindelse med en gennemgang af klagerens bankkontoudtog konstateret indsætninger på klagerens bankkonto, som efter SKATs opfattelse udgør midler, som ikke kan afstemmes med klagerens økonomi. SKAT har derfor lagt til grund, at der er tale om skattepligtig indkomst hos klageren.

Foruden de konkrete indbetalinger på klagerens konto i indkomstårene 2007 til 2009, har SKAT ved den skønsmæssige ansættelse taget udgangspunkt i øvrige oplysninger, som SKAT var i besiddelse af.

Konkrete indsætninger år 2007 til 2009

SKAT har i forbindelse med gennemgang af klagerens bankkontoudtog for årene 2007 til 2009 fundet konkrete indsætninger på henholdsvis 289.034 kr., 92.578 kr. og 397.793 kr.

SKAT har anset indsætningerne som skattepligtig indkomst for klageren, idet SKAT har lagt til grund, at midlerne er tilgået klagerens økonomi, uden at disse ses at stamme fra løn eller andre allerede beskattede midler.

Blandt indsætningerne er en række kontante indbetalinger såvel som en lang række overførsler fra privatpersoner. Nogle af privatpersonerne har overført beløb ad flere omgange.

Klageren har, som eneste dokumentation for, hvad de enkelte indsætninger vedrører, henvist til teksten på de enkelte overførsler. Heriblandt fremgår en række forskellige meddelelser, så som: ”møbler”, ”køb af møbler”, ”tak for lån”, ”canada goose jakke” osv.

Indsætninger på klagerens konto er specificeret således i SKATs afgørelse:

Dato

Indbetaler

Beløb

Tekst på kontoudtog

15-01-2007

[virksomhed1]

500,00

19-01-2007

Indbetaling

10.000,00

22-01-2007

[HEB]

1.600,00

15-02-2007

Indbetaling

10.800,00

20-02-2007

[CØB]

2.450,00

Køb af møbler

01-03-2007

Indbetaling

11.850,00

16-03-2007

[JH]

5.500,00

Flytning

20-03-2007

[JH]

15.500,00

Møbler

20-03-2007

[CØB]

2,450,00

Møbler

21-03-2007

[virksomhed2]

5.791,07

Det er to indbetalinger

21-03-2007

[virksomhed2]

5.791,07

Det er to indbetalinger

22-03-2007

[MF]

3.000,00

Fætter [M] ferie

28-03-2007

[HRI]

8.500,00

Tak for lån

29-03-2007

[RL]

6.000,00

Dæk

29-03-2007

[TB]

14.700,00

For maskine

04-04-2007

[JKP]

4.100,00

Canada Goose Jakke

11-04-2007

Indbetaling

572,00

11-04-2007

Indbetaling

19.650,00

16-04-2007

73XX XXXXXXX

6.500,00

02-07-2007

Indsætning

15.500,00

Tak for lån fætter [M]

13-07-2007

Overskud budget

15.000,00

16-07-2007

Overført [TK]

50.000,00

Overført fra [TK]

30-08-2007

Indbetaling

60.500,00

19-09-2007

Indbetaling

779,94

30-11-2007

Indbetaling

10.000,00

13-12-2007

[RVBM]

2.000,00

Julegaver til familie

289.304,08

10-01-2008

Indsat check

24.624,00

27-02-2008

Indbetaling

5.604,00

22-04-2008

Indbetaling

3.300,00

10-06-2008

Indbetaling

6.000,00

24-06-2008

Indbetaling

2.300,00

04-07-2008

Indbetaling

8.500,00

15-07-2008

Indbetaling

10.000,00

13-08-2008

Indbetaling

4.500,00

22-09-2008

Indbetaling

4.700,00

07-11-2008

Indbetaling

1.000,00

05-12-2008

[HVJ]

600,00

Benzin

05-12-2008

[ML]

5.700,00

Køb af stole

19-12-2008

Indbetaling

12.500,00

22-12-2008

Overførsel

3.250,00

[CC]

92.578,00

02-01-2009

10XXXXX

1.000,00

02-01-2009

Fra budgetkonto

15.000,00

02-01-2009

Indbetaling

4.000,00

06-01-2009

Privatsikring online

33.978,33

08-01-2009

Indbetaling

17.600,00

09-01-2009

[AGJ]

8.000,00

Gardinbetaling

28-01-2009

Indbetaling

20.000,00

30-01-2009

[RP]

850,00

Flytning

19-02-2009

Indbetaling

10.000,00

24-02-2009

[RJ]

500,00

27-02-2009

Indsat check

8.129,40

04-03-2009

Retur luksushuse

1.650,00

08-04-2009

[TSR]

3.000,00

Mobilos inkl fragt

21-04-2009

[CP]

4.050,00

14-05-2009

Indbetaling

15.000,00

14-05-2009

Fra budget

15.000,00

04-06-2009

Indbetaling

20.700,00

12-06-2009

Indbetaling

25.000,00

18-06-2009

73XX XXXXXXX

3.850,05

25-06-2009

Indbetaling

13.000,00

26-06-2009

[CAW]

5.500,00

Pioneer Bilstereo

03-07-2009

Indbetaling

29.000,00

07-07-2009

Fra budgetkonto

6.000,00

07-07-2009

Køb af bil

-101.500,00

09-07-2009

Check retur

101.500,00

15-07-2009

Indbetaling

9.400,00

27-07-2009

Indbetaling

10.000,00

14-08-2009

Indbetaling

16.300,00

20-08-2009

Indbetaling

4.000,00

28-08-2009

Indbetaling

18.300,00

21-09-2009

[DFH]

3.350,00

Mobiltelefon

05-10-2009

[DFH]

3.250,00

Billetter

07-10-2009

Overførsel fra budget

5.000,00

13-10-2009

Indbetaling

1.500,00

04-11-2009

[KV]

2.400,00

Føs dags gave

10-11-2009

Budget

6.000,00

10-11-2009

Indbetaling

13.950,00

16-11-2009

Indbetaling

10.400,00

17-11-2009

[KV]

5.100,00

Julegave fra [K]

20-11-2009

[AKH]

3.600,00

Julegave

27-11-2009

Indbetaling

5.500,00

01-12-2009

[FSB]

625,00

Benzin

01-12-2009

[virksomhed3]

4.605,10

02-12-2009

Budget

3.334,28

08-12-2009

[JPSA]

1.200,00

Fra JP tak for lån

09-12-2009

Indbetaling

6.000,00

10-12-2009

[virksomhed4]

2.471,27

22-12-2009

B365

700,00

397.793,43

Øvrige poster indkomståret 2007

Bil til klagerens mor – 50 %

SKAT har lagt til grund, at klageren i fællesskab med sin bror, har købt en bil til deres mor.

Ifølge et vidnesagn fra sælgeren af bilen, blev købsprisen på 442.000 kr. betalt med kontanter af klageren. Bilen var en SEAT Altea, 2.0 TDI, model 2007. Bilens pris uden ekstraudstyr var ifølge sælgeren 337.000 kr.

Bilens anskaffelsespris på 442.000 kr. er i overensstemmelse med gaveanmeldelse fra klagerens mor.

Det fremgår af gaveanmeldelsen fra moderen, at der i anskaffelsesprisen er fratrukket 177.000 kr. som modydelse, i form af bilen som er givet i bytte. Det efterlader et gavebeløb på 265.000 kr. (442.000 kr. – 177.000 kr.). Gavebeløbet er fratrukket to gange bundfradrag på 55.300 kr. i alt 110.600 kr., som efterlader klagerens mor med et gaveafgiftsgrundlag på 154.400 kr. (265.000 kr. – 110.600 kr.) og en gave afgift på 23.160 kr. Gaveanmeldelsen er underskrevet af moderen, den 20. august 2010.

Det fremgår af klagerens skatteoplysninger for indkomståret 2007, at der den 22. oktober 2007 er tilgået en Peugeot 206, 1,4 HDI.

Der er fremlagt en erklæring fra klageren, som bekræfter modtagelsen af 50.000 kr. den 16. juli 2007, fra klagerens bror. Ifølge erklæringen er de 50.000 kr. overført i forbindelse med købet af bilen til deres mor.

Klageren har fremlagt kontoudtog fra klagerens prioritetskredit i [finans1], konto [...69], som viser, at klageren den 16. juli 2007 modtog 50.000 kr. fra sin bror.

Køb af Peugeot 206, 1,4 HDI

SKAT har ved opgørelsen af klagerens indkomst lagt til grund, at bilen er købt for kontante midler, som ikke allerede er beskattet. SKAT har på baggrund heraf forhøjet klagerens indkomst med 150.000 kr.

Bilen er, som nævnt ovenfor, taget i bytte fra klagerens mor, og er ifølge gaveanmeldelsen overdraget til 177.000 kr.

Øvrige poster indkomståret 2008

Rejse til Kina

SKAT har ved afgørelsen lagt til grund, at klageren og hans bror rejste til Kina i indkomståret 2009. SKAT har skønnet udgiften til turen til 30.000 kr. og forhøjet klagerens indkomst hermed.

I forbindelse med behandlingen af broderens klagesag er der fremlagt et rejsebevis for rejsen. Det fremgår af bilaget, at der er købt en rejse til Kina i perioden 6. – 14. december 2008 for klageren og dennes bror, og pakkeprisen på rejsen var 8.450 kr. pr. person. I rejsen var inkluderet bl.a. fly, lokal guide, 7 overnatninger med morgenmad, udflugter i [Kina]. Rejsen inkluderede efter det oplyste ikke udflugter, måltider og drikkevarer udover de nævnte.

Øvrige poster indkomståret 2009

Køb af motorcykel samt køb og salg af biler

Det fremgår af klagerens skatteoplysninger for indkomståret 2009, at der i løbet af året er tilgået en motorcykel den 4. juni 2009, af mærket Yamaha YZF-R1, og en bil 31. juli 2009, af mærket Suzuki Swift 1,3. Det fremgår ligeledes, at ovennævnte Peugeot 206 HDI, er udgået fra klagerens beholdning den 25. august 2009.

SKAT har lagt til grund, at erhvervelsen af motorcyklen er sket til en anskaffelsessum på 148.000 kr. og at betaling er sket med kontanter.

Klageren har i forbindelse med retssagen forklaret, at han gav 110.000 kr. for motorcyklen, og at han havde 90.000 kr. som han fik i erstatning til at betale for den. Klageren har ikke i forbindelse med klagesagen fremlagt dokumentation til belysning af motorcyklens anskaffelsessum, og har ikke i forbindelse med klagesagens behandling fremsendt dokumentation for betaling heraf.

SKAT har lagt til grund, at erhvervelsen af klagerens Suzuki Swift 1,3 er sket til en anskaffelsessum på 120.000 kr. SKAT har ved opgørelsen fratrukket en skønnet salgssum for klagerens Peugeot 206 HDI på 90.000 kr. SKAT har lagt til grund, at handlerne er foregået med kontante midler.

Klageren har ikke fremlagt dokumentation for køb af motorcykel samt køb og salg af bilerne eller for betalingen heraf.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet klagerens indkomst med henholdsvis 660.034 kr. i indkomståret 2007, 92.578 kr. i indkomståret 2008 og 605.793 kr. i indkomståret 2009. Forhøjelsen udgør således i alt 1.358.405 kr. for indkomstårene 2007 til 2009.

SKAT har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

”(...)

Det vurderes ikke, at du har haft enkle økonomiske forhold, idet det er åbenlyst, at du har haft indtægter, der ikke er omfattet af rubrikkerne på oplysningskortet.

SKAT vurderer derfor, at der gælder den sædvanlige frist i Skatteforvaltningslovens § 26, hvorefter der kan varsles ændring af skatteansættelsen senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb.

Ved gennemgang af dine økonomiske forhold har SKAT konstateret, at du i en række tilfælde har foretaget indkøb, der ikke umiddelbart kan findes midler til fra din lønindtægt, ligesom beløbene ikke ses hævet af indestående eller lån i banken. Derudover er der indgået betydelige midler på din bankkonto.

Det er SKATs vurdering, at de midler, der på denne måde er tilgået din økonomi, stammer fra overskud af den virksomhed, du har drevet, hvorfor beløbene tillægges indkomstansættelsen i henhold til Statsskattelovens § 4.

Det drejer sig om følgende:

Anskaffelse/udgift

2007:

Beløb

Bil til [person1] 50 %

221.000

Købt Peugeot 206 1,4 HD! fra 2006, skøn

150.000

Indsætninger på konto i 2007

289.034

I alt

660.034

2008:

Indsætninger på konto i 2008

92.578

I alt

92.578

2009:

Tur til Kina. Udgiften er skønnet

30.000

Købt MC, Yamaha YZF-R l fra 2007, oplyst

148.000

Købt bil, Suzuki Swift 1,3 fra 2009, oplyst

120.000

Solgt Peugeot 206 i bytte, oplyst

-90.000

Indsætninger på konto i 2009

397.793

I alt 605.793

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at skatteansættelsen for indkomstårene 2007-2009 nedsættes med henholdsvis 660.034 kr. i 2007, 92.578 kr. i 2008 og 605.793 kr. i 2009.

Klageren har til støtte for påstanden anført følgende:

”(...)

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende,

at [person2] ikke har haft skattepligtigt overskud af virksomhed, som ikke er indberettet til SKAT.

at [person2] ikke har forhandlet dopingmidler.

at [person2] ikke har haft skattepligtige indtægter udover det selvangivne.

at indbetalingerne på [person2]s konto ikke hidrører fra skattepligtig indkomst.

(...)”

Klagerens tidligere repræsentant har den 22. maj 2017 fremsendt følgende bemærkninger:

”(...)

Min klient har oplyst, at han i årene 2005-2010 vandt store beløb på [kasino], og at de, umiddelbart af SKAT, udokumenterede indbetalinger stammer herfra.

Ligeledes havde min klient en masse salg af gammelt indbo, samt bytte af bil med videre, som kan forklare en del af indbetalingerne.

Afgørelsen om skatteansættelsen bør således tage disse oplysninger i betragtning, når der foretages en skønsmæssig opgørelse, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3.

(...)”

I forbindelse med klagesagen har klageren desuden den 29. august 2018 fremsendt følgende yderligere bemærkninger:

”(...)

Der er punkter i sagen hvor jeg unfair bliver beskattet af anførte bank transaktioner fra venner og bekendte der på ordentlig vis har skrevet hvad beløbet er overført for, bl.a.a

• gardiner i min gamle lejlighed

• salg af mine møbler

• tilbagebetaling når vi har splejset om benzin til en kørertur i min bil.

• valutavekslinger

Disse beløb kan ikke dokumenteres bedre end med det notat der er skrevet ved overførslen eller vekslingen og derfor er det uklart hvorfor man vælger at tolke det anderledes.

Derudover har jeg været mere end 40 gange på [kasino] uden at kunne dokumentere de skattefrie gevinster. Jeg gjorde politiet opmærksom på det imens de havde mulighed for at indhente dokumentation men de ville ikke hjælpe. jeg kunne ikke selv få noget fra [kasino] uden politiet.

Der er ligeledes misforståelser i nogle familiemæssige køb og byttehandler, bl.a. af hvor jeg havde kørt galt i min mors bil og dermed måtte betale hende tilbage for ødelagt ekstraudstyr og for at have levet ved hende fra da jeg kom ud af respirator og til jeg kunne klare mig selv. Penge jeg skyldte hende og hvor jeg har købt hendes bil for min erstatning som overhovedet ikke er taget hensyn til i sagen. Jeg fik også min bror til at overfører 50.000kr. til vores mors bil som var ca. halvdelen af prisen på styling. Det var det som var hans andel til mors bil. Havde nemlig lovet mor at vi ville betale for styling til hendes nye bil og jeg stod for at samle pengene ind og betale. Bilen havde vi kigget på i ca. 6 mdr inden den blev leveret.

Jeg vedlægger kvittering for styling. 105.000kr

Jeg skyldte min bror [person3] 5.000kr. fra tidligere og de penge blev også lagt i styling til bilen.

Kinatur.

Den kostede incl mad og turer. 8.450kr. Og maks. 1000-2000kr. til lommepenge.

... ”

Klageren har i forbindelse med et telefonmøde med Skatteankestyrelsens sagsbehandler afgivet følgende supplerende forklaringer.

Klageren modtog i 2006, ifølge forklaringen, erstatning for en men grad på 45 % samt svie og smerte, til en erstatningssum på i alt ca. 472.000 kr. Klageren opbevarede erstatningssummen som kontanter i en bankboks. En del af forklaringen på de store kontante betalinger som klageren har foretaget de efterfølgende indkomstår, skal findes heri. Klageren har ikke dokumentation for disse kontante beløb.

Derudover har klageren haft overskud fra gevinst ved besøg på [kasino] og flere kasino besøg i udlandet.

Ifølge klagerens forklaring, stammer en del af klagerens kontante midler fra lån og udlæg, som er tilbagebetalt til klageren fra venner og bekendte. Klageren henviser til, at han har fået udbetalt store beløb i fremmed valuta, som bl.a. er gået til rejser, som han har afholdt.

Klageren har den 26. maj 2019 fremsendt følgende bemærkninger til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling af 6. maj 2019:

” [...]

Danmark er et retssamfund og man er uskyldig så længe man ikke bliver dømt i retten, i den konkrete sag var der netop sigtelse frafald for salg af dopingmidler. Det er derfor korrekt at [person2] og brormand er ikke dømt for at have solgt dopingmidler og dermed også en grund til at SKAT ikke kan foretage en fyldestgørende opgørelse af samme. Der kræves fuldstændig uskyld.

Hvis SKAT er af den overbevisning at bank konto udskriften ikke er godkendt eller på anden vis opfylder fyldestgørende bevis for [person2]s indbetalinger, så er det paradoksalt og forfærdeligt at SKAT i selv samme situation bruger det som bevis/modbevis. Man kunne forstå at SKAT undrede sig hvis, der slet ikke havde været noget bevis i sagen. I dette tilfælde læner det sig faktisk op af injurier mod de folk der har lavet overførslerne, da SKAT jo åbenlyst mener disse personer lyver eller dokumentere falsk, så skal der jo indledes en sag mod disse privat personer og virksomheder.

Der nævnes slet ikke i SKATs fremstilling at der er indbetalinger fra virksomheder, faktisk fremlægges det hele meget rodet og uoverskugeligt hvis man ikke vil vælge at godkende og tro på det faktiske forhold på kontoudskriften.

Blandt andet er der 2 erstatninger fra [virksomhed2]:

21-03-2007 [virksomhed2] 5.791,07 Det er to indbetalinger 21-03-2007 [virksomhed2] 5.791,07 Det er to indbetalinger

Man ville jo mene at det burde være ligetil at to statslige institutioner kunne kommunikere indbyrdes, istedet for at man lægger det til last for en svært fysisk og psykisk syg førtidspensionist.

En anden erstatning fra [virksomhed5] A/S som burde være åbenlyst og ligeledes kunne dokumenteres fyldest via kontoudskfiten:

06-01-2009 Privatsikring online 33.978,33

Jeg husker ikke de konkrete indbetalinger, men indbetalt CHECK kunne muligvis være en del af min erstatning svie og smerte:

10-01-2008 Indsat check 24.624,00

27-02-2009 Indsat check 8.129,40

Checken er netop beviset, og den har banken fået.

SKAT har faktisk helt udeladt at tage udbetalinger med i kontoudskriften og derfor er sandsynligheden stor at de efterfølgende indbetalinger kunne stamme fra bl.a.a mine erstatninger!

Jeg kommer aldrig nogensinde i kontakt med den person som overtog min tidligere leje lejlighed og kan derfor ikke på anden vis dokumentere at hun købte mine gardiner:

09-01-2009 [AGJ] 8.000,00 Gardinbetaling

Grundet mine svære fysiske og psykiske handicaps måtte jeg fraflytte lejligheden og solgte alle mine møbler til folk jeg ikke har nærmere bekendtskab med. Derfor må en elektronisk overførsel ses som tilstrækkelig bevis. Man kan ikke kræve yderligere, det ville stride mod menneskerettigheder og privatlivsfred at kræve mere af både mig som handicappet og dem jeg ikke har mulighed for at finde igen. Ligeledes mener jeg ikke at det rimeligt at man straffer mig for at modtage en julegave, hvilket er normen i Danmark.

13-12-2007 [RVBM] 2.000,00 Julegaver til familie

17-11-2009 [KV] 5.100,00 Julegave fra [K]

20-11-2009 [AKH] 3.600,00 Julegave

Online gevinster fra velkendte websites kan heller ikke dokumenteres yderligere end et kontoudskrift:

01-12-2009 4.605,10

10-12-2009 [virksomhed4] 2.471,27

22-12-2009 B365 700,00

Helt overordnet og generelt mener jeg at det hele samlet set (Frafaldet sigtelse for salg og et reelt og klart kontoudskrift) tydeligt modbeviser SKATs forestilling og fantasier.

Det er chokerende og skræmmende for mig at se nogen har været så inkompetente at påstå penge der kommer fra min budgetkonto skulle stamme fra andet end de beløb de allerede har medregnet på min kontoudskrift igennem alle disse år. Man skal ikke betale SKAT af de samme penge flere gange.

13-07-2007 Overskud budget 15.000,00

02-01-2009 Fra budgetkonto 15.000,00

14-05-2009 Fra budget 15.000,00

07-07-2009 Fra budgetkonto 6.000,00

07-10-2009 Overførsel fra budget 5.000,00

10-11-2009 Budget 6.000,00

Jeg håber inderligt at sagen kommer for Landsskatteretten og bliver belyst fra alle sider

herunder også af de Danske medier.”

Landsskatterettens afgørelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig. Det fremgår af statsskattelovens § 4.

Enhver skatteyder skal selvangive sin indkomst, uanset om denne er positiv eller negativ. SKAT kan bestemme, at en skatteyder skal oplyse om formuen ved indkomstårets begyndelse og ved indkomståret udløb samt om størrelsen og arten af ændringer i formuen i indkomståret, herunder om hovedposter i årets privatforbrug. Det følger af skattekontrollovens §§ 1, stk. 1, og 6 B, stk. 1.

Hvis den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3.

Hvis der konstateres en yderligere indtægtskilde, eller det konstateres, at en skatteyder har modtaget indtægter af en vis størrelse, som ikke kan ses at være selvangivet, påhviler det skatteyderen at godtgøre, at disse indtægter stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller som er undtaget fra beskatning. Der henvises til SKM 2008.905 H.

Klageren er den 29. marts 2016 ved byretten dømt for, sammen med sin bror, at være i besiddelse af ca. 36.385 enheder af anabole steroider med henblik på videresalg.

SKAT har i forbindelse med straffesagen fundet anledning til at gennemgå klagerens økonomi, med henblik på at skabe overblik over, om der er tilgået klageren midler, der ikke er beskattet.

SKAT har ved afgørelsen forhøjet klagerens indkomst skønsmæssigt som følge af forbrug og udgifter som klageren har afholdt i årene 2007 til 2009, og som SKAT har fundet uforenelige med klagerens økonomi. SKAT har ikke fremlagt en beregning af klagerens privatforbrug i perioden.

Landsskatteretten finder, at det er med rette, at SKAT har fundet anledning til at foretage en skønsmæssig ansættelse af klagerens indkomst i indkomstårene 2007 til 2009. Retten har herved lagt vægt på, at klageren har afholdt store udgifter i perioden, som er betalt med kontante midler, samt at der ses hyppige og betydelige konkrete indbetalinger på klagerens bankkonto.

Konkrete indbetalinger i årene 2007 til 2009

SKAT har ved afgørelsen forhøjet klagerens indkomst med henholdsvis 289.034 kr., 92.578 kr. og 397.793 kr. i indkomstårene 2007 til 2009 vedrørende konkrete indsætninger på klagerens bankkonto.

Klageren har ikke overfor SKAT eller til brug for klagesagen fremlagt dokumentation for, at de konkrete indsætninger stammer fra allerede beskatte midler, ud over henvisninger til teksten på kontoudtoget.

Retten finder derfor, at det er med rette, at SKAT har anset klageren for skattepligtig af de konkrete indsætninger, der er foretaget på klagerens bankkonto i årene 2007 til 2009.

Der er lagt vægt på beløbenes samlede størrelse, samt at det for en stor del af indsætningerne gør sig gældende, at beløbene ligger i størrelsesordenen 2.000 kr. og op til ca. 10.000 kr., samt at flere af personerne som indbetaler beløbene, går igen. Retten finder ikke, at klageren har dokumenteret eller i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at der er tale om indbetalinger som ikke er skattepligtige for klageren.

Retten bemærker, at klagerens henvisning til, at teksten på de enkelte indsætninger dækker over klagerens indbo som er frasolgt i perioden, ikke kan anses for dokumentation for salg af sådanne ejendele.

Klagerens forklaring om den modtagne erstatningssum, udlæg og gevinster på kasino, er ikke bestyrket af objektive momenter. Retten finder derfor ikke, at klageren har dokumenteret, at nogle indbetalinger skulle være udtryk for tilbagebetaling af udlæg som klageren har afholdt på vegne af andre.

For så vidt angår en enkelt indsætning på 50.000 kr. fra klagerens bror, den 16. juli 2007, finder retten det godtgjort, at beløbet er overført til brug for klagerens brors andel af en bil til deres bror, som følge af nedenstående.

Retten finder herefter, at det er med rette, at klagerens indkomst er forhøjet med henholdsvis 239.034 kr., 92.578 kr. og 397.793 kr. i indkomstårene 2007 til 2009 for konkrete indsætninger på klagerens konto.

Bil til [person1] (Seat Altea) og Peugeot 206 HDI 1,4

SKAT har forhøjet klagerens indkomst med 221.000 kr. vedrørende 50 % af en bil, Seat Altea, som klageren og dennes bror har foræret deres mor i indkomståret 2007.

Et vidneudsagn fra sælgeren bekræfter, at købsprisen på 442.000 kr. blev betalt med kontanter af klageren.

Klageren har fremlagt en erklæring til brug for sin egen sag, såvel som sagen vedrørende klagerens bror. Klageren bekræfter at have modtaget 50.000 kr. fra klagerens bror i forbindelse med købet af bilen til deres mor.

Overførslen fremgår af kontoudtog fra klagerens prioritetskredit i [finans1], konto [...69], som viser, at klageren den 16. juli 2007 modtog 50.000 kr. fra sin bror.

Ifølge klagerens forklaring udgjorde den del af bilen, som klagerens bror skulle betale, alene bilens ekstraudstyr. De 50.000 kr. er derfor udtryk for klagerens brors andel af bilen, med tillæg af ca. 5.000 kr. som klageren skyldte sin bror for tidligere forhold.

Ifølge en gaveanmeldelse fra klagerens mor, er der fratrukket 177.000 kr. for modydelse, i form af bilen som er givet i bytte. Det efterlader et gavebeløb på 265.000 kr. (442.000 kr. – 177.000 kr.). Gavebeløbet er fratrukket to gange bundfradrag på 55.300 kr. i alt 110.600 kr., som efterlader klagerens mor med et gaveafgiftsgrundlag på 154.400 kr. (265.000 kr. – 110.600 kr.) og en gave afgift på 23.160 kr. Gaveanmeldelsen er underskrevet af klagerens mor den 20. august 2010.

Retten finder, at det kan lægges til grund, at klageren har afholdt udgiften til bilen til klagerens mor. I denne forbindelse betalte klageren bilen med kontante midler. Klageren modtog 50.000 kr. fra klagerens bror via bankoverførsel samt en Peugeot 206 HDI 1,4 i bytte fra klagerens mor.

Klageren har herefter afholdt en udgift på 392.000 kr. (442.000 kr. – 50.000 kr.) Klageren har ikke fremlagt dokumentation for, at de anvendte kontanter stammer fra allerede beskattede midler. Retten finder derfor, at klageren er skattepligtig af beløbet på 392.000 kr.

Retten har lagt vægt på klagerens erklæring om, at klagerens brors andel af bilen til deres mor, alene angår bilens ekstraudstyr, samt at klageren i forbindelse med købet modtog en bil i bytte fra klagerens mor. Det lægges herefter til grund, at det er klageren som har betalt bilen kontant, hvilket støttes af vidneforklaringen fra sælgeren af bilen.

SKATs skønsmæssige forhøjelse på 150.000 kr. for så vidt angår anskaffelsen af en Peugeot 206 HDI 1,4, bortfalder herefter, idet bilen anses for erhvervet ved bytte i forbindelse med købet af bilen til klagerens mor.

Ligeledes nedsættes forhøjelsen af klagerens indkomst for indkomståret 2007, med den konkrete indbetaling på 50.000 kr. Det anses for godtgjort, at denne overførsel vedrører klagerens brors andel af bilens pris.

Forhøjelsen af klagerens indkomst for klagerens andel af bilen til klagerens mor, nedsættes herefter til 242.000 kr.

Forhøjelser 2008

Tur til Kina

SKAT har forhøjet klagerens indkomst for indkomståret 2009 ud fra en skønnet udgift på 30.000 kr. for en tur til Kina, som klageren angiveligt deltog i, ifølge en vidneforklaring fra klagerens mor, i sommeren 2009.

Klageren har i forbindelse med klagesagen fremlagt et rejsebevis, hvoraf det fremgår at turen rettelig foregik fra 6. – 14. december 2008. Prisen for turen var 8.450 kr. per person. Klageren har gjort gældende, at der højst er gået 3.000 kr. til lommepenge, hvorfor den samlede pris på turen har været ca. 11.500 kr.

Retten finder, at udgifterne til turen kan danne grundlag for en forhøjelse idet klageren ikke har dokumenteret, at turen er betalt med allerede beskattede midler.

Retten nedsætter på baggrund af det fremlagte rejsebevis SKATs opgørelse af klagerens udgifter til turen til 15.000 kr. Retten forhøjer klagerens indkomst for indkomståret 2008 med 15.000 kr. og ophæver dermed SKATs forhøjelse af klagerens indkomst for indkomståret 2009 med 30.000 kr. vedrørende turen til Kina.

Forhøjelser 2009

Køb af motorcykel

Det er ubestridt, at klageren den 31. juli 2009 har erhvervet en motorcykel af mærket Yamaha YZF-R1.

SKAT har ved opgørelsen lagt til grund, at erhvervelsen af motorcyklen er sket til en anskaffelsessum på 148.000 kr. og at betaling er sket med kontanter.

Klageren har i forbindelse med retssagen mod ham, forklaret at han gav 110.000 kr. for motorcyklen. Klageren har i forbindelse med betalingen for motorcyklen oplyst at have anvendt 90.000 kr., fra en erstatningssum, som tidligere er udbetalt til ham.

Klageren har ikke dokumenteret, at anskaffelsessummen for motorcyklen udgør 110.000 kr., og ikke 148.000 kr., eller dokumenteret, hvorvidt motorcyklen er betalt med allerede beskattede midler.

Retten stadfæster herefter SKATs skønsmæssige forhøjelse på 148.000 kr. for så vidt angår dette punkt.

Køb og salg af bil

SKAT har lagt til grund, at erhvervelsen af klagerens Suzuki Swift 1,3 er sket til en anskaffelsessum på 120.000 kr. SKAT har ved opgørelsen fratrukket en skønnet salgssum for klagerens Peugeot 206 HDI på 90.000 kr., og har desuden lagt til grund, at handlerne er foregået med kontante midler.

Klageren har ikke fremlagt dokumentation for køb og salg af bilerne eller hvor de tilførte midler skulle stamme fra.

Retten finder ikke grundlag for at ændre på SKATs forhøjelse vedrørende køb og salg af biler i indkomståret 2009. Der er lagt vægt på, at forhøjelsen anses for begrundet med, at klageren havde ubeskattede midler til rådighed, samt at forhøjelsen, foruden SKATs oplysninger, hviler på klagerens egen forklaring.

Landsskatteretten stadfæster derfor afgørelsen vedrørende køb og salg af bil.